WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

підприємствах, які виробляють і реалізують одночасно готову продукцію та роботи (послуги) для обліку доходів і витрат, пов'язаних з роботами (послугами) використовуються тільки субрахунки 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" і 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг". Інші доходи і витрати, пов'язані з основною (операційною) діяльністю, обліковуються спільно від всієї основної діяльності на рахунках 71 "Інший операційний дохід" і 94 "Інші операційні витрати".
Таким чином, за результатами вказаних вище записів на відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від реалізації виробничим підприємством готової продукції сальдуванням оборотів на субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" буде визначений прибуток або збиток підприємства від здійснення ним господарської діяльності з виробництва й реалізації готової продукції (робіт, послуг) за звітний рік.
Розглянемо порядок відображення в обліку фінансових результатів виробничого підприємства від реалізації готової продукції на прикладі:
Приклад 1. На відображення в обліку фінансових результатів виробничого підприємства від реалізації готової продукції за звітний рік:
1. Дохід підприємства та його використання:
1.1. Реалізовано готової продукції за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, на суму 420800 грн.
1.2. Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ від суми реалізованої продукції (доходу) - 70133 грн.
Чистий дохід підприємства - 350667 грн.
2. Виробнича собівартість реалізованої готової продукції - 238450 грн.
3. Адміністративні витрати підприємства, що відносяться до реалізованої готової продукції - 52605 грн.
4. Витрати підприємства на збут готової продукції, що відносяться до реалізованої продукції - 24540 грн.
5. Інші операційні витрати підприємства, що відносяться до реалізованої готової продукції - 5260 грн.
Разом повна собівартість реалізованої за рік готової продукції - 320855 грн.
За даними прикладу 1 чистий дохід виробничого підприємства від реалізації готової продукції за звітний період був відображений в обліку протягом року записами:
- на відображення в обліку відвантаженої покупцям готової продукції за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ - 420800 грн.:
Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і ін.
Кт 701 "Дохід від реалізації готової продукції" - 420800
- на нарахування податкових зобов'язань з ПДВ від суми реалізованої готової продукції - 70133 грн.:
Дт 701 "Дохід від реалізації готової продукції"
Кт 641 "Розрахунки з податків"(ПДВ) - 19983
Кт 643 "З податкових зобов'язань" - 50150
Разом - 70133
Витрати підприємства на реалізовану готову продукцію протягом року, що складають повну її собівартість, відображені на субрахунку 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" та рахунках 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" і 94 "Інші операційні витрати" з кредиту відповідних рахунків.
На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів виробничого підприємства від реалізації готової продукції за наведеними вище даними в кінці року мають бути складені наступні заключні записи:
1. На списання чистого доходу від реалізації готової продукції -- 350667 грн.:
Дт 701 "Дохід від реалізації готової продукції"
Кт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" - 350667
2. На списання виробничої собівартості реалізованої готової продукції - 238450 грн.:
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" - 238450
3. На списання адміністративних витрат підприємства, що відносяться до реалізованої готової продукції - 52605 грн.:
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 92 "Адміністративні витрати" - 52605
4. На списання витрат підприємства на збут, що відносяться до реалізованої готової продукції - 24540 грн.:
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 93 "Витрати на збут" - 24540
5. На списання інших операційних витрат, що відносяться до реалізованої готової продукції, - 5260 грн.:
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 94 "Інші операційні витрати" - 5260
Сальдуванням кредитового обороту по субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" в сумі 350667 грн. і дебетового обороту в сумі 320855 грн. (238450 + 52605 + 24540 + 5260) визначаємо, що прибуток підприємства від реалізації готової продукції за звітний рік складає 29812 грн. (350667 - 320855).
В тому разі, коли підприємство виконує роботи або надає послуги, бухгалтерські записи на відображення в обліку фінансових результатів від їх здійснення будуть аналогічними. Але на субрахунок 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" списуються чистий дохід та виробнича собівартість робіт (послуг) відповідно із субрахунків 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" і 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"
З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів господарської діяльності до субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" необхідно виділити окремі аналітичні рахунки доходів і витрат за видами основної діяльності підприємства.
Окремі малі підприємства мають право не використовувати рахунки класу 9 "Витрати діяльності" та рахунок 23 "Виробництво". В цьому разі вони обліковують виробничі витрати лише за елементами в класі рахунків 8 і в кінці року списують їх безпосередньо на рахунок 79 "Фінансові результати". На цей рахунок списуються також доходи, накопичені протягом року на рахунках класу 7 "Доходи і результати діяльності".
Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів
основної діяльності торговельних підприємств
Особливості синтетичного обліку доходів, витрат
і фінансових результатів торговельних підприємств
Синтетичний облік фінансових результатів на оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємствах та підприємствах роздрібної торгівлі має особливості, що випливають із специфіки торговельної діяльності та порядку ціноутворення в оптовій і роздрібній торгівлі, з особливого порядку обліку доходів і витрат обігу.
Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" ( пункти 8 і 9) придбані або отримані запаси, включаючи товари, зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів, що придбані за плату єсобівартістю запасів, яка складається із суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю) і витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів - транспортуванням їх до місця використання та доведенням до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях.
ПСБО 9 "Запаси" не конкретизує порядок визначення первісної (балансової) вартості товарів та визначення фактичної собівартості реалізованих товарів з врахуванням первісної їх вартості та облікових цін на товари в оптовій та роздрібній торгівлі. Водночас всупереч положенням пунктів 8 і 9 ПСБО 9 "Запаси" в пункті

 
 

Цікаве

Загрузка...