WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

плачевними як для підприємства, так і для його бухгалтерської служби.
Без належно організованого аналітичного обліку доходів і витрат, що відповідає економічному змісту статей доходів і витрат за Звітом про фінансові результати, практично не можливе складання точного та об'єктивного цього звіту. Вибіркові дані про суми доходів і витрат за звітний період не можуть бути системно перевірені, а тому не можуть забезпечити точність та об'єктивність Звіту про фінансові результати, ефективність аналізу результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства та розробку обґрунтованих заходів, направлених на підвищення ефективності його діяльності.
Рекомендується наступний порядок переходу на нову систему бухгалтерського обліку:
1. У складений при підготовці переходу на нову систему бухгалтерського обліку порівняльний робочий план бухгалтерських рахунків записати за даними синтетичного обліку сальдо на синтетичні рахунки та субрахунки за старим Планом рахунків та відповідно за новим Планом рахунків на дату переходу.
2. У Головній книзі відкрити синтетичні рахунки та необхідні субрахунки за новим Планом рахунків на підставі даних порівняльного робочого плану рахунків. Перевірити правильність переносу сальдо з активних та пасивних рахунків на рахунки в Головну книгу.
3. На підставі даних аналітичного обліку та розшифровок доходів і витрат згідно із змістом статей Звіту про фінансові результати відкрити в підготовлених регістрах аналітичного обліку аналітичні рахунки до синтетичних рахунків та окремих субрахунків. Отже, вибірки та розшифровки доходів і витрат для заповнення статей Звіту про фінансовірезультати в порядку підготовки до складання Звіту про фінансові результати з початку року до дати переходу на нову систему бухгалтерського обліку використовуються для відкриття аналітичних рахунків доходів і витрат на дату переходу на нову систему бухгалтерського обліку.
4. Починаючи з дати переходу на нову систему бухгалтерського обліку записи на бухгалтерських рахунках здійснюються в кореспонденції рахунків за новим Планом рахунків та Інструкцією щодо його застосування.
Підготовка до переходу і перехід на нову систему бухгалтерського обліку за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та новим Планом рахунків мають вельми важливе значення для точного та об'єктивного відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства за 2000 рік та наступні роки.
Тільки належна організація та ведення синтетичного і аналітичного обліку можуть забезпечити виконання бухгалтерською службою підприємства тих вимог до бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання, які встановлені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і відповідними нормативними документами з організації та ведення бухгалтерського обліку.
Бухгалтерам, які не мають достатньої теоретичної та практичної підготовки, доцільно пройти перепідготовку в Коломийській вечірній бухгалтерській школі.
Початок занять у суботу 5 лютого о 15 год. у 8 СШ по вул. Є. Коновальця.
Довідки та запис на навчання за тел. № 2-О1-З8
Проф. І. Павлюк
8 січня 2000 р.
Як перейти на нову систему бухгалтерського обліку в 2000 році
Система бухгалтерського обліку, що застосовується на підприємствах, в організаціях та установах України, застаріла і не відповідає сучасним умовам господарювання.
Кабінет Міністрів України постановою від 28 жовтня 1998 р. № 1706 затвердив Програму реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів (далі Програма). Програмою встановлено, що реформування системи бухгалтерського обліку є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. Головне завдання трансформації національної системи бухгалтерського обліку полягає у прискоренні процесу її приведення у відповідність з вимогами ринкової економіки та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, наданні суб'єктам господарювання можливостей визначати межі та форми внутрішньовиробничого (управлінського) обліку.
Завданням реформи є:
- створення системи національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і звітності (ПСБО), яка забезпечить потрібною інформацією користувачів, передусім інвесторів;
- забезпечення зв'язку реформування бухгалтерського обліку з основними тенденціями гармонізації стандартів на міжнародному рівні та станом економічно-правового середовища і ринкових відносин в Україні.
- надання методичної допомоги у впровадженні та використанні реформованої моделі бухгалтерського обліку.
Національна система бухгалтерського обліку на основі міжнародних стандартів дасть змогу забезпечити зважене використання міжнародних стандартів з врахуванням економіко-правового середовища та стану ринкових відносин в Україні. В результаті виконання Програми має бути створена модель взаємодії системи бухгалтерського обліку та оподаткування, переглянуто допустимі способи оцінки майна та зобов'язань, створено умови для поглиблення аналітичності облікової інформації та забезпечення доступності (публічності) бухгалтерської (фінансової) звітності.
Застосування суб'єктами господарювання найважливіших принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку включає в себе відповідні зміни в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку.
Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996/Х1У установлено, що національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку визначають принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, які не суперечить міжнародним стандартам, і вводяться в дію з 1 січня 2000 року.
У виконання Програми передбачалось видати в листопаді 1999 р. новий План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцію щодо його застосування з коментарями їх розробників. Але до 1 січня 2000 року ці нормативні документи та пояснення до них так і не були видані. Водночас національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку за наказами Міністерства Фінансів України застосовуються щодо обліку операцій, які відбуваються з 2000 року.
Програмою передбачено розроблення регістрів бухгалтерського обліку для підприємств з урахуванням запровадження положень (стандартів) і нового Плану рахунків бухгалтерського обліку з терміном виконання в грудні 2000 р.
Новий План рахунків виробничо-господарської діяльності підприємств, організацій і установ розроблявся з 1998 р. з терміном виконання за Програмою в червні 1999 р. Але оприлюднений в цей термін проект Плану рахунків до 1 січня 2000 р. в затвердженому варіанті так і не виданий. Очевидно в зв'язку з цим Міністерство Фінансів України листом від 15 жовтня 1999 р. № 18-19153 повідомило, що учасники наради-семінару "Реформування бухгалтерського обліку в Україні" вважають необхідним з метою якісного і зрозумілого застосування Плану рахунків його запровадження здійснювати підприємствами у будь-який

 
 

Цікаве

Загрузка...