WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

погляд, можливий тільки один вихід: необхідно паралельно з веденням бухгалтерського обліку за старим Планом рахунків в спеціальних відомостях накопичувати наростаючим підсумком з початку року доходи і витрати за їх видами відповідно до економічного змісту статей Звіту про фінансові результати, встановленого ПСБО 3 "Звіт про фінансові результати".
Не можливе та не допустиме введення нового Плану рахунків бухгалтерського обліку окремими частинами за класами бухгалтерських рахунків або за видами господарських операцій. Використання в бухгалтерському обліку одночасно старого і нового Планів рахунків приведе до плутанини в бухгалтерському обліку, бо вести облік одночасно за новими і старими бухгалтерськими рахунками не можливо.
Регістри синтетичного і аналітичного обліку, які застосовуються на підприємстві, за своєю структурою не відповідають потребам і вимогам нової системи бухгалтерського обліку. Тому їх необхідно або пристосувати, або замінити. Самостійно можуть це зробити тільки добре підготовлені теоретично і практично головні бухгалтери (бухгалтери). На думку автора, журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку непридатна для використання її в новій системі бухгалтерського обліку. Пристосувати журнали-ордера до нових умов бухгалтерської роботи буде значно трудніше, як розробити нові регістри за принципами меморіально-ордерної форми обліку або форми обліку "Журнал - Головна". Підприємство має право самостійно вибирати ту форму бухгалтерського обліку, яка йому найбільше підходить, але повинно бути забезпечено виконання встановлених нормативними документами вимог до ведення бухгалтерського обліку (подвійний запис господарських операцій, тотожність синтетичного і аналітичного обліку, використання типового Плану рахунків, національних положень(стандартів бухгалтерського обліку та інших).
При переході на новий План рахунків, крім складання робочого пану нових бухгалтерських рахунків, необхідно вибрати систему записів на синтетичних рахунках, що базується на двохсторонньому записі господарських операцій на синтетичних рахунках в Головній книзі ( меморіально-ордерна форма обліку та інші), або на принципі кредитового запису на синтетичних рахунках, що застосовується в журнально-ордерній формі бухгалтерського обліку. На думку автора, враховуючи особливості бухгалтерського обліку за новим Планом рахунків і МСБО, доцільно застосовувати при будь-якій формі бухгалтерського обліку Головну книгу, побудовану на принципі двохстороннього запису господарських операцій на синтетичних рахунках. Застосування двохстороннього запису на синтетичних рахунках Головної книги дасть можливість краще контролювати правильність записів в бухгалтерському обліку.
На кожному підприємстві необхідно розробити заходи з підготовки та здійснення переходу на нову систему бухгалтерського обліку.
Рекомендується приблизно наступна послідовність підготовки до переходу підприємства на нову систему бухгалтерського обліку з встановленням термінів виконання:
1. Вивчення національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та ознайомлення із змістом ПСБО 2 "Баланс", 3 "Звіт про фінансові результати" та 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".
2. Грунтовне ознайомлення із структурою та змістом нового Плану рахунків бухгалтерського обліку.
3. Розробка робочого плану нових бухгалтерських рахунків; складання порівняльного робочого плану за старим і новим Планами рахунків без запису сальдо на них.
4. Теоретичне вивчення та практичне відпрацювання бухгалтерського обліку касових та банківських операцій.
До практичного відпрацювання бухгалтерського обліку окремих господарських операцій слід віднести відпрацювання теоретичних положень на числових прикладах та складання кореспонденції рахунків (бухгалтерських проводок) по-новому за даними відповідних регістрів підприємства за один місяць (краще за останній місяць кварталу).
При складанні бухгалтерських проводок за даними конкретних регістрів необхідно вловити суть різниці в бухгалтерських записах по старому та по новому Плану рахунків і при цьому намітити та здійснити пристосування або нову розробку облікового регістра для даного виду господарських операцій в новій системі бухгалтерського обліку.
5. Вивчення ПСБО 8 "Запаси" та практичне відпрацювання бухгалтерського обліку надходження цінностей на підприємство (виробничих запасів, товарів тощо) в поєднанні з обліком розрахунків з податком на додану вартість.
6. Теоретичне вивчення та практичне відпрацювання бухгалтерського обліку реалізації цінностей (готової продукції, робіт, послуг, товарів тощо) в поєднанні з обліком розрахунків з податку на додану вартість.
7. Практичне відпрацювання організації та ведення бухгалтерського обліку внутрішнього переміщення товарно-матеріальних цінностей. На торговельних підприємствах слід приділити особливу увагу організації та веденню бухгалтерського обліку внутрішнього переміщення товарів за купівельними та продажними цінами.
8. Вивчення ПСБО 10 "Дебіторська заборгованість". Теоретичне вивчення та практичне відпрацювання бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями та замовниками, розрахунків з оплати праці, розрахунків із страхування, розрахунків з підзвітними особами тощо.
9. Вивчення МСБО 7 "Основні засоби" і ПСБО 8 "Нематеріальні активи". Теоретичне вивчення та практичне відпрацювання бухгалтерського обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, нематеріальних активів та їх зносу
10. Вивчення ПСБО 15 "Дохід" і ПСБО 16 "Витрати". Теоретичне вивчення та практичне відпрацювання синтетичного і аналітичного обліку доходів і витрат. Розробка нових регістрів аналітичного обліку доходів і витрат або пристосування до нових умов тих регістрів аналітичного обліку доходів і витрат, що застосовуються на підприємстві.
Наголошуємо, що без належної організації та ведення аналітичного обліку доходів і витрат не можливе точне та об'єктивне складання Звіту про фінансові результати.
11. Теоретичне вивчення та практичне відпрацювання бухгалтерського обліку інших господарських операцій, активів і пасивів.
12. Вивчення ПСБО 2 "Баланс", ПСБО 3 "Звіт про фінансові результати", ПСБО 4 "Звіт про рух грошових коштів", ПСБО 5 "Звіт про власний капітал", ПСБО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" та інших. Практичне відпрацювання порядку складання Балансу та Звіту про фінансові результати". При цьому слід звернути особливу увагу на безпосередній зв'язок статей Звіту про фінансові результати з відповідними синтетичними рахунками, субрахунками і аналітичними рахунками з обліку доходів та витрат і порядок визначення чистого доходу.
Перехід на нову систему бухгалтерського обліку
Бухгалтерам підприємств необхідно зрозуміти, що без належної теоретичної перепідготовки та відповідної практичної підготовки здійснювати перехід на бухгалтерський облік за новим Планом рахунків не допустимо, бо наслідки такого непідготовленого переходу можуть бути

 
 

Цікаве

Загрузка...