WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

відповідну діяльність. Отже, методологія обліку доходів, витрат і фінансових результатів принципово відрізняється від методології їх обліку, що застосовувалася раніше.
- принципово змінився порядок бухгалтерського обліку доходів і витрат виробництва, особливо облік витрат торговельних підприємств. Якщо до переходу на новий План рахунків для обліку витрат обігу торговельних підприємств застосовувався один синтетичний рахунок, то після переходу на нову систему бухгалтерського обліку для обліку витрат торговельних підприємств будуть застосовуватись сім синтетичних рахунків за окремими видами витрат.
- суттєво змінена методологія бухгалтерського обліку основних засобів. З метою спрощення обліку основних засобів виділено окремий рахунок для обліку інших необоротних матеріальних активів та внесено суттєві зміни в облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.
- змінився також порядок визначення собівартості реалізованої готової продукції (робіт, послуг). По-новому вона визначається за фактичною виробничою собівартістю (без загальновиробничих витрат). Суттєві зміни сталися у порядку визначення фактичної собівартості реалізованих товарів, та в порядку відображення в бухгалтерському обліку товарних надбавок (торговельної націнки), що відносяться до реалізованих товарів.
Крім указаних вище, відбудуться ще й інші суттєві зміни в методології бухгалтерського обліку. Одночасно із змінами в синтетичному обліку відбудуться значні зміни в аналітичному обліку, особливо в аналітичному обліку доходів і витрат.
Названі вище особливості нової системи бухгалтерського обліку вимагають теоретичного вивчення і практичного застосування принципово нової, незвичної методології бухгалтерського обліку, включаючи суттєво змінену бухгалтерсько-фінансову термінологію.
Підготовка до переходу на нову систему бухгалтерського обліку
Враховуючи вище викладене, головному бухгалтерупідприємства необхідно розробити робочий план нових бухгалтерських рахунків, тобто тих рахунків, які будуть застосовуватись на даному підприємстві в 2000 році. А на підставі застосовуваного до введення нового Плану рахунків робочого плану та робочого плану нових рахунків, розробити порівняльний робочий план рахунків, користуючись новим Планом рахунків та Інструкцією щодо його застосування, а також відповідними коментарями, опублікованими в журналі "Бухгалтерський облік і аудит", в тижневиках "Все про бухгалтерський облік", "Галицькі контракти" і інших виданнях, за формою:
- за діючим Планом рахунків (ліва сторона):
1. Код і назва синтетичного рахунку, сальдо: дебет, кредит.
2. Код і назва субрахунку, сальдо: дебет, кредит.
3. Разом за синтетичним рахунком.
- за новим Планом рахунків (права сторона):
1. Код і назва синтетичного рахунку, сальдо : дебет, кредит.
2. Код і назва субрахунку, сальдо: дебет, кредит.
3. Разом за синтетичним рахунком.
При розробці порівняльного робочого плану рахунків необхідно постаратись зрозуміти та запам'ятати суть принципових змін як в синтетичному, так і в аналітичному обліку господарських засобів і джерел їх формування, доходів і витрат підприємства.
Тільки на підставі порівняльного робочого плану рахунків і субрахунків можна буде безпомилково перейти на бухгалтерський облік за новим Планом рахунків та відповідно перенести сальдо синтетичних рахунків, субрахунків і аналітичних рахунків, які застосовуються в бухгалтерському обліку підприємства, на нові рахунки, що будуть застосовуватись з дати переходу на нову систему бухгалтерського обліку.
Перехід на новий План рахунків бухгалтерського обліку та організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, розробленими на основі міжнародних стандартів, - це перехід на бухгалтерський облік і фінансову звітність, що відповідають ринковим умовам діяльності підприємств України. Цей перехід вимагає грунтовних, принципових змін в бухгалтерських записах здійснених господарських операцій та внесення значних змін до форми бухгалтерського обліку, що застосовується на підприємстві.
Враховуючи, що підприємствам надано право самостійно вибирати форму бухгалтерського обліку в залежності від специфіки господарсько-фінансової діяльності, що практично відсутня централізовано розроблена і рекомендована підприємствам єдина форма бухгалтерського обліку, головні бухгалтери (бухгалтери) підприємств мають самостійно розробити та внести в бухгалтерські регістри необхідні зміни, що випливають із застосування нового Плану рахунків та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Автор рекомендує здійснювати перехід на бухгалтерський облік за ПСБО тільки після належної теоретичної та практичної підготовки бухгалтерської служби підприємства. При цьому треба мати на увазі, що бухгалтерській службі необхідно самостійно серйозно переучуватись. Семінари з бухгалтерського обліку допоможуть хіба що зорієнтуватись в суті змін, які необхідно здійснити.
Практикою підтверджено, і з методичної точки зору та фактичних можливостей зміна системи бухгалтерського обліку в зв'язку з введенням нового Плану рахунків може здійснюватись тільки з 1 січня нового звітного року, тобто з дати, на яку відкриваються регістри синтетичного і аналітичного обліку.
Введення нового Плану рахунків бухгалтерського обліку реально можливе лише повністю з одночасною зміною системи синтетичного і аналітичного обліку. Тому, на погляд автора, враховуючи практичний досвід змін, що здійснювались в бухгалтерському обліку раніше, без достатньої теоретичної і практичної підготовки переходити на нову систему бухгалтерського обліку за національними положеннями (стандартами) недоцільно, тим більше, що недостатньо підготовлений перехід на новий План рахунків бухгалтерського обліку може мати як наслідки серйозні помилки та плутанину в бухгалтерському обліку.
Виходячи із вище викладеного, на погляд автора, найбільш доцільним з врахуванням можливостей підготовки є перехід на новий План рахунків бухгалтерського обліку та ведення бухгалтерського обліку за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з 1 липня 2000 року. Тільки підприємства, які з об'єктивних причин не зможуть здійснити до цієї дати належної підготовки до переходу на нову систему бухгалтерського обліку, можуть здійснити його на іншу дату, але не пізніше як за станом на 1 жовтня 2000 року.
Річна фінансова звітність за 2000 рік може бути точно та об'єктивно складена тільки за даними нової системи бухгалтерського обліку, які системно перевірені.
У зв'язку із затримкою переходу на нову систему бухгалтерського обліку бухгалтерський Баланс за затвердженою новою формою, починаючи з першого кварталу 2000 р., можна буде скласти за даними незміненого бухгалтерського обліку, користуючись для порівняння рахунків і відповідних статей балансу складеним порівняльним робочим планом рахунків.
На багато складнішим буде складання Звіту про фінансові результати. Кожній із статей доходів і витрат має відповідати окремий синтетичний рахунок або субрахунок. Тому, на наш

 
 

Цікаве

Загрузка...