WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

зобов'язань, створено умови для поглиблення аналітичності облікової інформації та забезпечення доступності (публічності) бухгалтерської (фінансової) звітності.
Застосування суб'єктами господарювання найважливіших принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку включає в себе відповідні зміни в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку.
Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996/Х1У установлено, що національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку визначають принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, які не суперечить міжнародним стандартам, і вводяться в дію з 1 січня 2000 року.
У виконання Програми передбачалось видати в листопаді 1999 р. новий План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцію щодо його застосування з коментарями їх розробників. Але до 1 січня 2000 року ці нормативні документи та пояснення до них так і не були видані. Водночас національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку за наказами Міністерства Фінансів України застосовуються щодо обліку операцій, які відбуваються з 2000 року.
Програмою передбачено розроблення регістрів бухгалтерського обліку для підприємств з урахуванням запровадження положень (стандартів) і нового Плану рахунків бухгалтерського обліку з терміном виконання в грудні 2000 р.
Новий План рахунків виробничо-господарської діяльності підприємств, організацій і установ розроблявся з 1998 р. з терміном виконання за Програмою в червні 1999 р. Але оприлюднений в цей термін проект Плану рахунків до 1 січня 2000 р. в затвердженому варіанті так і не виданий. Очевидно в зв'язку з цим Міністерство Фінансів України листом від 15 жовтня 1999 р. № 18-19153 повідомило, що учасники наради-семінару "Реформування бухгалтерського обліку в Україні" вважають необхідним з метою якісного і зрозумілого застосування Плану рахунків його запровадження здійснювати підприємствами у будь-який підготовлений для цього період у 2000 році.
Отже, нарада-семінар з реформування бухгалтерського обліку в Україні дала установку, коли необхідно і можливо здійснювати перехід на новий План рахунків бухгалтерського обліку, але, на жаль, не порекомендувала основне - як здійснити перехід на новий План рахунків в середині звітного року. А це якраз є основним в здійсненні переходу на нову систему бухгалтерського обліку в Україні.
Новий План рахунків бухгалтерського обліку визначає методологію обліку у всіх сферах економічної діяльності на основі міжнародних стандартів. План рахунків є концептуально новим нормативним документом для організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності. Структура Плану рахунків та економічний зміст окремих бухгалтерських рахунків суттєво змінились.
В новому Плані рахунків змінені коди синтетичних рахунків. Коди встановлені за класами рахунків з незначним збереженням попередніх назв синтетичних рахунків. Коди субрахунків трьохзначні, що складаються із коду синтетичного рахунку та порядкового номера субрахунку.
План бухгалтерських рахунків структурно складається із 9 класів. На відміну від попереднього в новому Плані рахунків чітко розмежовані балансові рахунки, що об'єднані в класи за розділами активу і пасиву балансу, і номінальні рахунки, які застосовуються для обліку доходів, витрат і фінансових результатів. Структура нового Плану рахунків ув'язана з структурою Балансу та Звіту про фінансові результати. В новому Плані рахунків є нові рахунки класу 8 "Витрати за елементами", що призначені для обліку та накопичення інформації про витрати за елементами, яка необхідна для розрахунку макроекономічних показників та для заповнення відповідного розділу Звіту про фінансові результати.
У зв'язку з вище викладеним суттєво необхідно змінити підходи до організації та ведення аналітичного обліку доходів, витрат і фінансових результатів з врахуванням економічного змісту доходів і витрат, встановленого новим Планом рахунків та пунктами 13 - 37 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати".
Необхідно підкреслити, що положення (стандарти бухгалтерського обліку встановлюють тільки визначення та загальні правила ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, які визначають методологію бухгалтерського обліку і кореспонденцію рахунків з обліку окремих господарських операцій.
Бухгалтерам підприємств необхідно своєчасно зрозуміти, що йдеться не про деякі незначні зміни та уточнення існуючої системи бухгалтерського обліку, а про перехід на зовсім іншу методологію бухгалтерського обліку. Тому необхідні ґрунтовне теоретичне навчання (на ділі переучування) працівників бухгалтерської служби України та належна практична підготовка бухгалтерських служб підприємств до переходу на нову систему бухгалтерського обліку, включаючи підготовку регістрів синтетичного і аналітичного обліку до принципово змінених умов їх застосування.
Для успішного проведення підготовки та здійснення переходу на нову систему бухгалтерського обліку за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та новим Планом рахунків необхідно кожному головному бухгалтеру (бухгалтеру) усвідомити методологічну суть змін в бухгалтерському обліку в 2000 році. В чому ж коротко суть цих змін ?
Суть змін в бухгалтерському обліку
Головне - це перехід від бухгалтерського обліку, що в принципі задовольняв потреби в інформації планової соціалістичної економіки, до бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам ринкової економіки та міжнародним стандартам бухгалтерського обліку. Що стосується змін в методології бухгалтерського обліку , то в основному вони наступні:
- в новому Плані рахунків бухгалтерського обліку немає рахунків, аналогічних попереднім рахункам 46 "Реалізація" та 80 "Прибутки і збитки"; доходи та витрати, що відображались на рахунку 46 "Реалізація", будуть обліковуватись на декількох окремих рахунках доходів і витрат.
- доходи і витрати протягом року накопичуються відповідно на рахунках класу 7 "Доходи і результати діяльності" та класу 9 "Витрати діяльності". Дані синтетичного і аналітичного обліку до цих рахунків використовуються для складання Звіту про фінансові результати;
- проміжні звіти про фінансові результати (квартальні, піврічний тощо) складаються за даними рахунків названих класів, а фінансові результати (прибутки, збитки) визначаються в проміжних звітах оперативно без відповідних записів на бухгалтерських рахунках;
- особливістю визначення фінансових результатів є окремий облік доходів і витрат основної (операційної) діяльності, іншої звичайної діяльності (в т.ч. від фінансових операцій) та надзвичайних подій. Кінцевий фінансовий результат від основної діяльності та інших її видів визначається в кінці року і відображається в обліку заключними записами на відповідних субрахунках до рахунку 79 "Фінансові результати". На цьому рахунку після заключних записів сальдуються за звітний рік чистий дохід за видами діяльності та витрати на

 
 

Цікаве

Загрузка...