WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

результат від основної діяльності"
Кт 94 "Інші операційні витрати"
Рахунок 95 "Фінансові витрати" дебетується з кредита рахунків:
31 "Рахунки в банках", 684 "Розрахунки за відсотками" і інших рахунків - на суму відсотків за кредит та інших фінансових витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу.
Кінцеве сальдо фінансових витрат в кінці року списується на фінансові результати підприємства заключною бухгалтерською проводкою:
Дт 792 "Фінансовий результат від фінансових операцій"
Кт 95 "Фінансові витрати"
Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" дебетується з кредита рахунків: 67 "Розрахунки з учасниками", 68 "Розрахунки за іншими операціями" та інших рахунків - на суми втрат від інвестицій в асоційовані підприємства, від спільної діяльності і від інвестицій в дочірні підприємства.
Кінцеве сальдо втрат від участі в капіталі в кінці року списується на фінансові результати підприємства заключною бухгалтерською проводкою:
Дт 792 "Фінансовий результат від вінансових операцій"
Кт 96 "Втрати від участі в капіталі"
Рахунок 97 "Інші витрати" дебетується з кредита рахунків:
10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" - на суми собівартості реалізованих необоротних активів, собівартості реалізованих майнових комплексів та суми втрат від уцінки і списання необоротних активів.
12 "Нематеріальні активи" , 18 "Інші необоротні активи" - на суми собівартості реалізованих інших активів та втрат від списання інших активів.
14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 15 "Капітальні інвестиціїї" - на суми собівартості реалізованих фінансових інвестицій та втрат від уцінки фінансових інвестицій.
31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 372 "Розрахунки з підзвітними особами" і ін. - на суми втрат від неопераційних курсових різниць та з кредита інших рахунків на суми інших витрат звичайної діяльності.
Кінцеве сальдо інших витрат в кінці року списується на фінансові результати підприємства заключною бухгалтерською проводкою:
Дт 793 "Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності"
Кт 97 "Інші витрати"
Рахунок 99 "Надзвичайні витрати" дебетується з кредита рахунків: 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 28 "Товари" і ін. - на суми втрат відстихійного лиха, втрат від техногенних аварій і інших надзвичайних витрат.
Кінцеве сальдо надзвичайних витрат в кінці року списується на фінансові результати підприємства заключною бухгалтерською проводкою:
Дт 794 "Фінансовий результат від надзвичайних подій"
Кт 99 "Надзвичайні витрати"
Отже, витрати торговельного підприємства протягом року накопичуються на відповідних рахунках витрат, а в кінці звітного року списуються заключними записами на відповідні рахунки фінансових результатів.
Аналітичний облік витрат торгівлі
Для контролю за витратами торговельного підприємства та аналізу фактичних витрат, крім узагальненої на синтетичних рахунках інформації, необхідні подрібні, деталізовані дані про витрати торговельного підприємства. Такі подрібні, деталізовані дані можна отримати лише з належно, раціонально організованого аналітичного обліку витрат.
З переходом на новий План рахунків аналітичний облік витрат має забезпечити накопичення в розрізі синтетичних рахунків на окремих аналітичних рахунках (статтях) витрат торговельного підприємства за їх видами. Аналітичний облік витрат торговельного підприємства має бути організований на підприємстві з врахуванням специфіки його діяльності та змісту Звіту про фінансові результати.
Аналітичний облік витрат торгіівлі до окремих синтетичних рахунків ведеться в спеціальних відомостях або книгах, прийнятих на даному підприємстві за формою бухгалтерського обліку, яка підприємством застосовується.
З метою спрощення записів в аналітичному обліку торговельного підприємства та скорочення часу на визначення аналітичних рахунків витрат (статей аналітичного обліку) рекомендується при визначенні за первинними документами кореспонденції рахунків (бухгалтерських проводок) після коду синтетичного рахунку витрат через дефіс записувати порядковий номер статті за встановленою на підприємстві нумерацією статей, наприклад, 92-1, 93-8, 94-5 і т.д.
Підсумки витрат на окремих аналітичних рахунках (статтях) підраховуються за звітний місяць. У зв'язку з тим, що в Звіті про фінансові результати витрати за звітний період показуються наростаючим підсумком з початку року, доцільно після підсумку за останній місяць кварталу ввести окремий рядок (графу) "З початку року". При необхідності визначення витрат з початку року в середині звітного періоду (кварталу) такі підсумки треба підраховувати на визначену дату, наприклад, на 1 травня , на 1 серпня.
На одному розвороті відомості (книги) аналітичного обліку накопичуються витрати за одним синтетичним рахунком. Автор рекомендує вести аналітичний облік витрат, пов'язаних із звичайною діяльністю та надзвичайними подіями, в спеціальних відомостях, що відкриваються на звітний рік для окремих синтетичних рахунків. Аналітичний облік витрат торгівлі, виходячи із змісту статей витрат, встановлених Положенням (стандартом ) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" до окремих синтетичних рахунків витрат повинен вестись в розрізі наступних статтей витрат:
До рахунку 92 "Адміністративні витрати" :
- за дебетом:
1. Загальні та корпоративні витрати (реєстрація акцій, річні збори акціонерів, винагорода директорам, доброчинні внески тощо).
2. Витрати на персонал офісу (заробітна плата, страхування, додаткові виплати тощо).
3. Витрати на утримання приміщень та обладнання офісу (оренда, податки , страхування, амортизація, ремонт, комунальні послуги).
4. Витрати на гонорари за професійні послуги (юридичні, аудиторські, медичні тощо).
5. Витрати на зв'язок (поштові, телефонні, телекс, факс тощо).
6. Амортизація нематеріальних активів загального призначення.
7. Інші адміністративні витрати.
- за кредитом:
1. Списання сальдо адміністративних витрат.
З метою контролю і аналізу окремих видів адміністративних витрат в аналітичному обліку доцільно виділити окремі субстатті за видами цих витрат. Наприклад, до статті 2 " витрати на персонал офісу":
Витрати на заробітну плату.
Витрати на страхування.
Витрати на додаткові виплати.
Витрати на навчання.
Інші витрати на персонал офісу.
Аналітичний облік витрат до рахунку 92 "Адміністративні витрати" рекомендується вести в спеціальній відомості (книзі) як показано в таблиці 9.
Таблиця 9
До обліку Таблиця 9
витрат в торгівлі
ВІДОМІСТЬ
Аналітичного обліку до рахунку 92 "Адміністративні витрати"
Дата № запису Кор.. р-к
Зміст запису Адміністративні витрати
Разом Списання сальдо амін. витрат
1. Загальні та корпоративні 2. На персонал офісу 2ю На утримання приміщень та обаднання І т.д. ст..4-7 адмін. витрат
З початку року 545 7600 1542 2859 12546
С-до на

 
 

Цікаве

Загрузка...