WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

придатні до використання у запланованих цілях.
ПСБО 9 "Запаси" не конкретизує порядок визначення первісної (балансової) вартості товарів та визначення фактичної собівартості реалізованих товарів з врахуванням первісної їх вартості та облікових цін на товари в оптовій та роздрібній торгівлі. Водночас всупереч положенням пунктів 8 і 9 ПСБО 9 "Запаси" в пункті 22 вказується, що собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю товарів і сумою торговельної націнки на ці товари. Як повинна визначатись собівартість реалізованих товарів в оптовій торгівлі в Положенні не вказується.
На наш погляд, суперечливість вказаних вище положень ПСБО 9 "Запаси" має бюути врахована при розробці відомчих методичних рекомендацій з планування та обліку витрат торговельних підприємств. Згідно з положеннями пунктів 8 і 9 ПСБО 9 "Запаси" не може бути собівартості реалізованих товарів як в оптових, так і в роздрібних торговельних підприємствах без відповідної частки витрат, безпосередньо пов'язаних з тпридбанням товарів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні до реалізації. Без частки названих витрат обігу неможливо об'єктивно визначити фінансові результати й ефективністьторгівлі.
Виходячи із вище викладеного, автор розглядає складніший варіант списання на фінансові результати витрат обігу торговельних рідприємств, при якому витрати, що безпосередньо пов'язані з придбанням товарів, транспортуванням їх до місця використання та доведенням до стану, в якому вони придатні до реалізації, включаються до фактичної собівартості реалізованих товарів за спеціальним щомісячним розрахунком цих витрат.
Якщо за відомчими методичними рекомендаціями буде встановлено спрощений порядок визначення собівартості реалізованих товарів, що дорівнює тільки договірній (купівельній) їх вартості, то витрати обігу торгівлі слід буде списувати на фінансові результати повністю в кінці звітного року з кредита рахунку 93 "Витрати обігу" на дебет субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності", а щомісячний запис за розрахунком витрат обігу на реалізовані товари (Дт 902 - Кт 93) здійснюватись не буде.
Витрати торговельного підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що за щомісячним розрахунком відносяться до реалізованих товарів, списуються з рахунку 93 "Витрати обігу" на збільшення собівартості реалізованих товарів.
Сума витрат обігу на придбання товарів, на їх доставку тадоведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до реалізованих товарів, визначається за розрахунком як різниця між попереднім сальдо цих витрат на відповідних статтях аналітичного обліку і залишком їх за розрахунком на залишок товарів на кінець звітного місяця.
Сума витрат обігу на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що відноситься до залишку не реалізованих на кінець місяця товарів, визначається як добуток від множення суми вартості не реалізованих товарів і середнього відсотка цих витрат за розрахунком.
До особливостей бухгалтерського обліку фінансових результатів в торгівлі слід віднести зміни в обліку витрат торговельних підприємств. Враховуючи суттєві зміни в бухгалтерському обліку витрат торгівлі та ускладнення цього обліку розглянемо основні зміни в записах на бухгалтерських рахунках на наглядній загальній схемі бухгалтерського обліку витрат торговельних підприємств (рисунок 1).
За даними складеного розрахунку за грудень в синтетичному обліку має бути зроблений запис на рахунках на суму 2591 грн.:
Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Кт 93 "Витрати обігу" - 2591
В цьому разі витрати на придбання товарів, на їх доставку та доведення для придатного для реалізації стану в сумі 2591 грн. списані на зменшення витрат обігу. В аналітичному обліку до рахунку 93 "Витрати обігу" необхідно списати суми згідно з розрахунком на зменшення кожної із вказаних в розрахунку статей. Таким чином на кожній із названих статей за станом на кінець місяця повинно залишитись сальдо в сумі згідно з розрахунком. Разом 5503 грн.
Тільки за розрахунком названих витрат на залишок товарів станом на 1 січня сальдо вказаних витрат залишається на рахунку 93 "Витрати обігу", а різниця між попереднім сальдо цього рахунку і сумою витрат на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану на залишок товарів списується з кредита рахунку 93 "Витрати обігу" на дебет субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності".
Особливість відображення в обліку витрат обігу за грудень розглянемо на прикладі:
Приклад 1. На відображення в обліку витрат, що відносяться до товарів, реалізованих за грудень, та на списання витрат обігу за звітний рік на фінансові результати:
1. За розрахунком витрати на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану на залишок товарів на кінець року складають 5503 грн. Витрати на реалізовані за грудень товари - 2591 грн.
2. Попереднє сальдо витрат на рахунку 93 "Витрати обігу" станом на 1 січня - 52874 грн.
3. Витрати обігу, що підлягають списанню заключним записом в кінці року на рахунок фінансових результатів - 44780 грн. (52874 - 2591 - 5503).
За даними прикладу 1 в грудні мають бути зроблені бухгалтерські записи з обліку витрат обігу торговельного підприємства:
1. На списання витрат, що відносяться до реалізованих за грудень товарів, - 2591 грн.:
Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Кт 93 "Витрати обігу" - 2591
2. На списання заключним записом в кінці року витрат обігу за рік на фінансові результати - 44780 грн.:
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 93 "Витрати обігу" - 44780
Рахунок 94 "Інші операційні витрати" дебетується з кредита відповідних рахунків:
20 "Виробничі запаси" і ін. - на собівартість реалізованих виробничих запасів.
20 "Виробничі запаси", 28 "Товари" і ін. - на суму втрат від знецінення запасів; на суму нестач і втрат від списання цінностей.
31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти" і ін. - на суми собівартості реалізованої іноземної валюти.
31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 372 "Розрахунки з підзвітними особами" і ін. - на суми втрат від операційних курсових різниць.
31 "Рахунки в банках", 685 "Інші розрахунки" - на суми сплачених, визнаних і нарахованих пені, штрафів, неустойки.
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами" і ін. - на суми списаних сумнівних та безнадійних боргів.
38 "Резерв сумнівних боргів" - на суми відрахувань для забезпечення наступних операційних витрат
63 "Розрахунки з постачаликами та підрядниками", 68 "Розрахунки за іншими операціями" - на суми нарахованих витрат на дослідження та розробки і інших рахунків.
Кінцеве сальдо інших операційних витрат в кінці року списується на фінансові результати підприємства заключною бухгалтерською проводкою:
Дт 791 "Фінансовий

 
 

Цікаве

Загрузка...