WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

.
При спрощеному обліку фінансових результатів за звітний рік на рахунку 79 "Фінансові результати" розкрити структуру відповідних доходів і витрат за окремими субрахунками можна тільки шляхом розшифровки записів про доходи і витрати в аналітичному обліку за дебетом і кредитом окремих субрахунків або шляхом використання підсумкових даних про доходи і витрати за звітний рік на відповідних рахунках і субрахунках, на яких вони обліковувались протягом року.
Синтетичний і аналітичний облік чистого фінансового результату підприємства за звітний рік
У звіті про фінансові результати податки з прибутку від звичайної діяльності та надзвичайних подій показують окремими статтями: податки з прибутку від звичайної діяльності і податки з прибутку від надзвичайних подій, що відображаються протягом звітного року на окремих субрахунках до рахунку 98 "Податки з прибутку".
Останніми заключними записами в кінці звітного року сальдо рахунку 98 "податки з прибутку" списується бухгалтерською проводкою:
Дт 79 "Фінансові результати"
Кт 98 "Податки з прибутку".
Після здійснення вказаного вище заключного запису на списання сальдо податків з прибутку на рахунку 79 "Фінансові результати" визначається чистий фінансовий результат господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітний рік. Чистий фінансовий результат списується з рахунку 79 "Фінансові результати" заключною бухгалтерською проводкою:
Дт 79 "Фінансові результати"
Кт 44 "Прибутки і збитки нерозподілені" - на суму чистого фінансового результату - прибутку або
Дт 44 "Прибутки і збитки нерозподілені"
Кт 79 "Фінансові результати"- на суму чистого фінансового результату - збитку.
Приклад 4. На відображення в обліку чистого фінансового результату підприємства за звітний рік.
1. Заключними бухгалтерськими записами на відображення в обліку фінансових результатів за звітний рік відображені на рахунку 79 "Фінансові результати" доходи і витрати за видами діяльності підприємства та визначені наступні фінансові результати:
1.1. На субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діялбності" - прибуток в сумі 15258 грн
1.2. На субрахунку 792 "Фінансовий результат від фінансових операцій" - прибуток в сумі 1255 грн.
1.3. На субрахунку 793 "Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності" - прибуток в сумі 2832 грн.
Разом прибуток - 19345 грн.
1.4. На субрахунку 794 "Фінансовий результат від надзвичайних подій" - збиток в сумі 825 грн.
2. За звітний рік підприємство нарахувало податок з прибутку від звичайної діяльності на субрахунку 981 "Податки з прибутку від звичайноїдіяльності" в сумі 5804 грн.
Разом чистий фінансовий результат - прибуток складає 12716 грн. (19345 - 5804 - 825)
3. Чистий фінансовий результат підприємства за звітний рік - прибуток в сумі 12716 грн. має бути віднесений на рахунок 44 "Прибутки і збитки нерозподілені" останнім заключним записом за звітний рік.
За даними прикладу 4 мають бути складені останні заключні бухгалтерські проводки за звітний рік:
1. На списання з рахунку 98 "Податки з прибутку" нарахованого за рік податку з прибутку в сумі 5804 грн.:
Дт 79 "Фінансові результати"
Кт 98 "Податки з прибутку" - 5804
2. На списання з рахунку 79 "Фінансові результати" кінцевого кредитового сальдо (чистого фінансового результату) - прибутку підприємства за рік в сумі 12716 грн.:
Дт 79 "Фінансові результати"
Кт 44 "Прибутки і збитки нерозподілені" - 12716
В аналітичному обліку чисті фінансові результати підприємства за звітний рік списуються з окремих субрахунків, що ведуться до рахунку 79 "Фінансові результати", або з відповідних статей аналітичного обліку до цього синтетичного рахунку .
Аналітичний облік до рахунку 98 "Податки з прибутку" треба вести протягом звітного року в розрізі наступних статей:
- за дебетом:
1. Податок з прибутку від звичайної діяльності.
2. Податок з прибутку від надзвичайних подій.
- за кредитом:
1. Списання кінцевого сальдо нарахованих за рік податків з прибутку.
Аналітичний облік до рахунку 44 "Прибутки і збитки нерозподілені" ведеться протягом звітного року в розрізі наступних статей:
- за кредитом:
1. Прибуток не розподілений.
2. Списання збитків минулих років (за напрямками списань).
- за дебетом:
1. Збитки минулих років.
2. Списання прибутку, використаного в звітному році (за напрямками використання).
Кінцеве кредитове сальдо рахунку 44 "Прибутки і збитки нерозподілені" показує суму не розподіленого підприємством прибутку минулих років, а дебетове - суму не списаних (не покритих) збитків минулих років.
Бухгалтерський облік витрат торговельних підприємств
Витрати торговельних підприємств, включаючи витрати на управління торгівлею, на перевезення, зберігання та реалізацію товаврів тощо, мають безпосередній вплив на фінансові результати від реалізації товарів. Рівень витрат торгівлі є одним із найважливіших якісних показників роботи торговельних підприємств.
Бухгалтерський облік витрат торговельних підприємств має важливе значення для контролю та аналізу їх рівня, структури та динаміки.
У зв'язку з переходом з 1 січня 2000 року на організацію та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах України за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, розробленими на базі міжнародних, та введенням нового Плану рахунків бухгалтерського обліку принципово змінився порядок ведення обліку витрат в торгівлі,
Якщо до 1 січня 2000 року витрати торговельних підприємств обліковувались на одному синтетичному рахунку "Витрати обігу", а деякі витрати та втрати торгівлі відображались на рахунку 80 "Прибутки і збитки", то з 1 січня 2000 року всі витрати торговельного підприємства відображаються в обліку на наступних семи синтетичних рахунках:
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати обігу"
94 "Інші операційні витрати"
95 "Фінансові витрати"
96 "Втрати від участі в капіталі"
97 "Інші витрати"
99 "Надзвичайні витрати"
Друга важлива особливість зміненого обліку витрат торговельних підприємств в тому, що вони списуються на фінансові результати господарсько-фінансової діяльностів підприємства не щомісячно, а заключними записами в кінці звітного року. Протягом року витрати торгівлі, що безпосередньо не відносяться до реалізованих за місяць товарів, залишаються як сальдо на названих вище рахунках витрат наростаючим підсумком з початку року і за даними сальдо цих рахунків відображаються в Звіті про фінансові результати.
Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку "Запаси" ( пункти 8 і 9) придбані або отримані запаси, включаючи товари, зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів, що придбані за плату є собівартістю запасів, яка складається із суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю) і витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів . транспортуванням їх до місця використання та доведенням до стану, в якому вони

 
 

Цікаве

Загрузка...