WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

:
1. Дивіденди одержані.
2. Відсотки одержані.
3. Інші доходи від фінансових операцій (крім доходів від участі в капіталі).
- за дебетом:
1. Списання сальдо інших фінансових доходів.
До рахунку 74 "Інші доходи":
- за кредитом :
1. Дохід від реалізації фінансових інвестицій.
5. Дохід від реалізації необоротних активів.
6. Дохід від реалізації майнових комплексів.
4. Дохід від неопераційних курсових різниць.
5. Дохід від безкоштовно отриманих активів
6. Інші доходи від звичайної діяльності.
- за дебетом:
1. Податок на додану вартість.
2. Інші податки і збори з обороту.
3. Інші вирахування з доходу.
4..Списання сальдо інших доходів.
До рахунку 75 "Надзвичайні доходи" :
- за кредитом :
1. Повернення безнадійних (раніше списаних у збиток) боргів.
2. Відшкодування збитків від надзвичайних подій.
3. Інші надзвичайні доходи.
- за дебетом:
1. Списання сальдо надзвичайних доходів.
До рахунку 95 "Фінансові витрати":
- за дебетом:
1. Відсотки за кредит.
2. Інші фінансові витрати, пов'язані з залученням позикового капіталу.
- за кредитом:
1. Списання сальдо фінансових витрат.
До рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" :
- за дебетом:
1. Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства.
2. Втрати від спільної діяльності.
3. Втрати від інвестицій в дочірні підприємства.
- за кредитом:
1. Списання сальдо втрат від участі в капіталі.
До рахунку 97 "Інші витрати" :
- за дебетом:
3. Собівартість реалізованих фінансових інвестицій.
4. Собівартість реалізованих необоротних активів.
3. Собівартість реалізованих майнових комплексів.
7. Втрати від неопераційних курсових різниць.
5. Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій.
6. Списання необоротних активів.
7. Інші витрати звичайної діяльності..
- за кредитом:
1. Списання сальдо інших витрат.
До рахунку 99 "Надзвичайні витрати" :
- за дебетом:
1. Втрати від стихійного лиха.
2. Втрати від техногенних аварій.
3. Інші надзвичайні витрати.
3.1. Втрати від пожеж.
3.2. Затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій.
3.3. Збитки від інших надзвичайних подій та операцій.
- за кредитом:
1. Списання сальдо надзвичайних витрат.
Аналітичний облік фінансових результатів за звітний рік
Підприємства, які здійснюють різні види основної (операційної) діяльності (виробництво продукції (робіт, послуг), торгівля тощо), доходи і витрати по підсумку за звітний рік і за їх видами відображають в аналітичному обліку заключними записами в кінці звітного року на субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності". Аналітичний облік до цього субрахунку ведеться за наступними аналітичними рахунками(статтями):
- за кредитом:
1. Чистий дохід від реалізації готової продукції.
2. Чистий дохід від реалізації робіт.
3. Чистий дохід від реалізації послуг.
4. Чистий дохід від реалізації товарів:
4.1. Оптової торгівлі.
4.2. Роздрібної торгівлі.
4.3. Громадського харчування.
6 Інші операційні доходи.
6. Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.
- за дебетом:
1. Собівартість реалізованої готової продукції.
2. Собівартість реалізованих робіт.
3. Собівартість реалізованих послуг.
4. Собівартість реалізованих товарів:
4.1. Оптовою торгівлею.
4.2. Роздрібною торгівлею.
4.3. Громадським харчуванняи.
5. Адміністративні витрати.
6. Витрати на збут.
7. Витрати обігу торгівлі.
8. Податок з прибутку від основної діяльності.
9. Інші операційні витрати.
10. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.
Підприємства, які здійснюють один або деякі види основноі діяльності, в аналітичному обліку до рахунку 791"Фінансовий результат від основної діяльності" залишають лише ті статті доходів і витрат основної діяльності, що їх стосуються.
До субрахунку 792 "Фінансовий результат від фінансових операцій":
- за кредитом:
1. Доходи від участі в капіталі.
14. Інші фінансові доходи.
15. Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.
- за дебетом:
1. Втрати від участі в капіталі
2. Фінансові витрати.
3. Податок з прибутку від фінансових операцій.
16. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.
До субрахунку 793 "Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності:
- за кредитом:
7. Інші доходи від іншої звичайної діяльності.
8. Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.
- за дебетом:
1. Інші витрати на іншу звичайну діяльність.
4. Податок з прибутку від іншої звичайної діяльності.
5. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.
До субрахунку 794 "Фінансовий результат від надзвичайних подій":
- за кредитом:
9. Надзвичайні доходи.
10. Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.
- за дебетом:
1. Надзвичайні витрати.
2. Податок з прибутку від надзвичайних подій.
3. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.
Тільки на підставі раціонально організованого та належно веденого аналітичного обліку доходів і витрат підприємства можна забезпечити точне й об'єктивне складання Звіту про фінансові результати та здійснення глибокого та ефективного аналізу результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітний період.
Аналітичний облік до синтетичного рахунку 79 "Фінансові результати" доцільно вести в одній відомості (книзі) аналітичного обліку, в якій статті доходів і витрат групуються в розрізі субрахунків фінансових результатів за видами діяльності підприємства. В цьому разі до синтетичного рахунку 79 в аналітичному обліку будуть виділені відповідні статті доходів і витрат (втрат) в розрізі субрахунків.
Можливий простіший, але менш раціональний варіант обліку фінансових результатів діяльності підприємства. В цьому разі до рахунку 79 "Фінансові результати" ведеться окремий узагальнений аналітичний облік без виділення доходів і витрат за видами господарсько-фінансової діяльності підприємства (тільки за субрахунками і разом). Аналітичними рахунками до цього синтетичного рахунку будуть доходи і витрати за субрахунками в наступному порядку.:
- за кредитом:
1. Фінансовий результат від основної діяльності - доходи.
2. Фінансовий результат від фінансових операцій - доходи
3. Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності - доходи.
4. Фінансовий результат від надзвичайних подій - доходи.
5. Списання кінцевого сальдо збитків на рахунок 44 .
- за дебетом:
1. Фінансовий результат від основної діяльності - витрати.
2. Фінансовий результат від фінансових операцій - витрати.
3. Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності - витрати.
4. Фінансовий результат від надзвичайних подій - витрати.
5. Податки з прибутку:
5.1. Податки з прибутку від звичайної діяльності.
5.2. Податки з прибутку від надзвичайних подій.
6. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44

 
 

Цікаве

Загрузка...