WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

обліку на підприємстві, бо, крім вказаних вище переваг такого кодування рахунків, дає можливість автоматично отримати підсумкові дані аналітичного обліку доходів з початку року.
Перелік рекомендованих автором аналітичних рахунків (статей) доходів може уточнюватись головним бухгалтером підприємства з врахуванням специфіки його господарсько-фінансової діяльності. Перелік вказаних нижче статей доходів основної діяльності торговельних підприємств з врахуванням галузевої специфіки їх діяльності повинен бути уточнений відомчими галузевими методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку.
Аналітичний облік доходів від основної діяльності
оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємств
Аналітичний облік доходів від основної діяльності оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємстів, виходячи із змісту статей доходів , встановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку "Звіт про фінансові результати" до окремих синтетичних рахунків доходів повинен вестись в розрізі наступних статей:
До субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів":
- за кредитом:
13. Дохід від реалізації товарів.
За безготівковим розрахунком.
За готівку.
За бартерними операціями тощо.
2. Дохід від відпуску товарів.
3. Інші доходи.
- за дебетом:
1. Податок на додану вартість.
2. Акцизний збір
3. Інші податки і збори з обороту.
4. Інші вирахування з доходу.
5, Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.
До рахунку 71 "Інший операційний дохід" :
- за кредитом:
1. Дохід від реалізації іноземної валюти.
2. Дохід від реалізації інших оборотних активів.
3. Дохід від операційної оренди активів.
4. Дохід від операційних курсових різниць.
5. Одержані пені, штрафи, неустойки.
6. Відшкодування раніше списаних активів.
7. Дохід від списання кредиторської заборгованості.
8. Одержані гранти та субсидії.
9. Інші доходи від операційної діяльності.
- за дебетом:
1. Податок на додану вартість.
2. Інші податки і збори з обороту.
3. Інші вирахування з доходу.
4. Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати..
Аналітичний облік доходів від основної діяльності оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємств ведеться аналогічно як показано в таблиці 2.1 і 2.2 з обліку доходів від реалізації товарів в роздрібній торгівлі.
Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності підприємств роздрібної торгівлі
Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності підприємств роздрібної торгівлі, виходячи із змісту статей доходів і витрат, втановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку "Звіт про фінансові результати" до окремих синтетичних фінансово-результатних рахунків, повинен вестись в розрізі наступних статей:
До субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" :
- за кредитом:
1. Дохід від реалізації товарів.
1.1 За готівку.
1.2. За безготівковим розрахунком
1.3. За бартерними операціями.
2. Інші доходи
- за дебетом:
1. Податок на доданувартість.
2. Акцизний збір
3. Інші податки і збори з обороту.
4. Інші вирахування з доходу.
5. Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.
До субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів":
- за дебетом:
1. Продажна вартість реалізованих товарів.
2. Витрати на придбання товарів.
3. Витрати на доставку товарів.
4. Витрати на доведення товарів до придатного для реалізації стану.
Разом собівартість реалізованих товарів.
- за кредитом:
1. Товарні надбавки на реалізовані товари за розрахунком.
2. Списання сальдо собівартості реалізованих товарів.
Аналітичний облік до рахунків 71 "Інший операційний дохід", 92 "Адміністративні витрати" і 94 "Інші операційні витрати" ведеться за видами (статтями) доходів і витрат так же як на виробничих підприємствах. Аналітичний облік торговельних витрат до рахунку 93 "Витрати обігу" ведеться за встановленою для торгівлі номенклатурою статей так же як на оптово-збутових і оптових підприємствах.
Аналітичний облік доходів і витрат в роздрібній торгівлі як і в інших галузях діяльності має розкривати елементи собівартості реалізованих товарів і створнення чистого доходу від їх реалізації та служити джерелом інформації (облікових даних) для заповнення Звіту про фінансові результати.
Аналітичний облік витрат до рахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" рекомендується вести в спеціальній відомості (книзі) як показано в табиці 6.1, 6.2.
Таблиці 6.1, 6.2 - вставити
Таблиця 6.1.
ВІДОМІСТЬ
Аналітичного обліку до субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів"
(код і назва рахунку)
ДЕБЕТ
Дата № запису Кор.. р-к Зміст запису Продажна вартість реалізованих товарів Витрати Разом
На придбання товарів НА доставку товарів На доведення товарів
З початку року 610125 2122 19016 5718 636981
Сальдо на 1.10.200 р. 447842
31.10 10 282 Списано продані товари 67780 - - - 67780
31.10 32 93 Витрати за розрахунком 232 2115 638 2985
Разом за жовтень 67780 232 2115 638 70765
Сальдо на 1.11.200__р. 455561
Та же до кінця
року
З початку року 813500 2830 25352 7628 849310
Сальдо на 1.01.200___р.
Продовження відомості
Аналітичного обліку до субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Дата № запису Кор.. р-к
Зміст запису Повернуті надбавки на реалізовані товари Списання собівартості реалізованих товарів
Разом
З початку року 189139 189139
31.10 29 292 Списано за розрахунком 63046 63046
Разом за жовтень 63046 63046
Так же до кінця року
31.12 48 791 Списання сальдо собівартості 597125 597125
З початку року 252185 597125 849310
Як видно із даних наведеної таблиці в аналітичному обліку до субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" протягом звітного року і за звітний рік розкривається структура собівартості реалізованих роздрібною торгівлею товарів і накопичуються необхідні дані про собівартість реалізованих товарів для заповнення Звіту про фінансові результати за кожний квартал і в цілому за звітний рік. Аналітичний облік до субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" використовується аналогічно.
Аналітичний облік доходів і витрат від фінансових операцій,
від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій
Аналітичний облік до синтетичних рахунків доходів і витрат від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій, виходячи із змісту статей доходів і витрат, втановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку "Звіт про фінансові результати", повинен вестись в розрізі наступних статей:
До рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі" :
- за дебетом :
1. Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства.
2. Дохід від спільної діяльності.
3. Дохід від інвестицій в дочірні підприємства.
- за кредитом :
1. Списання сальдо доходу від участі в капіталі.
До рахунку 73 "Інші фінансові доходи":
- за кредитом

 
 

Цікаве

Загрузка...