WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

відображені протягом року бухгалтерськими проводками:
- на відображення в обліку реалізованих товарів за готівку - 685200 грн.:
Дт 30 "Каса" і 31 "Рахунки в банках"
Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 685200
- на відображення в обліку відпущених (відвантажених) покупцям товарів за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ - 128300 грн.:
Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і ін.
Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 128300
Податкові зобов'язання з податку на додану вартість:
- відображено в обліку щомісячно податкові зобов'язання з ПДВ від суми реалізації товарів за готівку за даними касових апаратів на підставі розрахунків товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, - 114200 грн.
Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"
Кт 641 "Розрахунки з податків"(ПДВ) - 114200
- нараховано податкові зобов'язання з ПДВ від суми реалізованих товарів покупцям за безготівковим розрахунком - 21383 грн.:
Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"
Кт 641 "Розрахунки з податків"(ПДВ) - 7083
Кт 643 "З податкових зобов'язань" - 14300
Разом - 21383
Відображена в обліку собівартість реалізованих товарів:
- списана із підзвіту матеріально відповідальних осіб облікова продажна вартість товарів, реалізованих за готівку та безготівковим розрахунком, - 813500:
Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Кт 282 "Товари в роздрібній торгівлі" " - 813500
- списані за щомісячними розрахунками витрати підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану - 35810 грн.
Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Кт 93 "Витрати обігу" - 35810
- відображені в обліку товарні надбавки, включаючи ПДВ, які відносяться до реалізованих товарів за щомісячними розрахунками - 252185 грн.:
Дт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі"
Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - 252185
На відображення в обліку фінансових результатів підприємства роздрібної торгівлі за звітний рік необхідно зробити в кінці року наступні заключні записи:
1. На списання кінцевого сальдо чистого доходу підприємства - 677917 грн.:
Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"
Кт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" - 677917
2. На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів - 597125 грн.:
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - 597125
3. На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат - 18300 грн.:
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 92 "Адміністративні витрати" - 18300
4. На списання суми витрат обігу підприємства за рік, крім витрат на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану , що залишаються за розрахунком на залишок товарів на кінець звітного року - 41927 грн.:
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 93 "Витрати обігу" - 41927
5. На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат - 5650 грн.:
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 94 "Інші операційні витрати" - 5650
Сальдуванням кредитового обороту субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" в сумі 677917 грн. і дебетового обороту в сумі 663002 грн. визначаємо, що фінансовий результат від основної діяльності підприємства роздрібної торгівлі за звітний рік складає прибуток в сумі 14915 грн. (677917 - 663002)
В тому разі, коли підприємство здійснює, крім роздрібного продажу товарів, інші види господарської діяльності (оптову торгівлю, виробництво продукції тощо), бухгалтерські записи на відображення в обліку фінансових результатів від їх здійснення будуть аналогічними. Але на субрахунок 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" списують чистий дохід та собівартість товарів (продукції) за видами діяльності з відповідних субрахунків.
З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів господарської діяльності до субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" необхідно виділити окремі аналітичні рахунки (статті) доходів і витрат за видами основної діяльності підприємства.
Аналітичний облік доходів і витрат від операційної (основної) діяльності підприємства до рахунків 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати обігу" і 94 "Інші операційні витрати" та фінансових результатів від основної діяльності на рахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" ведеться за статтями доходів і витрат, економічний зміст яких визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку "Звіт про фінансові результати".
Перенести
нижче Синтетичний облік фінансових результатів від фінансових операцій,
від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій
Фінансові результати від фінансових операцій, від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій відображаються в синтетичному обліку в кінці звітного року на субрахунках:
792 "Фінансовий результат від фінансових операцій",
793 "Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності",
794 "Фінансовий результат від надзвичайних подій".
Протягом року доходи і витрати, пов'язані з вказаними видами неопераційної діяльності обліковуються на рахунках:
72 "Дохід від участі в капіталі",
73 "Інші фінансові доходи",
74 "Інші доходи",
75 "Надзвичайні доходи",
95 "Фінансові витрати",
96 "Втрати від участі в капіталі",
97 "Інші витрати",
99 "Надзвичайні витрати".
Накопичені протягом звітного року на вказаних синтетичних рахунках доходи і витрати в кінці року списуються на відповідні субрахунки фінансових результатів: 792 "Фінансовий результат від фінвнсових операцій", 793 "Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності" і 794 "Фінансовий результат від надзвичайних подій" наступними заключними записами на бухгалтерських рахунках:
6. На відображення в обліку фінансового результату від фінансових операцій:
На списання кінцевого сальдо доходу від участі в капіталі:
Дт 72 "Дохід від участі в капіталі"
Кт 792 "Фінансовий результат від фінансових операцій"
На списання кінцевого сальдо інших фінансових доходів:
Дт 73 "Інші фінансові доходи"
Кт 792 "Фінансовий результат від фінансових операцій"
На списання кінцевого сальдо фінансових витрат:
Дт 792 "Фінансовий результат від фінансових операцій"
Кт 95 "Фінансові витрати"
На списання кінцевого сальдо втрат від участі в капіталі:
Дт 792 "Фінансовий результат від фінансових операцій"
Кт 96 "Втрати від участі в капіталі"
7. На відображення в обліку фінансового результату від іншої звичайної діяльності:
2.1. На списання кінцевого сальдо інших доходів:
Дт 74 "Інші доходи"
Кт 793 "Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності"
2.2. На списання кінцевого сальдо інших

 
 

Цікаве

Загрузка...