WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

реалізованих товарів (Дт 902 - Кт 93). Тобто на зменшення сум вказаних витрат.
Синтетичний облік доходів від основної діяльності в роздрібній торгівлі
Синтетичний облік доходів роздрібній торгівлі ведеться аналогічно як на оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємствах. Особливість обліку в роздрібній торгівлі визначається застосуванням продажних (роздрібних) цін на товари, які включають товарні надбавки, що складаються із сум податку на додану вартість і торговельної націнки підприємства на покриття витрат торгівлі та створення доходу. У зв'язку з цим для визначення собівартості реалізованих товарів роздрібними торговельними підприємствами, яка списується на зменшення отриманого чистого доходу, необхідно додатково врахувати та відобразити в обліку товарні надбавки, що відносяться за щомісячними розрахунками до реалізованих товарів.
Особливістю визначення та відображення в обліку чистого доходу роздрібної торгівлі та собівартості реалізованих товарів є також те, що в сучасних умовах господарювання роздрібні торговельні підприємства поряд з продажем товарів населенню здійснюють також дрібнооптовий та оптовий відпуск товарів підприємствам і установам за договірними відпускними цінами з безготівковим розрахунком за товари..
Виходячи із вище викладеного, протягом звітного року доходи та чистий дохід роздрібної торгівлі від реалізації товарів та інших операційних доходів від основної діяльності щомісячно відображається в обліку записами на синтетичних рахунках та відповідних субрахунках:
1. На суму проданих за готівку, відпущених і відвантажених (реалізованих) покупцям товарів за договірними відпускними цінами (доходу), включаючи податок на додану вартість та інших операційних доходів від основної діяльності (субсидії, гранти тощо) :
1.1. Дт 30 "Каса"
Дт 31 "Рахунки в банках" і 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
Кт 702 "Дохід від реалізації товарів"
1.2. Дт 31 "Рахунки в банках" і ін.
Кт 71 "Інший операційний дохід"
2. На суму податку на додану вартість з роздрібного продажу товарів за даними касових апаратів на підставі розрахунку товарних надбавок (реалізованої торговельної націнки), що відносяться до реалізованих товарів:
Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"
Кт 641 "Розрахунки з податків"(ПДВ) - на суму податкового зобов'язання з ПДВ
3. На суму нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ при передоплаті товарів покупцями при оптовому і дрібнооптовому відпуску товарів покупцям - платникам ПДВ:
Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"
Кт 643 "З податкових зобов'язань"
При нарахуванні податкового зобов'язання з ПДВ була складена бухгалтерська проводка: Дт 643 "З податкових зобов'язань" - Кт 641 "Розрахунки з податків", анал. рахунок "З податку на додану вартість".
4. На відображення в обліку податку на додану вартість при відпуску товарів покупцям - платникам ПДВ в рахунок наступної оплати або в разі оплати відпущених товарів готівкою:
Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"
Кт 641 "Розрахунки з податків", анал. рахунок "З податку на додану вартість"
В тому разі, коли підприємство, крім податку на додану вартість, сплачує акцизний збір та здійснює інші вирахування з доходу, то вони також відображаються за дебетом рахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" на зменшення отриманого доходу з кредиту рахунку 64 "Розрахунки по податках і платежах" та інших.
На зменшення чистого доходу від роздрібної торгівлі, який визначається вирахуванням із суми доходу (виручки) податку на додану вартість та інших податків ізборів з обороту, в кінці року заключними записамии списують фактичну собівартість реалізованих товарів, сальдо адміністративних витрат, витрати обігу, що відносяться до реалізованих, та сальдо інших операційних витрат.
Отриманий від основної діяльності чистий дохід зменшується протягом року на суму собівартості реалізованих товарів.
Фактична собівартість реалізованих покупцям товарів відображається протягом року на субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" записами на бухгалтерських рахунках:
1. На облікову продажну вартість товарів, реалізованих за готівку та за безготівковим розрахунком:
Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Кт 282 "Товари в роздрібній торгівлі"
2. На суму витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до реалізованих товарів згідно з розрахунком за звітний місяць:
Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Кт 93 "Витрати обігу"
3. На суму товарних надбавок, включаючи ПДВ, що відносяться згідно з розрахунком до реалізованих за місяць товарів:
Дт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі"
Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від роздрібної торгівлі за звітний рік необхідно скласти наступні заключні бухгалтерські проводки:
1 (2). На списання кінцевого сальдо чистого доходу від роздрібної торгівлі та іншого операційного доходу:
Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"
Дт 71 "Інший операційний дохід"
Кт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
2 (4). На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів :
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
3 (6). На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат :
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 92 "Адміністративні витрати"
4 (5). На списання кінцевого сальдо витрат обігу підприємства (крім витрат, що списуються щомісячно за розрахунком на реалізовані товари):
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 93 "Витрати обігу"
5 (6). На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат:
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 94 "Інші операційні витрати"
В дужках до порядкових номерів господарських операцій на відображення в обліку фінансових результатів вказаний порядковий номер запису за загальною схемою бухгалтерського обліку доходів торговельних підприємств (рис. 6).
Таким чином, за результатами вказаних вище записів на відображення в бухгалтерському обліку доходів від реалізації товарів в роздрібній торгівлі фінансовий результат від реалізації товарів визначають сальдуванням на субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" доходів і витрат як прибуток або збиток підприємства від здійснення ним господарської діяльності з реалізації товарів за звітний рік.
Розглянемо на прикладі порядок відображення в обліку доходів, чистого доходу та фінансових результатів роздрібної торгівлі від основної діяльності:
Приклад 3. - перенести
Після п. 2.3 прикладу: З метою спрощення прикладу інші податки і збори з обороту та інші вирахування з доходу в прикладі не розглядаються.
.
За даними прикладу 3 чистий дохід підприємства роздрібної торгівлі від реалізації товарів і собівартість реалізованих товарів за звітний рік були

 
 

Цікаве

Загрузка...