WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

інших податків і зборів з обороту, в кінці року заключними записамии списують фактичну собівартість реалізованих товарів, сальдо адміністративних витрат, витрати обігу, що відносяться до реалізованих, та сальдо інших операційних витрат.
Отриманий від основної діяльності чистий дохід зменшується протягом року на суму собівартості реалізованих товарів.
Фактична собівартість реалізованих покупцям товарів відображається протягом року на субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" записами на бухгалтерських рахунках:
1. На облікову купівельну вартість відвантажених (відпущених) товарів:
Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Кт 281 "Товари на складах"
2. На суму витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до реалізованих товарів згідно з розрахунком за звітний місяць:
Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Кт 93 "Витрати обігу"
На відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від основної діяльності оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємств за звітний рік необхідно скласти наступні заключні бухгалтерські прповодки:
1 (2). На списання кінцевого сальдо чистого доходу від оптової торгівлі та інших операційних доходів:
Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"
Дт 71 "Інший операційний дохід"
Кт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
2 (4). На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів :
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
3 (6). На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат :
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 92 "Адміністративні витрати"
4 (5). На списання кінцевого сальдо витрат обігу підприємства (крім витрат, що списуються щомісячно за розрахунком на реалізовані товари):
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 93 "Витрати на збут"
5 (6). На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат :
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 94 "Інші операційні витрати"
В дужках до порядкових номерів господарських операцій на відображення в обліку фінансових результатів вказаний порядковий номер запису за загальною схемою бухгалтерського обліку фінансових результатів виробничих підприємств (рис. 6).
Таким чином, за результатами вказаних вище записів на відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від реалізації товарів оптово-збутовими, оптовими і посередницькими підприємствами фінансовий результат визначається сальдуванням на субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" доходів і витрат як прибуток або збиток підприємства від здійснення ним господарської діяльності з реалізації товарів за звітний рік.
Розглянемо на прикладі порядок відображення в обліку фінансових результатів оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємств від основної діяльності:
Приклад 2. - перенести
За даними прикладу 2 чистий дохід оптового підприємства від реалізації товарів і собівартість реалізованих товарів за звітний рік були відображені в обліку протягом року бухгалтерськими проводками:
- на відображення в обліку відвантажених покупцям товарів за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ - 780500 грн.:
Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і ін.
Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 780500
- на нарахування податкових зобов'язань з ПДВ від суми реалізованих товарів - 130083 грн.:
Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"
Кт 641 "Розрахунки з податків"(ПДВ) - 35110
Кт 643 "З податкових зобов'язань" - 94973
Разом - 130083
Відображена в обліку собівартість реалізованих товарів:
- списана із підзвіту матеріально відповідальних осіб купівельна вартість реалізованих товарів - 576317 грн.:
Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Кт 281 "Товари на складах" - 563167
- списані за щомісячними розрахунками витрати підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану - 15250 грн.:
Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"
Кт 93 "Витрати обігу" - 15250
На відображення в обліку фінансових результатів оптового підприємства за звітний рік необхідно зробити в кінці року наступні заключні записи:
1. На списання кінцевого сальдо чистого доходу підприємства - 650417 грн.:
Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"
Кт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" - 650417
2. На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів - 578417 грн.:
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - 578417
3. На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат - 10820 грн.:
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 92 "Адміністративні витрати" 10820
4. На списання суми витрат обігу підприємства за рік, крім витрат на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану , що залишаються за розрахунком на залишок товарів на кінець звітного року, - 44780 грн.:
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 93 "Витрати на збут" - 44780
5. На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат - 3250 грн.:
Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"
Кт 94 "Інші операційні витрати" - 3250
Сальдуванням кредитового обороту субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" в сумі 650417 грн. і дебетового обороту в сумі 637267 грн. визначаємо, що фінансовий результат від основної діяльності оптового підприємства за звітний рік складає прибуток в сумі 13150 грн.
В тому разі, коли оптове підприємство здійснює, крім оптового продажу товарів, інші види господарської діяльності (роздрібну торгівлю, виробництво продукції тощо) бухгалтерські записи на відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів від їх здійснення будуть аналогічними. Але на субрахунок 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" списуються чистий дохід та собівартість за видами діяльності з відповідних субрахунків.
З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів господарської діяльності до субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" необхідно виділити окремі аналітичні рахунки (статті) доходів і витрат за видами основної діяльності підприємства.
На підприємствах оптової і роздрібної торгівлі аналітичний облік до рахунку 93 "Витрати обігу" ведеться за встановленою номенклатурою статей витрат обігу. Особливість ведення аналітичного обліку витрат обігу в тому, що за станом на кінець будь-якого звітного періоду на статтях витрат на придбання товарів, на їх доставку та на доведення до придатного для реалізації стану мають залишатись суми названих витрат за розрахунком на залишок товарів. Названі витрати, що відносяться за розрахунком до реалізованих товарів, щомісячно списуються на збільшення собівартості

 
 

Цікаве

Загрузка...