WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат


собівартість реалізованих товарів" відносяться витрати на придбання товарів, на доставку їх та доведення до придатного для реалізації стану. На рахунках 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати обігу" і 94 "Інші операційні витрати" торговельні підприємства обліковують витрати обігу.
Отже, з 1 січня 2000 року до фінансово-результатних рахунків відносяться також рахунки обліку доходів і витрат.
Особливості синтетичного обліку доходів торговельних підприємств
Синтетичний облік доходів на оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємствах та підприємствах роздрібної торгівлі має особливості, що випливають із специфіки торговельної діяльності та порядку ціноутворення в оптовій і роздрібній торгівлі, з особливого порядку обліку доходів.
Синтетичний облік доходів в торгівлі ведеться за загальною схемою бухгалтерського обліку доходів торговельних підприємств (рис. 6) з врахуванням особливостей відображення в обліку собівартості реалізованих товарів:
1. На оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємствах, які обліковують товари за купівельними цінами, собівартість реалізованих товарів складається із купівельної їх вартості (без ПДВ) і витрат підприємства на придбання товарів, на доставку їх та доведення товарів до придатного для реалізації стану.
2. На підприємствах роздрібної торгівлі, в тому числі на підприємствах громадського харчування, які обліковують товари за продажними цінами, включаючи товарні надбавки, собівартість реалізованих товарів складається із продажної їх вартості за виключенням (мінусом) товарних надбавок, що за щомісячним розрахунком відносяться до реалізованих товарів, і витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення товарів до придатного для реалізації стану.
Відповідно до галузевих методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку в торгівлі витрати підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану щомісячно списуються на дебет рахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" в сумі, що відноситься до реалізованих за місяць товарів. При цьому названі витрати розподіляються за щомісячним розрахунком на витрати, що відносяться до реалізованих товарів і до залишку товарів на кінець звітного місяця. Інші витрати обігу, а також адміністративні витрати та інші операційні витрати на рахунок 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" списуються заключними записами в кінці року.
Синтетичний облік доходів на оптово-збутових,
оптових та посередницьких підприємствах
Для наглядності і кращого розуміння змін, що сталися в бухгалтерському обліку, розглянемо відображення в обліку доходів від основної діяльності торговельних підприємств на загальній схемі (рис. 6).
Перенести рис. 6 з виробництва
Рисунок 6
Загальна схема
бухгалтерського обліку фінансових результатів від основної діяльності
виробничих підприємств
90 791 641 (ПДВ), 643 і ін. 701, 703, 71
Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку доходів від основної діяльності торговельних підприємств:
Доходи торговельних підприємств від основної діяльності відображаються в обліку за моментом їх надходження або нарахування за кредитом рахунків 702 "Дохід від реалізації товарів", 71 "Інший операційний дохід" з дебету відповідних рахунків: 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і інших.
1. Щомісячне відображення в обліку податку на додану вартість від суми доходу (обороту) з реалізації товарів у встановленому розмірі.
Аналогічно відображаються в бухгалтерського обліку суми акцизного збору з реалізації підакцизних товарів, а також інших податків і зборів з обороту.
На загальній схемі бухгалтерського обліку (рис. 6), в записахна рахунках та прикладах розглядається складніший варіант бухгалтерського обліку доходів (реалізації), що оподатковуються податком на додану вартість. В тому разі, коли на підприємстві є доходи (обороти), що звільнені від оподаткування ПДВ, на субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" має бути відкритий окремий аналітичний рахунок для обліку таких доходів.
2. Списання кінцевого сальдо чистого доходу від реалізації товарів та іншого операційного доходу на субрахунок 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" заключними записами за звітний рік.
3. Списання витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що відносяться до реалізованих товарів згідно з розрахунком за звітний місяць.
4. Списання по підсумку за рік на зменшення одержаного чистого доходу підприємства собівартості реалізованих товарів.
5. Списання в установленому порядку на зменшення чистого доходу витрат обігу підприємства, які відносяться до реалізованих товарів, за звітний рік.
5. Списання в установленому порядку на зменшення чистого доходу кінцевого сальдо адміністративних витрат та інших операційних витрат підприємства за звітний рік.
6. Списання на зменшення чистого доходу кінцевого сальдо інших операційних витрат підприємства за звітний рік.
Протягом звітного року доходи та чистий дохід оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємств від реалізації товарів та інших операційних доходів від основної діяльності щомісячно відображається в обліку записами на синтетичних рахунках та відповідних субрахунках:
1. На суму відвантажених і відпущених (реалізованих) покупцям товарів за договірними відпускними цінами (доходу), включаючи податок на додану вартість (акцизний збір) та інших операційних доходів від основної діяльності:
1.1. Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
Дт 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках"
Кт 702 "Дохід від реалізації товарів"
1.2. Дт 31 "Рахунки в банках" і ін.
Кт 71 "Інший операційний дохід"
2. На суму нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ при передоплаті товарів покупцями:
Дт 702 "Доходи від реалізації товарів"
Кт 643 "З податкових зобов'язань"
При нарахуванні податкового зобов'язання з ПДВ була складена бухгалтерська проводка: Дт 643 "З податкових зобов'язань" - Кт 641 "Розрахунки з податків", анал. рахунок "З податку на додану вартість".
3. На відображення в обліку податку на додану вартість при відвантаженні (відпуску) товарів покупцям в рахунок наступної оплати або оплаті відпущених товарів готівкою:
Дт 70 "Доходи від реалізації"
Кт 641 "Розрахунки з податків", анал. рахунок "З податку на додану вартість"
В тому разі, коли підприємство, крім податку на додану вартість, сплачує акцизний збір та здійснює інші вирахування з доходу, то вони також відображаються за дебетом рахунку 70 "Доходи від реалізації" на зменшення отриманого доходу з кредиту рахунку 64 "Розрахунки по податках і платежах" та інших.
На зменшення чистого доходу від оптової торгівлі, який визначається вирахуванням із суми доходу (виручки) податку на додану вартість та

 
 

Цікаве

Загрузка...