WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

дату.
Рядок 130 "Інші доходи" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 74 "Інші доходи" на звітну дату.
Рядок 140 "Фінансові витрати" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 95 "Фінансові витрати" на звітну дату.
Рядок 150 "Втрати від участі в капіталі" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" на звітну дату.
Рядок 160 "Інші витрати" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 97 "Інші витрати" на звітну дату.
Рядок 170 "Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування - прибуток" визначається як алгебраїчна сума прибутку від основної діяльності, фінансових та інших доходів і фінансових та інших витрат (р.100 + р. 110 + р. 120 + р.130) - ( р.140 + р.150 + р.160).
У тому випадку, коли збиток від фінансових операцій і від іншої звичайної діяльності (рядки 110 - 160) перевищує суму прибутку від основної (операційної) діяльності (рядок 100), то сума перевищення - збитку вказується в рядку 175 звіту.
Рядок 175 "Фінансовий результат від звичайної діяльності - збиток" визначається як алгебраїчна сума збитку від основної діяльності, фінансових та інших витрат і фінансових та інших доходів (р.105 + р. 140 + р.
150 + р.160) - ( р.110 + р.120 + р.130).
У тому випадку, коли прибуток від фінансових операцій і від іншої звичайної діяльності (рядки 110 - 160) перевищує суму збитку від основної (операційної) діяльності (рядок 105), то сума перевищення - прибутку вказується в рядку 170 звіту.
Рядок 180 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" - показується сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"
Рядок 190 "Фінансовий результат від звичайної діяльності - прибуток" визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування (рядок 170) та сумою податку на прибуток (рядок 180).
Рядок 195 "Фінансовий результат від звичайної діяльності - збиток" дорівнює збитку від звичайної діяльності (рядок 175) та сумі податку на прибуток (рядок 180),
Рядок 200 "Надзвичайні доходи" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 75 "Надзвичайні доходи" на звітну дату.
Рядок 205 "Надзвичайні витрати" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 99 "Надзвичайні витрати" на звітну дату.
Рядок 210 "Податки з надзвичайного прибутку" - вказується сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій (сальдо субрахунку 982).
Рядок 220 "Чистий прибуток" визначається як алгебраїчна сума прибутку від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку і податків з надзвичайного прибутку (р.190 + (р. 200 - р. 205) - р. 210).
Рядок 225 "Чистий збиток" визначається як алгебраїчна сума збитку від звичайної діяльності та надзвичайного збитку і податків з надзвичайного прибутку (р.195 + (р. 205 - р. 200) + р. 210).
Заповнення Звіту про фінансові результати за звітний рік
Особливість заповнення Звіту про фінансові результати за звітний рік в тому, що, за винятком рядків 010 - 030 звіту, звіт заповнюється за даними рахунку 79 "Фінансові результати", на якому сальдуються чисті доходи та витрати підприємства по підсумку за звітний рік, та частково за даними рахунку 70 "Доходи від реалізації". Розрахункові показники звіту визначаються аналогічно як за звітний квартал за підсумковими даними про доходи та витрати за звітний рік.
Рядок 010 "Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" заповнюється за підсумком кредитових оборотів аналітичного обліку до рахунку 70 "Доходи від реалізації" (разом із наявних субрахунків) за звітний рік.
Рядки 015 - 030 звіту , в яких показуються податки, збори і інші вирахування з доходу, заповнюються за підсумком дебетових оборотів відповідних статей аналітичного обліку до рахунку 70 "Доходи від реалізації" (разом із наявних субрахунків) за звітний рік
Рядки 040, 055 - 090 звіту , в яких показуються витрати та інші операційні доходи від основної (операційної) діяльності, заповнюються за даними аналітичного обліку до субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" сумами із відповідних статей доходів і витрат.
Рядок 110 "Доход від участі в капіталі" заповнюється за даними аналітичного обліку до субрахунку 792 "Фінансовий результатвід фінансових операцій" сумою відповідної статті 1 доходу за кредитом цього рахунку.
Рядок 120 "Інші фінансові доходи" заповнюється за даними аналітичного обліку до субрахунку 792 "Фінансовий результат від фінансових операцій" сумою відповідної статті 2 доходу за кредитом цього рахунку.
Рядок 130 "Інші доходи" заповнюється за даними аналітичного обліку до субрахунку 793 "Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності" сумою відповідної статті 1 доходу за кредитом цього рахунку.
Рядок 140 "Фінансові витрати" заповнюється за даними аналітичного обліку до субрахунку 792 "Фінансовий результат від фінансових операцій" сумою відповідної статті 2 витрат за дебетом цього рахунку.
Рядок 150 "Втрати від участі в капіталі" заповнюється за даними аналітичного обліку до субрахунку 792 "Фінансовий результат від фінансових операцій" сумою статті 1 витрат за дебетом цього рахунку.
Рядок 160 "Інші витрати" заповнюється за даними аналітичного обліку до субрахунку 793 "Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності" сумою статті 1 витрат за дебетом цього рахунку.
Рядок 200 "Надзвичайні доходи" заповнюється за даними аналітичного обліку до субрахунку 794 "Фінансовий результат від надзвичайних подій" сумою статті 1 доходів за кредитом цього рахунку.
Рядок 205 "Надзвичайні витрати" заповнюється за даними аналітичного обліку до субрахунку 794 "Фінансовий результат від надзвичайних подій" сумою статті 1 витрат за дебетом цього рахунку.
У розділі ІІ Звіту про фінансові результати "Елементи операційних витрат" вказують суми відповідних елементів операційних витрат (на виробництво і збут, на управління та інші операційні витрати), які мало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду.
У розділі ІІІ Звіту про фінансові результати "Розрахунок показників прибутковості акцій" акціонерні товариства заповнюють:
Рядок 300 "Середньорічна кількість простих акцій" - показується середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного року.
Рядок 310 "Скоригована середньорічна кількість простих акцій" - показується середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на кількість простих акцій, що можуть бути випущені в обіг згідно з укладеними угодами (опціон, ф'ючерсний контракт тощо).
Рядок 320 "Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію" - наводиться показник, який розраховується шляхом ділення суми чистого прибутку або збитку, який належить власникам простих акцій, на середньорічну кількість простих акцій.
Рядок 330 "Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію" - відображається показник, який розраховується діленням скоригованої суми чистого прибутку,

 
 

Цікаве

Загрузка...