WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

списань).
- за дебетом:
1. Збитки минулих років.
2. Списання прибутку, використаного в звітному році (за напрямками використання).
Кінцеве кредитове сальдо рахунку 44 "Прибутки і збитки нерозподілені" показує суму не розподіленого підприємством прибутку минулих років, а дебетове - суму не списаних (не покритих) збитків минулих років.
Складання бухгалтерського Звіту про фінансові результати
Бухгалтерський звіт про фінансові результати господарсько-фінансової діяльності підприємства складається за звітний період (квартал, рік) за даними аналітичного обліку до рахунків обліку доходів і витрат та фінансових результатів. Без належного, раціонально організованого аналітичного обліку доходів і витрат від звичайної діяльності та надзвичайних подій заповнити Звіт про фінансові результати точно й об'єктивно практично не можливо.
Заповнення Звіту про фінансові результати при відсутності належно організованого аналітичного обліку доходів і витрат можливе тільки за вибірковими даними із облікових регістрів і первинних бухгалтерських документів. У зв'язку з тим, що точність вибіркових даних про доходи і витрати не може бути системно перевірена, то при заповнені Звіту про фінансові результати можливі помилки, що суттєво можуть вплинути на точність і об'єктивність звіту.
З метою методичної допомоги бухгалтерам підприємств в складанні Звіту про фінансові результати нижче наводимо перший розділ звіту "Фінансові результати" з нашим доданням кодів синтетичних рахунків і субрахунків, які є джерелом інформації для заповнення окремих рядків звіту.
Таблиця 7
Звіт про фінансові результати
за_______________ 20___р.
Форма № 2
1. Фінансові результати
Стаття Код рядка Інформація для заповнення звіту на рахунках:
За звітний квартал За звітний рік
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 701-703 Кт
Податок на додану вартість 015
Акцизний збір 020 701-703 Дт 701-703
025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
040 901-903
Валовий:
Прибуток
050
Збиток 055 791
Інші операційні доходи 060 71
Адміністративні витрати 070 92
Витрати на збут 080 93
Інші операційні витрати 090 94
Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток
100
Збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110 72 792
Інші фінансові доходи 120 73 792
Інші доходи 130 74 793
Фінансові витрати 140 95 792
Втрати в участі в капіталі 150 96 792
Інші витрати 160 97 793
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткуфання:
Прибуток
170
Збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
Фінансові результати від звичайної діяльності:
Прибуток
190
Збиток 195
Надвичайні:
Доходи
200
75
794
Витрати 205 99 794
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
Прибуток
220
Збиток 225
Заповнення Звіту про фінансові результати за квартал (півроку)
Окремі рядки першого розділу "Фінансові результати" бухгалтерського Звіту про фінансові результати за звітний квартал заповнюються відповідно до економічного змісту статей, указаного в пунктах 13 - 37 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Звіт про фінансові результати" на підставі даних аналітичного обліку доходів і витрат наростаючим підсумком з початку року.
Рядок 010 "Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" заповнюється за підсумком кредитових оборотів на звітну дату субрахунків 701 "Дохід від реалізації готової продукції", 702 "Дохід від реалізації товарів" і 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".
Рядок 015 "Податок на додану вартість" заповнюється за підсумком відповідної статті аналітичного обліку на звітну дату за дебетом цих же субрахунків.
Рядок 020 "Акцизний збір" заповнюється за підсумком відповідної статті аналітичного обліку за дебетом субрахунків 701 "Дохід від реалізації готової продукції" і 702 "Дохід від реалізації товарів".
Рядок 025 "Інші податки і збори з обороту" (вільний рядок звіту) заповнюється за підсумком відповідної статті аналітичного обліку за дебетом субрахунків 701 "Дохід від реалізації готової продукції", 702 "Дохід від реалізації товарів" і 703"Дохід від реалізації робіт і послуг".
Рядок 030 "Інші вирахування з доходу" заповнюється за підсумком відповідної статті аналітичного обліку за дебетом субрахунків 701 "Дохід від реалізації готової продукції", 702 "Дохід від реалізації товарів" і 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".
Рядок 035 "Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" - сума визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - ряд. 010 відповідних податків, зборів, знижок тощо (сума рядків 015, 020, 025 і 030).
Рядок 040 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" заповнюється за підсумком дебетових оборотів на звітну дату субрахунків 901 "Собівартість реалізованої готової продукції", 902 "Собівартість реалізованих товарів" і 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг".
Рядок 050 "Валовий прибуток" - сума визначається як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і їх собівартістю ( р. 035 - р. 040).
Рядок 055 "Валовий збиток" сума визначається як різниця між собівартістю продукції (товарів, робіт, послуг) і відповідно чистим доходом від їх реалізації (р. 040 - р. 035).
Рядок 060 "Інші операційні доходи" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 71 "Інший операційний дохід" на звітну дату.
Рядок 070 "Адміністративні витрати" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 92 "Адміністративні витрати" на звітну дату.
Рядок 080 "Витрати на збут" (в торгівлі "Витрати обігу") заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 93 "Витрати на збут" на звітну дату.
Рядок 090 "Інші операційні витрати" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 94 "Інші операційні витрати" на звітну дату.
Рядок 100 "Фінансовий результат від операційної діяльності - прибуток" визначається як алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут (витрат обігу) та інших операційних витрат (р. 050 + р. 060) - ( р. 070 + р. 080 + р. 090).
Рядок 105 "Фінансовий результат від операційної діяльності - збиток" визначається як алгебраїчна сума валового збитку, іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут (витрат обігу) та інших операційних витрат (р.055 - р. 060) + ( р.070 + р. 080 + р. 090).
Рядок 110 "Доходи від участі в капіталі" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі" на звітну дату.
Рядок 120 "Інші фінансові доходи" заповнюється сумою кінцевого сальдо рахунку 73 "Інші фінансові доходи" на звітну

 
 

Цікаве

Загрузка...