WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

сальдо прибутку на рахунок 44.
До субрахунку 793 "Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності:
- за кредитом:
1. Інші доходи від іншої звичайної діяльності.
2. Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.
- за дебетом:
1. Інші витрати на іншу звичайну діяльність.
2. Податок з прибутку від іншої звичайної діяльності.
3. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.
До субрахунку 794 "Фінансовий результат від надзвичайних подій":
- за кредитом:
1. Надзвичайні доходи.
2. Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.
- за дебетом:
1. Надзвичайні витрати.
2. Податок з прибутку від надзвичайних подій.
3. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.
Тільки на підставі раціонально організованого та належно веденого аналітичного обліку доходів і витрат підприємства можна забезпечити точне й об'єктивне складання Звіту про фінансові результати та здійснення глибокого та ефективного аналізу результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітний період.
Аналітичний облік до синтетичного рахунку 79 "Фінансові результати" доцільно вести в одній відомості (книзі) аналітичного обліку, в якій статті доходів і витрат групуються в розрізі субрахунків фінансових результатів за видами діяльності підприємства. В цьому разі до синтетичного рахунку 79 в аналітичному обліку будуть виділені відповідні статті доходів і витрат (втрат) в розрізі субрахунків.
Можливий простіший, але менш раціональний варіант обліку фінансових результатів діяльності підприємства. В цьому разі до рахунку 79 "Фінансові результати" ведеться окремий узагальнений аналітичний облік без виділення доходів і витрат за видами господарсько-фінансової діяльності підприємства (тільки за субрахунками і разом). Аналітичними рахунками до цього синтетичного рахунку будуть доходи і витрати за субрахунками в наступному порядку.:
- за кредитом:
1. Фінансовий результат від основної діяльності - доходи.
2. Фінансовий результат від фінансових операцій - доходи
3. Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності - доходи.
4. Фінансовий результат від надзвичайних подій - доходи.
5. Списання кінцевого сальдо збитків на рахунок 44 .
- за дебетом:
1. Фінансовий результат від основної діяльності - витрати.
2. Фінансовий результат від фінансових операцій - витрати.
3. Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності - витрати.
4. Фінансовий результат від надзвичайних подій - витрати.
5. Податки з прибутку:
5.1. Податки з прибутку від звичайної діяльності.
5.2. Податки з прибутку від надзвичайних подій.
6. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44 .
При спрощеному обліку фінансових результатів за звітний рік на рахунку 79 "Фінансові результати" розкрити структуру відповідних доходів і витрат за окремими субрахунками можна тільки шляхом розшифровки записів про доходи і витрати в аналітичному обліку за дебетом і кредитом окремих субрахунків або шляхом використання підсумкових даних про доходи і витрати за звітний рік на відповідних рахунках і субрахунках, на яких вони обліковувались протягом року.
Синтетичний і аналітичний облік чистого фінансового результату підприємства за звітний рік
У звіті про фінансові результати податки з прибутку від звичайної діяльності та надзвичайних подій показують окремими статтями: податки з прибутку від звичайної діяльності і податки з прибутку від надзвичайних подій, що відображаються протягом звітного року на окремих субрахунках до рахунку 98 "Податки з прибутку".
Останніми заключними записами в кінці звітного року сальдо рахунку 98 "податки з прибутку" списується бухгалтерською проводкою:
Дт 79 "Фінансові результати"
Кт 98 "Податки з прибутку".
Після здійснення вказаного вище заключного запису на списання сальдо податків з прибутку на рахунку 79 "Фінансові результати" визначається чистий фінансовий результат господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітний рік. Чистий фінансовий результат списується з рахунку 79 "Фінансові результати" заключною бухгалтерською проводкою:
Дт 79 "Фінансові результати"
Кт 44 "Прибутки і збитки нерозподілені" - на суму чистого фінансового результату - прибутку або
Дт 44 "Прибутки і збитки нерозподілені"
Кт 79 "Фінансові результати" - на суму чистого фінансового результату - збитку.
Приклад 4. На відображення в обліку чистого фінансового результату підприємства за звітний рік.
1. Заключними бухгалтерськими записами на відображення в обліку фінансових результатів за звітний рік відображені на рахунку 79 "Фінансові результати" доходи і витрати завидами діяльності підприємства та визначені наступні фінансові результати:
1.1. На субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" - прибуток в сумі 15258 грн.
1.2. На субрахунку 792 "Фінансовий результат від фінансових операцій" - прибуток в сумі 1255 грн.
1.3. На субрахунку 793 "Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності" - прибуток в сумі 2832 грн.
Разом прибуток - 19345 грн.
1.4. На субрахунку 794 "Фінансовий результат від надзвичайних подій" - збиток в сумі 825 грн.
2. За звітний рік підприємство нарахувало податок з прибутку від звичайної діяльності на субрахунку 981 "Податки з прибутку від звичайної діяльності" в сумі 5804 грн.
Разом чистий фінансовий результат - прибуток складає 12716 грн. (19345 - 5804 - 825)
3. Чистий фінансовий результат підприємства за звітний рік - прибуток в сумі 12716 грн. має бути віднесений на рахунок 44 "Прибутки і збитки нерозподілені" останнім заключним записом за звітний рік.
За даними прикладу 4 мають бути складені останні заключні бухгалтерські проводки за звітний рік:
1. На списання з рахунку 98 "Податки з прибутку" нарахованого за рік податку з прибутку в сумі 5804 грн.:
Дт 79 "Фінансові результати"
Кт 98 "Податки з прибутку" - 5804
2. На списання з рахунку 79 "Фінансові результати" кінцевого кредитового сальдо (чистого фінансового результату) - прибутку підприємства за рік в сумі 12716 грн.:
Дт 79 "Фінансові результати"
Кт 44 "Прибутки і збитки нерозподілені" - 12716
В аналітичному обліку чисті фінансові результати підприємства за звітний рік списуються з окремих субрахунків, що ведуться до рахунку 79 "Фінансові результати", або з відповідних статей аналітичного обліку до цього синтетичного рахунку .
Аналітичний облік до рахунку 98 "Податки з прибутку" треба вести протягом звітного року в розрізі наступних статей:
- за дебетом:
1. Податок з прибутку від звичайної діяльності.
2. Податок з прибутку від надзвичайних подій.
- за кредитом:
1. Списання кінцевого сальдо нарахованих за рік податків з прибутку.
Аналітичний облік до рахунку 44 "Прибутки і збитки нерозподілені" ведеться протягом звітного року в розрізі наступних статей:
- за кредитом:
1. Прибуток не розподілений.
2. Списання збитків минулих років (за напрямками

 
 

Цікаве

Загрузка...