WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

1.
ВІДОМІСТЬ
аналітичного обліку до субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів"
ДЕБЕТ
Дата № запису Кор.. р-к
Зміст запису Продажна вартість реалізованих товарів Витрати
Разом
на придбання товарів на доставку товарів на доведення товарів...
З початку року 610125 2122 19016 5718 636981
Сальдо на 1.10.200 р. 447842
31.10 10 282 Списано продані товари 67780 - - - 67780
31.10 32 93 Витрати за розрахунком 232 2115 638 2985
Разом за жовтень 67780 232 2115 638 70765
Сальдо на 1.11.200__р. 455561
Та же до кінця року
З початку року 813500 2830 25352 7628 849310
Сальдо на 1.01.200___р. -
Продовження відомості
аналітичного обліку до субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів"
КРЕДИТ
Дата № запису Кор.. р-к
Зміст запису Товарні
надбавки на реалізовані товари Списання собівартості реалізованих товарів
Разом
З початку року 189139 189139
31.10 29 292 Списано за розрахунком 63046 63046
Разом за жовтень 63046 63046
Так же до кінця року
31.12 48 791 Списання сальдо собівартості 597125 597125
З початку року 252185 597125 849310
Як видно із даних наведеної таблиці, в аналітичному обліку до субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" протягом звітного року і за звітний рік розкривається структура собівартості реалізованих роздрібною торгівлею товарів і накопичуються необхідні дані про собівартість реалізованих товарів для аналізу та заповнення Звіту про фінансові результати за кожний квартал і в цілому за звітний рік. Аналітичний облік до субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" ведеться та використовується аналогічно.
Аналітичний облік доходів і витрат від фінансових операцій,
від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій
Аналітичний облік до синтетичних рахунків доходів і витрат від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій, виходячи із змісту статей доходів і витрат, встановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", повинен вестись в розрізі наступних статей:
До рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі" :
- за дебетом :
1. Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства.
2. Дохід від спільної діяльності.
3. Дохід від інвестицій в дочірні підприємства.
- за кредитом :
1. Списання сальдо доходу від участі в капіталі на фінансові результати.
До рахунку 73 "Інші фінансові доходи":
- за кредитом :
1. Дивіденди одержані.
2. Відсотки одержані.
3. Інші доходи від фінансових операцій (крім доходів від участі в капіталі).
- за дебетом:
1. Списання сальдо інших фінансових доходів на фінансові результати.
До рахунку 74 "Інші доходи":
- за кредитом :
1. Дохід від реалізації фінансових інвестицій.
2. Дохід від реалізації необоротних активів.
3. Дохід від реалізації майнових комплексів.
4. Дохід від неопераційних курсових різниць.
5. Дохід від безкоштовно отриманих активів
6. Інші доходи від звичайної діяльності.
- за дебетом:
1. Податок на додану вартість.
2. Інші податки і збори з обороту.
3. Інші вирахування з доходу.
4. Списання сальдо інших доходів на фінансові результати.
До рахунку 75 "Надзвичайні доходи" :
- за кредитом :
1. Відшкодування збитків від надзвичайних подій.
2. Інші надзвичайні доходи.
- за дебетом:
1. Списання сальдо надзвичайних доходів на фінансові результати.
До рахунку 95 "Фінансові витрати":
- за дебетом:
1. Відсотки за кредит.
2. Інші фінансові витрати, пов'язані з залученням позикового капіталу.
- за кредитом:
1. Списання сальдо фінансових витрат на фінансові результати.
До рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" :
- за дебетом:
1. Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства.
2. Втрати від спільної діяльності.
3. Втрати від інвестицій в дочірні підприємства.
- за кредитом:
1. Списання сальдо втрат від участі в капіталі на фінансові результати.
До рахунку 97 "Інші витрати" :
- за дебетом:
1. Собівартість реалізованих фінансових інвестицій.
2. Собівартість реалізованих необоротних активів.
3. Собівартість реалізованих майнових комплексів.
4. Втрати від неопераційних курсових різниць.
5. Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій.
6. Списання необоротних активів.
7. Інші витрати звичайної діяльності.
9. Виплати страхових сум та страхових відшкодувань.
- за кредитом:
1. Списання сальдо інших витрат на фінансові результати.
До рахунку 99 "Надзвичайні витрати" :
- за дебетом:
1. Втрати від стихійного лиха.
2. Втрати від техногенних аварій.
3. Інші надзвичайні витрати.
3.1. Втрати від пожеж.
3.2. Затрати на запобіганнявиникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій.
3.3. Збитки від інших надзвичайних подій та операцій.
- за кредитом:
1. Списання сальдо надзвичайних витрат на фінансові результати.
Аналітичний облік фінансових результатів за звітний рік
Підприємства, які здійснюють різні види основної (операційної) діяльності (виробництво продукції (робіт, послуг), торгівля тощо), доходи і витрати по підсумку за звітний рік і за їх видами відображають в аналітичному обліку заключними записами в кінці звітного року на субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності". Аналітичний облік до цього субрахунку ведеться за наступними аналітичними рахунками (статтями):
- за кредитом:
1. Чистий дохід від реалізації готової продукції.
2. Чистий дохід від реалізації робіт.
3. Чистий дохід від реалізації послуг.
4. Чистий дохід від реалізації товарів:
4.1. Оптової торгівлі.
4.2. Роздрібної торгівлі.
4.3. Громадського харчування.
5 Інші операційні доходи.
6. Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.
- за дебетом:
1. Собівартість реалізованої готової продукції.
2. Собівартість реалізованих робіт.
3. Собівартість реалізованих послуг.
4. Собівартість реалізованих товарів:
4.1. Оптовою торгівлею.
4.2. Роздрібною торгівлею.
4.3. Громадським харчування.
5. Адміністративні витрати.
6. Витрати на збут.
7. Витрати обігу торгівлі.
8. Податок з прибутку від основної діяльності.
9. Інші операційні витрати.
10. Списання кінцевого сальдо прибутку на рахунок 44.
Підприємства, які здійснюють один або деякі види основної діяльності, в аналітичному обліку до рахунку 791"Фінансовий результат від основної діяльності" залишають лише ті статті доходів і витрат основної діяльності, що їх стосуються.
До субрахунку 792 "Фінансовий результат від фінансових операцій":
- за кредитом:
1. Доходи від участі в капіталі.
10. Інші фінансові доходи.
11. Списання кінцевого сальдо збитку на рахунок 44.
- за дебетом:
1. Втрати від участі в капіталі
2. Фінансові витрати.
3. Податок з прибутку від фінансових операцій.
12. Списання кінцевого

 
 

Цікаве

Загрузка...