WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

відділу збуту, складів, транспортних засобів, демонстраційних залів тощо.
8. Фрахт та інші витрати, пов'язані з транспортуванням продукції, яка реалізується за цінами франко-вагон-станція (пристань) відправлення.
9. Інші витрати на збут продукції.
- за кредитом:
1. Списання сальдо витрат на збут на фінансові результати.
До рахунку 94 "Інші операційні витрати":
- за дебетом:
1. Витрати на дослідження та розробки.
2. Собівартість реалізованої іноземної валюти.
3. Собівартість реалізованих виробничих запасів.
4. Сумнівні та безнадійні борги.
5. Втрати від операційних курсових різниць.
6. Витрати від знецінення запасів.
7. Нестачі і втрати від псування цінностей.
8. Визнані пені, штрафи, неустойки.
9. Інші витрати операційної діяльності.
До інших витрат операційної діяльності відносяться:
- витрати на гарантійний ремонт;
- інші витрати, пов'язані із забезпеченням наступних витрат і платежів;
- витрати на утримання основних засобів;
- витрати на утримання інших необоротних активів соціально-культурного і побутового призначення.
- за кредитом:
1. Списання сальдо інших операційних витрат на фінансові результати.
Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності
оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємств
Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності оптово-збутових, оптових і посередницьких підприємств, виходячи із змісту статей доходів і витрат, встановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку "Звіт про фінансові результати" до окремих синтетичних фінансово-результатних рахунків повинен вестись в розрізі наступних статей:
До субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів":
- за кредитом:
1. Дохід від реалізації товарів.
1.1 За безготівковим розрахунком.
1.2. За готівку.
1.3. За бартерними операціями тощо.
2. Інші доходи.
- за дебетом:
1. Податок на додану вартість.
2. Акцизний збір
3. Інші податки і збори з обороту.
4. Інші вирахування з доходу.
5, Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.
До субрахунку 704 "Вирахування з доходу"
- за дебетом:
1. Надані покупцям знижки (після дати реалізації).
2. Вартість поверненої покупцями товарів.
3. Інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу.
- за кредитом:
1. Списання сальдо вирахувань з доходу на фінансові результати.
(Використання в бухгалтерському обліку субрахунку 704 "Вирахування з доходу" в частині повернення покупцем продукції та товарів не зрозуміле).
До субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів":
- за дебетом:
1. Купівельна вартість реалізованих товарів
2. Витрати на придбання товарів.
3. Витрати на доставку товарів.
4. Витрати на доведення товарів до придатного для реалізації стану.
Разом собівартість реалізованих товарів.
- за кредитом:
1 .Списання сальдо собівартості реалізованих товарів на фінансові результати.
До рахунку 93 "Витрати обігу":
-- за дебетом:
1. Витрати на придбання товарів.
2. Витрати на доставку товарів.
3. Витрати на оплату праці (крім витрат на управління).
4. Витрати на оренду та утримання основних засобів.
5. Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів і нематеріальних активів.
6. Витрати на ремонт основних засобів.
7. Знос та утримання малоцінних і швидкозношуваних предметів.
8. Витрати на паливо, газ і електроенергію для виробничих потреб.
9. Витрати на доведення товарів до придатного для реалізації стану.
10. Витрати на рекламу..
11. Витрати товарів у межах норм природного убутку підчас перевезення, зберігання та реалізації.
12. Витрати на тару.
13. Відрахування на соціальні заходи.
14. Витрати на обов'язкове страхування майна.
15. Інші витрати.
- за кредитом:
1. Списання витрат обігу на собівартість реалізованих товарів:
Витрат на придбання товарів.
Витрат на доставку товарів.
Витрат на доведення товарів до придатного для реалізації стану.
2. Списання сальдо витрат обігу на фінансові результати (крім витрат на залишок товарів за розрахунком).
Аналітичний облік до рахунків 71 "Інший операційний дохід", 92 "Адміністративні витрати" і 94 "Інші операційні витрати" ведеться за такими ж видами (статтями) доходів і витрат як на виробничих підприємствах.
Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності підприємств роздрібної торгівлі
Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності підприємств роздрібної торгівлі, виходячи із змісту статей доходів і витрат, встановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку "Звіт про фінансові результати" до окремих синтетичних фінансово-результатних рахунків, повинен вестись в розрізі наступних статей:
До субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" :
- за кредитом:
1. Дохід від реалізації товарів.
1.1 За готівку.
1.2. За безготівковим розрахунком
1.3. За бартерними операціями.
2. Інші доходи
- за дебетом:
1. Податок на додану вартість.
2.Акцизний збір
3. Інші податки і збори з обороту.
4. Інші вирахування з доходу.
5. Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.
До субрахунку 704 "Вирахування з доходу"
- за дебетом:
1. Надані покупцям знижки (після дати реалізації).
2. Вартість поверненої покупцями товарів.
3. Інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу.
- за кредитом:
1. Списання сальдо вирахувань з доходу на фінансові результати.
(Використання в бухгалтерському обліку субрахунку 704 "Вирахування з доходу" в частині повернення покупцем продукції та товарів не зрозуміле).
До субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів":
- за дебетом:
1. Продажна вартість реалізованих товарів.
2. Витрати на придбання товарів.
3. Витрати на доставку товарів.
4. Витрати на доведення товарів до придатного для реалізації стану.
Разом собівартість реалізованих товарів.
- за кредитом:
1. Товарні надбавки на реалізовані товари за розрахунком.
2. Списання сальдо собівартості реалізованих товарів на фінансові результати.
Аналітичний облік до рахунків 71 "Інший операційний дохід", 92 "Адміністративні витрати" і 94 "Інші операційні витрати" ведеться за видами (статтями) доходів і витрат так же як на виробничих підприємствах. Аналітичний облік торговельних витрат до рахунку 93 "Витрати обігу" ведеться за встановленою для торгівлі номенклатурою статей так же як на оптово-збутових і оптових підприємствах.
Аналітичний облік доходів і витрат в роздрібній торгівлі як і в інших галузях діяльності має розкривати елементи собівартості реалізованих товарів і створення чистого доходу від їх реалізації та служити джерелом інформації (облікових даних) для заповнення Звіту про фінансові результати.
Аналітичний облік витрат до рахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" рекомендується вести в спеціальній відомості (книзі) аналогічно як показано в таблиці 6.1, 6.2.
Таблиця

 
 

Цікаве

Загрузка...