WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

використання для контролю й аналізу доходів і витрат.
Автор рекомендує вести аналітичний облік доходів і витрат, пов'язаних зі звичайною діяльністю та надзвичайними подіями, в спеціальних відомостях, що відкриваються на звітний рік для окремих синтетичних рахунків або субрахунків. Така відомість та порядок її ведення показані в таблиці 6 (див. Аналітичний облік фінансових результатів роздрібної торгівлі).
Враховуючи особливості структури нового Плану рахунків, в аналітичному обліку до окремих синтетичних рахунків аналітичними рахунками виступають субрахунки, виділені в Плані рахунків для обліку окремих видів доходів і витрат. В цьому разі вважаємо недоцільним ведення аналітичного обліку в розрізі окремих субрахунків. В аналітичному обліку до таких синтетичних рахунків порядковий номер статті аналітичного обліку доходів або витрат вказує на порядковий номер відповідного субрахунку.
З метою спрощення записів в аналітичному обліку доходів і витрат та скорочення часу на визначення аналітичних рахунків (статей) аналітичного обліку рекомендується при визначенні за первинними документами кореспонденції рахунків (бухгалтерських проводок) після коду синтетичного рахунку чи субрахунку доходів або витрат через дефіс записувати порядковий номер статті за встановленою на підприємстві нумерацією статей. Наприклад, Кт 701-1.1, Кт 703-1.3, Дт 703-1 і т.д. В цьому разі при записах доходів і витрат в аналітичному обліку нема необхідності знову звертатись до первинних документів, щоб визначити вид доходів або витрат.
Рекомендований спосіб кодування синтетичних і аналітичних рахунків доходів і витрат особливо доцільний при веденні комп'ютерного обліку на підприємстві, бо, крім вказаних вище переваг такого кодування рахунків, дає можливість автоматично отримати підсумкові дані аналітичного обліку доходів і витрат наростаючим підсумком з початку року.
Перелік рекомендованих автором аналітичних рахунків (статей) доходів і витрат може уточнюватись головним бухгалтером підприємства з врахуванням специфіки його господарсько-фінансової діяльності. Перелік вказаних нижче статей доходів і витрат основної діяльності підприємств з врахуванням галузевої специфіки їх діяльності повинен бути уточнений відомчими галузевими методичними вказівками і рекомендаціями з бухгалтерського обліку.
Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності виробничих підприємств
Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності виробничих підприємств, виходячи із змісту статей доходів і витрат, встановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку "Звіт про фінансові результати" до окремих синтетичних фінансово-результатних рахунків повинен вестись в розрізі наступних статей:
До субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" :
- за кредитом:
1. Дохід від реалізації готової продукції.
За безготівковим розрахунком.
За готівку.
За бартерними операціями тощо.
2. Інші доходи.
- за дебетом:
1. Податок на додану вартість.
2. Акцизний збір
3. Інші податки і збори з обороту.
4. Інші вирахування з доходу.
5. Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.
До субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" :
- за кредитом
1. Дохід від реалізації робіт (послуг).
За безготівковим розрахунком.
За готівку.
За бартерними операціями.
2. Інші доходи.
- за дебетом:
1. Податок на додану вартість.
2. Інші податки і збори з обороту.
3. Інші вирахування з доходу.
4. Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.
До субрахунку 704 "Вирахування з доходу"
- за дебетом:
1. Надані покупцям знижки (після дати реалізації).
2. Вартість поверненої покупцями продукції.
3. Інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу.
- за кредитом:
1. Списання сальдо вирахувань з доходу на фінансові результати.
(Використання в бухгалтерському обліку субрахунку 704 "Вирахування з доходу" в частині повернення покупцем продукції та товарів не зрозуміле).
До рахунку 71 "Інший операційний дохід" :
- за кредитом:
1. Дохід від реалізації іноземної валюти.
2. Дохід від реалізації інших оборотних активів.
3. Дохід від операційної оренди активів.
4. Дохід від операційних курсових різниць.
5. Одержані пені, штрафи, неустойки.
6. Відшкодування раніше списаних активів.
7. Дохід від списання кредиторської заборгованості.
8. Одержані гранти та субсидії.
9. Інші доходи від операційної діяльності.
- за дебетом:
1. Податок на додану вартість.
2. Інші податки і збори з обороту.
3. Інші вирахування з доходу.
4. Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати..
До субрахунку 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" :
- за дебетом: 1. Виробнича собівартість реалізованої продукції.
- за кредитом: 1. Списання сальдо собівартості реалізованої продукції.
До рахунку 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" :
- за дебетом: 1. Виробнича собівартість реалізованих робіт (послуг).
- за кредитом: 1. Списання сальдо собівартості реалізованих робіт (послуг).
Якщо підприємство виконує роботи та надає послуги, то в аналітичному обліку до субрахунків 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" і 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" необхідно виділити окремо статтідоходів і витрат від вказаних видів основної діяльності підприємства.
До рахунку 92 "Адміністративні витрати" :
- за дебетом:
1. Загальні та корпоративні витрати (реєстрація акцій, річні збори акціонерів, винагорода директорам, доброчинні внески та інші організаційні витрати) .
2. Витрати на персонал офісу (заробітна плата, страхування, додаткові виплати тощо).
3. Витрати на утримання приміщень та обладнання офісу (оренда, податки , страхування, амортизація, ремонт, комунальні послуги).
4. Витрати на гонорари за професійні послуги (юридичні, аудиторські, медичні тощо).
5. Витрати на зв'язок (поштові, телефонні, телекс, факс тощо).
6. Амортизація нематеріальних активів загального призначення.
7. Представницькі витрати.
8. Інші адміністративні витрати.
- за кредитом:
1. Списання сальдо адміністративних витрат на фінансові результати.
З метою контролю і аналізу окремих видів адміністративних витрат в аналітичному обліку доцільно виділити окремі субстатті за видами цих витрат. Наприклад, до статті 2 " Витрати на персонал офісу":
Витрати на заробітну плату.
Витрати на страхування.
Витрати на додаткові виплати.
Витрати на навчання.
Інші витрати на персонал офісу.
До рахунку 93 "Витрати на збут":
- за дебетом:
1. Оплата праці та комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту та складів, водіям тощо.
2. Витрати на утримання підрозділу збуту.
3. Витрати на рекламу.
4. Витрати на відрядження.
5. Оплата послуг збутових, посередницьких, зовнішньоторговельних організацій.
6. Витрати на пакувальні матеріали і ремонт тари
7. Оренда, податки, страхування, амортизація, ремонт та утримання основних засобів

 
 

Цікаве

Загрузка...