WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Спрощена система оподаткування - Реферат

Спрощена система оподаткування - Реферат

видачі Свідоцтв, де вказується повна назва й місцезнаходження юр.ос., номер та серія Свідоцтва, дата його видачі та термін дії.
Після закінчення терміну дії Свідоцтва на право сплати єдиного податку, відмови від застосування спрощеної системи оподаткування, передбаченої в Порядку про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку СМП, а також у разі ліквідації СМП - юр. ос., у встановленому законом порядку Свідоцтво підлягає поверненню з усіма Довідками в
5-денний термін до органу ДПС, який його видав.
Уразі продовження терміну Свідоцтва про це у Свідоцтві здійснюється відповідний запис за підписом керівника органу ДПС або його заступника і завірений печаткою. Аналогічні записи здійснюється в Довідках найманих працівників, які продовжують діяльність у платника єдиного податку.
Форму книги обліку та витрат, що підлягає оподаткуванню відповідно до цього Указу, іпорядок її ведення СМП, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку і звітності, встановлюється ДПА України.
За результатами господарської діяльності за звітній (податковий) період (квартал) СМП юр. ос., подають до органів ДПС до 20 числа місяця, що наступає за звітним (податковим) періодом, розрахунки про сплату єдиного податку, акцизного збору і, в разі обрання ними єдиного податку за ставкою 6%, розрахунок за ставкою ПДВ, а також платіжні доручення на сплату єдиного податку за звітній період з позначкою банку про зарахування коштів. СМП - юр. ос , зобов'язана вести книгу обліку доходів та витрат і касову книгу.
Тіж самі правила застосовуються до фіз. ос., але Свідоцтво видається їм на квартал. У разі щомісячної сплати єдиного податку його сплата здійснюється не пізніше 20-го числа місяця, наступного за тим, в якому здійснювалась попередня сплата єдиного податку.
Протягом календарного року Свідоцтво може продовжуватися щоквартально за умови сплати єдиного податку у визначений термін.
Свідоцтво (Довідка) повинно знаходитись на робочому місці платника єдиного податку (найманого працівника, включаючи членів його сім'ї) та пред'являтись працівникам контрольних органів, які мають відповідні функціональні повноваження на здійснення перевірки.
Уразі втрати Свідоцтва (Довідки) орган ДПС видає дублікат Свідоцтва (Довідки) на підставі письмової заяви. Видача дубліката здійснюється за умови надання довідки органів МВС України.
За порушення термінів сплати або неповної сплати сум єдиного податку, відповідно до п.3.7.Інструкції про порядок нарахування та погашення пені, на суму податкового боргу нараховується пеня (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення податкового боргу або на день його погашення, при цьому для розрахунку використовується більша із зазначених ставок. Розрахунок пені здійснюється на дату погашення суми податкового боргу за кожний календарний день прострочення платежу, включаючи день податкового погашення.
Якщо строк податкового зобов'язання збігається з вихідним (святковим) днем, то останнім днем граничного строку сплати єдиного податку вважається перший робочий день після вихідного (святкового) дня.
5.У разі порушення вимог, установлених ст.1 Цього Указу, платник єдиного податку повинен перейти на загальну систему оподаткування, обліку та звітності, починаючи з наступного звітного періоду ( кварталу).
СМП несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків та сум єдиного податку згідно з законодавством України.
6. СМП, який сплачує єдиний податок, не є платником таких видів податків і зборів (обов'язкових платежів):
- ПДВ, крім випадку, коли юр.ос., обрала спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за ставкою 6%;
- ППП;
- Податку на доходи фіз.ос.( для фіз.ос.- СМП);
- Плати податок за землю;
- Збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
- Збору до Державного інноваційного фонду;
- Відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України;
- Комунального податку;
- Податку на промисел;
- Збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;
- Збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;
- Внесків до Фонду України соціального захисту інвалідів;
- внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення;
- плати за патенти згідно із ЗУ " Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".
Ст. 6 названого Указу визначено, що СМП, який сплачує єдиний податок, не є платником плати (податку за землю), але якщо платник єдиного податку є орендарем землі, то він не звільняється від орендної плати за землю. Крім того, відповідно до п.6 постанови КМУ від 16.03.2000 р. № 507 " Про роз'яснення Указу Президента України від 03. 07. 1998 р. № 727" СМП, який перейшов на ССО і не є платником земельного податку, звільняється від його сплати тільки за земельні ділянки, що він використовує для здійснення підприємницької діяльності. При передачі цих земель під будинками, спорудами, спорудженнями, їх частинами іншим суб'єктам, які ,у свою чергу, використовують їх для здійснення своєї підприємницької діяльності, земельний податок він сплачується на загальних підставах.
Новостворені та зареєстровані в установленому порядку СМП, які подали до ДПС за місцем їх реєстрації заяву на право застосування ССО, обліку та звітності, вважаються суб'єктами ССО обліку та звітності з того кварталу, в якому проведену їх державну реєстрацію. СМП - фіз.ос., платники єдиного податку мають право не застосовувати електронні контрольно-касові апарати для проведення розрахунків із споживачами.
7. Дія цього Указу не поширюється на:
-СПД, на яких поширюється дія Закону України " Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" в частині придбання спеціального патенту;
-довірчі товариства, страхові компанії, банки, ін. фінансово-кредитні установи;
-СПД, у статутному фонді яких частки, що належать юр. ос.- учасникам та засновникам даних суб'єктів які не є суб'єктами малого підприємництва , перевищує 25%;
-фіз.ос.,- СПД, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юр. ос. і здійснюють торгівлю лікеро-горільчаними та тютюновими виробами, пально-мастильними матеріалами;
- спільну діяльність, визначену п. 7.7 Закону України " Про оподаткування прибутку підприємств".

 
 

Цікаве

Загрузка...