WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система України становлення, розвиток та вдоскрналення (Дипломна) - Реферат

Податкова система України становлення, розвиток та вдоскрналення (Дипломна) - Реферат

акцизним збором.
2.3. Контроль податкових органів за надходженням податків до бюджету
Правовий статус податкових органів України, їх функції та правові основи діяльності визначаються наявністю цих органів у системі органів державного управління.
Єдина, незалежна система органів державної податкової служби України складається з центрального органу державного управління - Державної податкової адміністрації України, державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій в районах, містах та районах у містах.
У складі органів державної податкової служби України знаходяться й відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями.
Головними завданнями податкової служби є методологічне забеспечення та контроль за дотриманням чинного податкового законодавства, правильнстю обчислення податків, зборів та обов'язкових платежів, повнотою та своєчасністю їх внесення до бюджету та до державних цільових фондів, а також запобігання злочинам та іншим правопорушенням, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.
При виконанні своїх функціональних обовязків органи державної податкової служби України координують свою діяльність з різними контролюючими органами - фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішних справ, прокуратури, статистіки , митного контролю, контрольно-ревізійною службою тощо.
Одним з основних елементів податкового менеджменту є контроль податкових органів за надходженням платежів до бюджету. Цей процес включає такі моменти:
" облік платників податків;
" перевірка правильності обчислення податків;
" контроль за своєчасністю надходження податків до бюджету.
Діяльністю в сфері контролю за надходженням платежів до бюджету займаються податкові органи, а саме податкові інспекції на чолі з Державною податковою адміністрацією України.
Державні податкові адміністрації в областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються ДПА України. Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районаху містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям в областях, містах Києві та Севастополі.
Саме на низову ланку покладена безпосередньо робота в сфері контролю, яка передбачає:
а) повний облік платників, забезпечення правильності обчислення платежів і своєчасне їх надходження до бюджету;
б) контроль за своєчасним наданням платниками бухгалтерських звітів, балансів, податкових декларацій та розрахунків;
в) контроль за законним проведенням валютних операцій, дотримання встановленого порядку розрахунків та використання ЕКА і ЕКК;
г) облік векселів на сплату ввізного та вивізного мита та контроль за їх погашенням;
д) забезпечення своєчасності стягнення фінансових санкцій згідно із законодавством;
е) проведення перевірок фактів приховування, заниження сум податків;
є) розгляд скарг та пропозицій;
ж) складання звітів про надходження податків та платежів і передача їх вищестоящим організаціям.
Для контролю в сфері оподаткування використовуються два види перевірок:
1. Камеральна перевірка.
2. Документальна перевірка.
Камеральна перевірка здійснюється в податковій інспекції в управлінні податків та зборів. В цьому управлінні виділяють III підрозділи:
І. Відділ податків та зборів з юридичних осіб, в якому проводяться камеральні перевірки по ПДВ, акцизному збору, податку на прибуток та відрахування в позубюджетні фонди.
II. Відділ податків та зборів з фізичних осіб, в якому перевіряють декларації та визначають суми прибуткового податку, які підлягають сплаті до бюджету.
III. Відділ стягнення місцевих, ресурсних, неподаткових платежів.
Камеральна перевірка здійснюється в момент отримання декларації з використанням бухгалтерської звітності. Перевірці підлягають такі питання:
1. Повнота та своєчасність надання звіту, податкової декларації та розрахунків.
2. Дотримання вимог щодо порядку заповнення представлених документів.
3. Відповідність даних по звіту.
4. Послідовність даних у формах звітності.
5. Правильність заповнення всіх пунктів декларації і розрахунків.
6. Правильність арифметичних розрахунків та визначення сум та термінів доплати чи повернення із бюджету відповідних сум податків.
Документальна перевірка - це другий етап контрольно-економічноі роботи податкових інспекцій. Вона здійснюється згідно з річними планами контролю та квартальними графіками перевірок, які складаються по кожному відрізку роботи.
В першу чергу в плани та графіки включаються підприємства, які отримують значні суми прибутку або здійснюють грубі порушення ведення бухгалтерського обліку та податкового законодавства.
Документальні перевірки проводяться не рідше одного разу два роки. Для проведення перевірки податковий інспектор повинен з 10 днів повідомити керівників підприємства про перевірку і мати направлення від податкової інспекції на перевірку даного підприємства.
Існує розроблений в податковій інспекції перелік питань, які включаються до документальної контрольної роботи:
1) повнота та правильність відображення в обліку результатів попередньої перевірки;
2) відповідність показників балансу даним аналітичного обліку по рахункам;
3) дотримання положень по інвентаризаії та правильність відображення в обліку їїрезультатів;
4) дотримання порядку обліку основних фондів, нарахування і використання амортизаційних відрахувань;
5) правильність обліку і списання матеріальних цінностей, відхилень по них та результатів по переоцінці;
6) правильність обліку МШП та нарахування зносу по них;
7) правильність віднесення витрат на загальногосподарські витрати та їх розподіл;
8) правильність розрахування та відображення в обліку ПДВ;
9) правильність розрахунків та відображення в обліку акцизного збору;
10) інші питання.
Для більш конкретного вивчення економічної діяльності підприємств були сформовані відділи економічного аналізу при місцевих податкових інспекціях. Дані цього аналізу стануть основою для здійснення всього арсеналу стимулюючих заходів: податкових пільг, податкових кредитів, причому в індивідуальному порядку для даного конкретного підприємства. Таким чином, створення служби економічного аналізу в рамках податкової адміністрації сприятиме поліпшенню контролю і вдосконаленню отримання допомоги.
Наведені нижче дані таблиці додатку 13 дають змогу прослідкувати результати контрольної роботи податкових органів за 1999-1 півріччя 2001 року. По окремих видах податків виділяються кількість платників і кількість проведених перевірок. З кожним роком кількість платників збільшується, а також і кількість виявлених порушень зростає. Поясненням цьому може бути як і часті зміни і доповнення до законодавчих та нормативних документів, так і неналежна робота бухгалтерів підприємств. Безумовно, порушників необхідно

 
 

Цікаве

Загрузка...