WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система України становлення, розвиток та вдоскрналення (Дипломна) - Реферат

Податкова система України становлення, розвиток та вдоскрналення (Дипломна) - Реферат

можливості користувачів комп'ютерів, оскільки їх діяльність характеризується значними статичними фізичними навантаженнями; недостатньою руховою активністю (зменшується швидкість кровообігу, і як результат - зменшується доступ кисню в мозок, що викликає розумове перенапруження); напруженнями сенсорного апарату, вищих нервових центрів, які забезпечують функції уваги, мислення, регуляції рухів. Окрім того, трудовий процес користувачів комп'ютерів відзначається значними інформаційними навантаженнями.
Професійні якості та виробничий досвід, які визначають внутрішні засоби діяльності, обумовлюють надійну та безпомилкову працю користувачів комп'ютерів, дозволяють знаходити безпечні методи розв'язання виробничих завдань навіть у нестандартних ситуаціях.
Зовнішні засоби діяльності, які в основному визначаються ергономічними показниками організації робочого місця, форми та параметри його елементів, просторового розташування основного і допоміжного устаткування, можуть суттєво знизити фізичні та психофізіологічні навантаження, що діють на користувачів комп'ютерів.
Оскільки робота користувачів комп'ютерів, зокрема в ДПІ районів і міст, найчастіше проходить за активної взаємодії з платниками податків, то виникають питання раціоналізації між особистісних відносин.
4.5 Аналіз пожежної безпеки.
Протягом усієї історії людство вело і продовжує вести боротьбу, буквальному значенні цього слова, не на життя, а на смерть з однією з найстрашніших стихій - пожежею. Втрати при цьому бувають незліченними. Достатньо сказати, що кожного дня на Україні гине 4-5 чоловік, а збитки від пожеж досягають 2 млрд. грн. на рік.
Така статистика свідчить про те, що профілактика пожежної безпеки в нашій країні ведеться на недостатньому рівні. Керівники підприємств, організацій та установ державної та приватної форми власності органи місцевого самоврядування недостатньо приділяють увагу даній справі. Значно послабився контроль з боку органів Державного пожежною нагляду. На багатьох підприємствах та в організаціях відсутні зовсім або знаходяться, але не можуть бути використаними первинні засоби пожежегасіння у зв'язку з тим, то термін їх дії вичерпаний. "Значно скоротилась чисельність особового складу Державної пожежної охорони України. Потребують переоснащення транспортні засоби, а пожежні команди необхідно укомплектовувати більш ефективними сучасними засобами індивідуального захисту, які надійно захищають від небезпечних факторів, що супроводжують пожежу.
У нашій країні забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної політики щодо охорони життя та здоров'я людей. Це викликано тіш, що пожежі призводять до загибелі людей, спричиняють величезні матеріальні збитки, наносять суспільству велику моральну шкоду. Відповідно до статті 4 Закону України "Про пожежну безпеку" органи державної влади та місцевого самоврядування організовують розроблення та впровадження у відповідних галузях і регіонах організаційних та науково-технічних заходів щодо запобігання пожежам та їх гасіння, забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів.
Державний пожежний нагляд в Україні здійснює управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України він виконує наступні функції:
-забезпечує здійснення державного пожежного нагляду, координує діяльність міністерств та Державної податкової адміністрації України з питань удосконалення пожежної охорони;
- одержує безкоштовно від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Державної податкової адміністрації України та її підрозділів інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
Таким чином, для підвищення ефективності працеохоронної діяльності в галузі ДПС можна внести наступні пропозиції :
" створити управління з охорони праці в галузі ДПС;
" до штатного розкладу треба внести штатну одиницю, яка б відповідала за охорону праці працівників ДПС;
" проводити лекції, семінари з питань охорони праці в галузі ДПС два рази на рік;
" ввести до кошторису статтю фінансування охорони праці;
" розробити нормативно - правову базу з питань охорони праці в галузі ДПС.
Висновки
В заключенні необхідно підвести підсумки роботи. По-перше, треба сказати, що саме механізм оподаткування дуже складний і потребує деталізованого розгляду. Дана робота - це спроба на прикладі деяких видів податків охарактеризувати діючу систему оподаткування, вивести переваги і недоліки, визначити основні напрямки вдосконалення.
Серед недоліків можна назвати неефективну правову базу, яка проголошує діяльність податкової системи України. Друга проблема - це податковий прес, який законодавчі органи не в змозі поки що послабити, тому що дефіцит бюджету потребує збільшення доходної частини для його покриття.
В Україні вирішальну роль у формуванні бюджету відіграють непрямі податки та податок на прибуток .підприємств. Низький рівень доходів більшості населення, а також низька частка зарплати в національному доході обумовлюють невисоке надходження прибуткового податку з громадян.
Аналіз діючої податкової системи України свідчить про необхідність її реформування. На нашу думку, в основі податкової системи повинні бути прямі податки, тобто податки, де об'єктом оподаткування є доходи фізичних осіб, прибуток юридичних осіб, земля, майно та капітал. При оподаткуванні доходів фізичних осіб та прибутку юридичних осіб повинна використовуватись диференціація ставок податків в залежності від виду діяльності та розміру отриманого доходу.
Податкова реформа в Україні повинна бути спрямована на усунення основної проблеми - зняття податкового тягаря. Першим кроком повинно бути реформування системи непрямих податків разом із зменшенням обов'язкових нарахувань на фонд оплати праці.
Необхідність зменшення нарахувань на фонд оплати праці та реформування системи соціального забезпечення не викликає жодного сумніву. По-перше, ці нарахування є найбільшими порівняно з іншими країнами, вони виступають важливим фактором зростання цін, зниження конкурентоспроможності українських товарів. По-друге, система соціального забезпечення - джерелом функціонування якої є обтяжливі нарахування для підприємств.
Слід зазначити, що основною метою реформування системи оподаткування є сприяння стабілізації матеріального виробництва, підвищення його ефективності, на цій основі задоволення державних та соціальних потреб. Система оподаткування повинна забезпечити оптимізацію структури розподілу і перерозподілу національного доходу. Реформуванню підлягають правові норми, що визначають форми, механізм регулювання, встановлення величини та порядку справляння податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету , внесків до державних цільових фондів, необхідних державі для виконання їх функцій.
Характерною особливістю діючої податкової системи сьогодні є її недосконалість, а саме: неузгодженість та суперечливість окремих податкових законів, нестабільність законодавства, надмірне податкове навантаження на платників, безсистемне й невиправдане надання пільг, перекручування економічної сутності окремих податків та непристосованість

 
 

Цікаве

Загрузка...