WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система України становлення, розвиток та вдоскрналення (Дипломна) - Реферат

Податкова система України становлення, розвиток та вдоскрналення (Дипломна) - Реферат

підпорядкованими їй ДПА АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
У свою чергу, опрацювавши управлінські рішення керуючої частини ДПА України з питань охорони праці, керуюча частина ДПА в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі приймає свої управлінські рішення стосовно питань з охорони праці у підпорядкованих їм ДПІ районів і міст. Така система дозволяє охопити усі структурні підрозділи, які є складовою частиною ДПС України.
Служба охорони праці виконує такі функції:
- створює ефективну, цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямі кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи;
- проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці;
- готує для розгляду на засіданнях колегії, нарадах, семінарах найважливіші питання з охорони праці;
- організовує облік, аналіз нещасних випадків, професійних та загальних захворювань, а також шкоди від цих подій;
- організовує розробку перспективних та поточних планів роботи щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;
- організовує підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці;
- розглядає листи та скарги співробітників з питань охорони й праці;
- контролює дотримання чинного законодавства та інших нормативних актів, посадових інструкцій з питань охорони праці працівниками ДПС України; відповідність нормативним актам про охорону праці обладнання, транспортних засобів, що експлуатуються в підрозділах ДПС України;
своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих з питань безпеки праці:
- бере участь у спеціальних розслідуваннях нещасних випадків,
міжнародному співробітництві з питань поліпшення умов і безпеки праці.
Ця служба виконує ще значну кількість функцій з управління охороною праці, а також наділена рядом повноважень та прав, передбачених Типовим положенням про службу охорони праці.
4.2. Психологічні аспекти діяльності працівників органів ДПС
Діяльність працівника державної податкової служби України надто різноманітна та складна. Вона вимагає великого напруження, терпіння, добросовісності, знань і високої відповідальності, суворого додержання норм закону і регулюється правом, що позначається на особистості кожного працівника.
Однією із сторін праці працівника податкової служби є комунікативна діяльність, яка містить у собі спілкування, найчастіше в умовах правового регулювання. Воно займає важливе місце в безпеці працівників державної податкової служби України і характеризується умінням вести себе у будь-якій ситуації з гідністю та повагою до інших та умінням повністю контролювати свою поведінку при різних умовах та обставинах, навіть у екстремальних ситуаціях.
Культура спілкування припускає уміння організувати спілкування, знайти правильний тон, намагання дати можливість іншому вільно виразити і показати свою культуру поведінки.
Для більшості професій податкової служби характерна висока емоційна напруженість. У зв'язку з тим, що у багатьох випадках діяльність працівника податкової служби стосується найбільш уразливої галузі платника податків - їх фінансів, то найчастіше ця діяльність пов'язана з негативними емоціями, з необхідністю їх пригнічувати.
Праця працівників державної податкової служби України пов'язана із здійсненням особливих владних повноважень, з правом і обов'язком застосовувати владу від імені закону. Тому у більшості працівників розвивається професіональне почуття підвищеної відповідальності за наслідки своїх дій.
Для ряду професій податкової служби характерна необхідність подолання протидії з боку осіб та груп, які не бажають чесно вести бізнес та сплачувати податки до державного бюджету. Вони здійснюють протиправні дії щодо податківців:шантаж, погрози та інші неправомірні методі впливу.
Сьогодні жодний працівник податкової служби не застрахований від того, що може стати об'єктом протиправних дій з боку злочинних елементів. Вивчаються інтереси, уподобання, слабкості, щоб у подальшому втягнути працівника податкової служби у протиправну діяльність, а коли це не вдається, кримінальні елементи не відмовляються від старих злочинних методів - залякування і фізичного насильства.
Трудова діяльність працівників податкової служби носить різноманітний характер, який обумовлений специфічними для кожної професії предметами, знаряддям праці, а також професійними завданнями.
У кожній професії, незалежно від ступеня небезпеки, людина стикається з різними режимами роботи, які пред'являють різні вимоги до використання її індивідуальних ресурсів. У діяльності працівників податкової служби можна виділити такі три режими: мінімальний, оптимальній, екстремальний.
Мінімальний режим пов'язаний із вирішенням найбільш простих завдань у сприятливих умовах за невисокої ціни помилки.
Оптимальний режим найбільш типовий для праці. Він відрізняється великою тривалістю, широким використанням навичок та умінь, потребує уваги, зібраності. У такому режимі використовується приблизно 40-60 % ресурсів організму.
Екстремальний режим виникає при значному ускладненні професійних задач (сильному рості зовнішніх обмежень або значному зниженню внутрішніх можливостей людини, при появі високих небезпек), коли людина без сильної вольової регуляції і широкого використання резервів організму, як правило, вже не може задовільно справлятися з виконанням своїх професійних функцій.
Для кожного із цих режимів праці характерні свої типові помилки та пов'язані з ними трудноті і неприємності (зокрема і нещасні випадки).
У мінімальному режимі помилки і події найчастіше породжуються мотиваційною сферою і недооцінкою важливих завдань. Низька мотивація, мале навантаження, невисока ціна помилки викликають розслаблення і зменшення інтересу до діяльності, знижують рівень уваги.
Все це призводить до помилок у найпростіших діях, а раптове ускладнення ситуації тут дуже часто застає працівника зненацька, і він може не вирішити завдання, яке без особливих зусиль вирішує в оптимальному режимі.
У продовженому оптимальному режимі роботи типовою причиною помилок є нестача ресурсів організму, яка обумовлена зниженням внутрішніх можливостей людини через її втому.
При екстремальному режимі часто виникають помилки, обумовлені нестачею ресурсів або внаслідок високої емоційної напруженості. Потрапляючи в небезпечну ситуацію, працівник податкової служби стикається саме з таким режимом.
Але небезпечні ситуації можуть виникати і в інших режимах праці і тим самим перетворювати їх в екстремальні.
Дослідами установлено, що на результати трудової діяльності й особливо на поведінку в екстремальних ситуаціях впливають якості темпераменту й слабкості нервової системи. Так, у працівника, який має більш слабку нервову систему, небезпечні ситуації викликають стан "загальмованості", блокування уваги, розлад процесів мислення і пам'яті. В інших, більш легких режимах людина здатна комплексу вати недоліки функцій нервової системи розвитком інших якостей.
В екстремальних же ситуаціях, які пред'являють особливо високі вимоги до працівника, такої компенсації вже не

 
 

Цікаве

Загрузка...