WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування та банкрутство підприємств - Реферат

Оподаткування та банкрутство підприємств - Реферат


РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
Оподаткування та банкрутство підприємств
Вступ.
Податки є однією з найважливіших фінансових категорій. Історично це найдавніша форма фінансових відносин між державою і членами суспільства. Саме виникнення держави спричинило і появу платежів та внесків до державної скарбниці для фінансового забезпечення виконання державною її функцій. Спочатку ці внески проводились у натуральній формі, з розвитком товарно-грошових відносин відбувся поступовий перехід до грошової форми оподаткування. У сучасних умовах натуральні податки можуть використовуватись у виняткових випадках в окремих країнах.
Податкова система в кожній країні є однією із стрижневих основ економічної системи. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого - виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. Податки - це об'єктивне суспільне явище, тому при побудові податкової системи слід виходити з реалій соціально-економічного стану країни, а не керуватися побажаннями, можливо і найкращими, але не здійсненними.
Молода Українська держава розпочала створення власної податкової системи, яка не є простим копіюванням досвіду інших країн. Адже податкова система має відображати конкретні умови конкретної країни: рівень розвитку економіки, соціальної сфери, її зовнішню і внутрішню політику, традиції народу, географічне положення, кліматичні умови і безліч інших чинників. У зв'язку з цим склад податкової системи, структурні співвідношення окремих податків, порядок їх обчислення, форми розрахунків, організація податкової служби можуть значно відрізнятися. Водночас слід підкреслити, що форми оподаткування стають дедалі уніфікованішими. Існує ряд основних податків, які дістали загальносвітове визначення, хоча механізм їх справляння може суттєво різнитися в конкретних країнах.
Податки є однією з найважливіших фінансових категорій. Історично це найдавніша форма фінансових відносин між державою і членами суспільства. Саме виникнення держави спричинило і появу платежів та внесків до державної скарбниці для фінансового забезпечення виконання державною її функцій. Спочатку ці внески проводились у натуральній формі, з розвитком товарно-грошових відносин відбувся поступовий перехід до грошової форми оподаткування. У сучасних умовах натуральні податки можуть використовуватись у виняткових випадках в окремих країнах.
ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Податкова система є дуже складним явищем, яке відображає діалектичне поєднання об'єктивного і суб'єктивного початків. Об'єктивне начало зумовлене об'єктивністю самих податків і виражається в тому, що податкова система має базуватися на певних наукових засадах, які характеризують її внутрішню сутність і суспільне призначення. Суб'єктивність полягає в тому, що податкова система створюється відповідними державними структурами. Вона відображає розуміння ними ситуації в країні й цілі певних партій, суспільних груп, окремих політичних діячів. І тут виникає значна проблема в суспільстві - проблема максимального наближення суб'єктивного бачення до об'єктивних вимог і можливостей.
Проблеми України в галузі побудови податкової системи насамперед пов'язана саме в відсутності чіткої економічної доктрини, визначеної виходячи з тієї чи іншої економічної теорії. Це не дає змоги проводити чітку стратегічну лінію, призводить до нестабільності податкової політики, що, у свою чергу, негативно впливає на стан економіки. Саме вироблення цієї доктрини є першочерговим завданням.
Мета роботи - закріпити та систематизувати теоритичні знання, навчитися використовувати їх у фінансовій діяльності суб'єктів господарчої діяльності та держави, а також залучити студентів до науково-дослідницької роботи; набуття практичних навичок і досвіду.
Сучасний стан податкової системи України можна охарактеризувати як закладення підвалин. Заснована податкова система України не є абсолютно новим явищем. Вона побудована, і це ж знову таки об'єктивна закономірність, на базі тієї системи доходів бюджету, яка існувала в межах адміністративної системи і планової економіки. Введені податки певною мірою є новими скоріше за формою, ніж за змістом. У цілому ж можна зазначити, що перший етап податкової реформи пройдений. В подальшому розвитку податкової системи, очевидно, переважно йтиме еволюційним шляхом, зміни в системі оподаткування, що відбуватимуться, не зачіпатимуть закладених підвалів.
Перш ніж вести мову про податки, їхнє застосування тощо, варто зупинитися на такому понятті, як бюджет.
За класичним визначенням, бюджет - це розпис доходів і видатків держави, підприємства чи окремої особи на певний строк. Таким чином, будь-який бюджет складається з двох частин: перша - це доходи, друга - видатки.
Перед ними стоїть завдання розглянути бюджет із загальнодержавної точки зору. Для цього варто звернутися до Закону України "Про бюджетну систему України" від 29 червня 1995 року. Згідно з ним бюджетну систему нашої держави складають Державний бюджет України, республіканський бюджет Автономної Республіки Крим і місцеві бюджети.
Суть державного бюджету зрозуміла. Це утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів. Державний бюджет України затверджує Верховна Рада України. Бюджетний рик розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня.
Що ж до місцевих, то до них належать: обласні районні, міські селищні, сільські бюджети. Кожна обласна, районна, міська, селищна і сільська Рада народних депутатів затверджує бюджет свого регіону.
Тепер, як конкретний приклад, розглянемо Закон України "Про Державний бюджет України на 1996 рік". Поглянемо на ту його частину, яку ми називаємо "витратною". На які ж цілі мають бути виділені з цієї частини бюджету?
Видатки бюджету йдуть, у першу чергу, на:
" соціальний захист населення;
" фінансування заходів, пов'язаних із здійсненням державного регулювання цін;
" фінансування соціально-культурних закладів, установ та заходів;
" фінансування науки;
" державні капітальні вкладення;
" реструктуризація вугільної промисловості;
" фінансування житлово-комунального і шляхового господарства;
" реставрацію пам'яток архітектури;
" фінансування оборони, правоохоронної діяльності;
" утримання органів законодавчої, виконавчої і судової влади;
" зовнішньополітичну діяльність;
" заходи, пов'язані з ліквідацією чорнобильської катастрофи та соціальних заходів населення;
І це далеко не повний перелік витрат. Так ось, державна податкова служба і є однією із структур, яка покликана забезпечити надходження вказаних коштів дохідної частини бюджету.
БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ
Економічна розбудова України безпосередньо пов'язана з реформуванням її економіки при певному його державному регулюванні..
При всіх складнощах перехідногоперіоду, процеси реформування в Україні повинні відбуватися з урахуванням прийнятої людством на ХХІ століття Концепції сталого,

 
 

Цікаве

Загрузка...