WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування доходів громадян - Реферат

Оподаткування доходів громадян - Реферат

податку (суб'єктами оподаткування) в Україні виступають громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства, які мають і не мають постійного місця проживання в Україні.
До громадян, які мають постійне місце проживання в Україні, відносяться громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства, які проживають в Україні в цілому не менше 183 днів в календарному році.
Об'єктом оподаткування у громадян, які постійно проживають в Україні, виступає сукупний доход за календарний рік (який складається з місячних сукупних неоподаткованих доходів), які отримані із різних джерел як на території України, так і за її межами.
Об'єктом оподаткування у громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні, виступає доход, отриманий із джерела в Україні (Див. Рис.)
При визначенні сукупного оподаткованого доходу враховуються доходи, які отримані як в натуральній формі, так і в грошовій національній або іноземній валюті/формі (Див.рис.)
В Україні прибуткове оподаткування доходів громадян проводиться по складній прогресії, відповідно до якої доход поділяється на частини, для кожної з яких встановлюється податкова ставка. При цьому більш високою ставкою оподатковується на весь доход, а лише кожна наступна частина доходу.
Прибутковий податок з сукупного оподатковуваного доходу громадян за місцем основної роботи нараховується за ставками, які наведені в табл.
Нарахування, утримання і перерахування в бюджет прибуткового податку проводиться підприємства, організаціями всіх форм власності і також фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які проводять виплати доходів.
По закінченню календарного року визначається сума сукупного річного оподаткованого доходу. Прибутковий податок з річного доходу визначається по середньомісячному доходу з врахуванням сплаченого (утриманого) на протязі року податку з помісячних доходів. Нарахування податку і перерахунок проводиться до 1 лютого наступного за звітним роком, а до 15 лютого ці відомості до податкової адміністрації по місцю проживання.
Розділ 3. Оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю
Оподаткування доходів від підприємницької діяльності здійснюються на основі прийнятого Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" № 366/96 -ВР від 12.09.96 р. ВВР № 129/98 -ВР від 13.02.98 р. з подальшими змінами і доповненнями.
Згідно з Декретом, оподаткуванню підлягають доходи громадян, отримані ними на протязі календарного року від здійснення підприємницької діяльності.
Оподатковуваним доходом виступає сукупний чистий доход: це різниця між валовим доходом і документально оформленими витратами, які прямо пов`язані з отриманням доходу.
Обчислення та сплата податку з доходів від заняття підприємницької діяльності проводиться наступним чином:
1) платниками податку при виплаті ними протягом року доходів громадянам, не пізніше, як через 30 днів після виплати повідомляється податковим органам за місцем проживання;
2) податок обчислюється на підставі декларації, про очікуваний у поточному році доход, або фактичні доходи у звітному році.
Оподаткування здійснюється на підставі:
" отриманих від платників відомостей про виплачені платникам доходи і утримані податки;
" декларації громадян про доходи.
Платники сплачують щоквартально до бюджету 25% річної суми податку, ті що вперше сплачують теж 25% обчисленої суми. Згідно до Декрету, сплата податку встановлюється в наступні строки: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада.
Суми, які додатково нараховані за остаточними розрахунками, підлягають сплаті не пізніше одного місяця з дня одержання повідомлення з податкового органу.
Ті громадяни, що займаються підприємницькою діяльністю, у 15-денний строк після закінчення кварталу подають декларацію до податкового органу. Слід відмітити, що громадяни, які отримали інші доходи, подають декларації у 5-денний термін після закінчення місяця з дня виникнення джерела доходу.
Розділ 4. Податок з власників транспортних засобів та самохідних машин і механізмів
Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є підприємства, громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають власні транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми. Згідно до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 18.02.97 р. № 75/97-ВР зі змінами та доповненнями.
Із загальної суми податку 90% використовується на шляхове господарство, 10% відраховується на рахункиорганів Дорожньої автомобільної інспекції.
Від сплати податку звільняються: підприємства автомобільного транспорту загального користування; постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС; громадяни, віднесені до 1 і 2 категорій потерпілих від наслідків Чорнобильської АЕС; громадяни, віднесені з зон радіоактивного забруднення в інші населені пункти - протягом 3-х років після переселення; установи і організації, що перебувають на державному бюджеті; інші.
Сільські, селищні та міські Ради народних депутатів мають право з поважних причин повністю звільняти окремих платників від сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів або знижувати розміри податку.
Податок сплачують: громадяни, які мають власні транспортні засоби сплачують один раз перед технічним оглядом за кожний рік.
Власники транспортних засобів повинні надавати органам Дорожньої автомобільної інспекції або іншим органам, що здійснюють їх реєстрацію, перереєстрацію чи технічний огляд, квитанції (платіжні доручення) про сплату податку, а платники, які звільнені від сплати податку, довідку до місцевої Ради народних депутатів.
Даний вид податку обчислюють за звітними даними про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів станом на 1 січня поточного року.
Порядок та сплата, терміни визначені податковими органами, платники подають до Державної податкової інспекції, але не пізніше 15 березня року, наступного за звітним, бухгалтерський звіт та розрахунки суми податку за встановленою формою.
У разі приховування об`єктів оподаткування з підприємців у доход бюджету податковими органами сплачується вся сума приховуваного податку і штраф у двократному розмірі тієї самої суми.
Платники податку, винні у несвоєчасності сплати належних платежів, сплачують пеню в розмірі 0,2% з суми недоїмки за кожний день прострочення. Згідно до наказу від 2 лютого 1998 р. за № 54 "Про затвердження форми розрахунку по податку з власників транспортних засобів" встановлена нова форма розрахунку.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України - К. 1996 - 50 с.
2. Закон України "Про внесення змін в Закон України "Про систему оподаткування"// Баланс - 1997 - № 15.
3. Закон України "Про державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів" від 22.12.94 р. № 320/94 -ВР // Податкове законодавство України - К. 1998 - 183 с.
4. Закон України "Про плату за землю" від 03.07.92 р. № 2535-ХІІ // Податкове законодавство України - К. 1998 - 183 с.
5. Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.91 р. № 1963-ХІІ // Податкове законодавство України - К. 1998 - 183 с.
6. Декрет Кабінету Міністрів України "Про податок на промисел" від 17.03.93 р. № 24 - 93 // Вісник податкової служби України - 1997 № 13.
7. Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 26.12.92 р. № 13-92 // Вісник податкової служби України - 1997 № 13.
8. Декрет Кабінету Міністрів України "Про стягнення не внесених в строк податків і неподаткових платежів" від 21.01.93 р. № 8 - 93 // Баланс - 1997 № 20.
9. Василик О.Д. Державні фінанси України. Навчальний посібник. - К. Вища школа. 1997 - 383 с.
10. Василик О.Д., Павлюк К.В. Удосконалення податкової системи України // Фінанси України - 1997 № 10, с.37 - 42.

 
 

Цікаве

Загрузка...