WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічна сутність запасів, характеристика організації їх обліку та її вплив на стан облікового процесу. - Реферат

Економічна сутність запасів, характеристика організації їх обліку та її вплив на стан облікового процесу. - Реферат

предметів і продуктів праці за допомогою науково обгрунтованого нормування витрат на виробничі потреби і лімітування їх видачі
Для забезпечення організації обліку на підприємствах розробляються організаційні регламенти - нормативні документи, що регламентують функціонування апарату управління і здійснення облікового й аналітичного процесів. До них належать: положення про відділ, посадові інструкції, стандарти, графіки, регламенти робочого дня тощо.
Положення про підрозділ бухгалтерської служби (дод. ) складається з таких розділів: загальні положення; цілі; організаційна структура; завдання і функції; права; відповідальність; взаємовідносини з іншими підрозділами апарату управління; порядок розширення, реорганізації, ліквідації; висновок.
Посадова інструкція - це нормативний документ, в якому визначено завдання, права і обов'язки, відповідальність посадової особи. Її розробляють щодо конкретної штатної посади (дод. ). У посадовій інструкції розкривається функціональна структура діяльності посадової особи як комплекс елементів: цілей завдання і програм; функцій і методів управління; інформації, технічних засобів управління.
З урахуванням проекту організації обліку та змісту посадових інструкцій головний бухгалтер базового підприємства розробив структурний графік облікових робіт матеріального відділу бухгалтерії (табл. 3.2) та індивідуальні графіки роботи бухгалтера.
Таблиця 3.2
Структурний графік облікових робіт матеріального відділу бухгалтерії
Зміст роботи Виконавець Термін виконання
Приймання звітів про рух продукції і матеріалів і сальдових відомостей від матеріально-відповідальних осіб Бухгалтер Протягом перших 3-х робочих днів місяця
Виписка рахунків покупцям на відпущені товарно-матеріальні цінності Бухгалтер Щоденно
Таксування звітів про рух продукції і матеріалів Бухгалтер Протягом 2-х днів після їх отримання
Складання довідки про реалізацію продукції до місячного балансу Бухгалтер 8-го числа
Складання бухгалтерських проводок з оприбуткування та витрачання продукції і матеріалів Бухгалтер 6-го числа
Записи руху матеріалів і продукції в регістрах аналітичного обліку, складання оборотних відомостей і звірка їх з регістрами синтетичного обліку Бухгалтер З 9-го числа по 12-те включно
1 2 3
Записи в журналі з обліку реалізації Бухгалтер 6-го числа
Перевірка на складах правильності ведення складського обліку, приймання на складах прибуткових документів та їх таксування Бухгалтер Один раз в п'ять днів
Звірка складського обліку з бухгалтерським на кожне перше число Бухгалтер Друга декада місяця
Вибіркові інвентаризації матеріалів і продукції в кожному складі Бухгалтер Один раз на місяць
Виписки лімітно-забірних карт на відпуск зі складів продукції і матеріалів Бухгалтер В кінці І і ІІ половини місяця
Виписка разових вимог на відпуск зі складів матеріалів і продукції Бухгалтер Щоденно
Виписка (оформлення), реєстрація і видача доручень на одержання цінностей Бухгалтер Щоденно
Реєстрація рахунків-фактур від постачальників і виписка розпоряджень на відкриття рахунків у книзі обліку продуктів і матеріалів на ті, надійшли вперше Бухгалтер Щоденно
Важливим елементом організації роботи бухгалтерії є нормування роботи облікового персоналу, яке визначаються у вигляді норм часу і виробітку, керованості, обслуговування, співвідношення та чисельності.
На ВАТ "Прожектор" фактична чисельність обліковців дещо нижча від нормативних показників, що в деякій мірі ускладнює обліковий процес. Але на перевагу цьому здійснюється суцільна автоматизація бухгалтерського обліку, яка в найближчому майбутньому значно полегшить роботу обліковців та підвищить її ефективність.
З метою забезпечення високої ефективності облікового процесу необхідно значну увагу приділяти ергономічному забезпеченню праці облікового персоналу.
Бухгалтерію підприємства слід розміщувати поблизу основного виробництва в одній будівлі з іншими підрозділами апарату управління. В разі невеликої чисельності працівників бухгалтерії, їх доцільніше розміщувати в одній великій кімнаті. В окремих кімнатах необхідно розміщувати осіб, які приймають відвідувачів (головний бухгалтер, касир).
Важливими факторами умов праці є температура і вологість повітря, а також його забрудненість. З підвищенням температури та вологості повітря ефективність праці різко знижується, тому у приміщеннях необхідно встановлювати кондиціонери.
На базовому підприємстві умови праці практично відповідають санітарним вимогам, що забезпечує досить високу продуктивність праці облікового персоналу.
Таким чином, організація обліку в бухгалтерії є досить складним і трудомістким процесом, який передбачає розподіл усього комплексу облікових робіт між виконавцями. Для забезпечення обліку на підприємстві розробляється проект організації обліку та організаційні регламенти - Наказ про облікову політику, положення про підрозділи бухгалтерської служби, посадові інструкції. На їх основі складають структурні та індивідуальні графіки облікових робіт. Важливим моментом є нормування роботи та забезпечення нормальних умов праці облікового персоналу.
4. Організація синтетичного і аналітичного обліку матеріалів.
Обліковий процес як організаційна сукупність складається з певних технологічних етапів, а саме: первинного, поточного та підсумкового.
На кожному етапі основними об'єктами організації облікового процесу є облікові номенклатури, носії облікових номенклатур, рух носіїв, технологія процесу та забезпечення облікового процесу.
Конкретизація технології облікового процесу у кожному окремому випадку залежить від складу об'єктів управління, сукупності операцій, технічних засобів обробки та перетворення даних у системі показників.
Першим етапом облікового процесу є первинний облік. Його зміст становлять: первинне спостереження, тобто сприйняття господарського факту (явища або процесу), вимірювання у натуральному та вартісному вираженні, фіксація у носіях облікової інформації - документах.
Сприйняття та вимірювання можливе лише тоді, коли об'єкт обліку конкретизований у вигляді облікових номенклатур - переліку господарських фактів про форми функціонування засобів господарства, джерела утворення їх, господарські операції, а також результати господарської діяльності, які повинні знайти відображення у бухгалтерському обліку.
Для вивчення складу облікових номенклатур насамперед визначають господарські факти, які слід відобразити у системі бухгалтерського обліку та зафіксувати у первинних документах - носіях обліково-економічної інформації. На склад облікових номенклатур впливають система звітності, об'єкти проміжного контролю формування їх. Для того, щобвизначити перелік облікових номенклатур обліку запасів, на ВАТ "Прожектор" складають перелік усіх об'єктів, які підлягають фіксації у первинних документах (табл. 4.1).
При розробці облікових номенклатур первинного обліку потрібно укрупнювати одиниці вимірювання там, де це можливо. Де дасть змогу зменшити

 
 

Цікаве

Загрузка...