WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сутність прямих податків та їх місце у формуванні Державного бюджету України - Реферат

Сутність прямих податків та їх місце у формуванні Державного бюджету України - Реферат


Реферат на тему:
Сутність прямих податків та їх місце у формуванні Державного бюджету України
Прямі податки хоча й поступаються непрямим за своєю питомою вагою у формуванні доходів бюджету мають суттєве значення у податковій системі Украши. Найрозвинутішою є система прибуткового оподаткування. Земельне та майнове оподаткування як за своєю бюджетною роллю так і за впливом на платників поки, що недостаньо вагомі. При чому це скоріше недолік, ніж перевага податкової системи. Є певні проблеми у системі прибуткового оподаткування. Це насамперед проведення чіткого розмежування між прибутковим оподаткуванням юридичних і фізичних осіб. На заході податок на прибуок корпорації має високий рівень розвитку. Із розвитком акціонерної форми власності в Україні прибуток стає важливою складовою доходу, а тому потребує особливих форм оподаткування.[16]
Система прямих податків регулює насамперед доходи юридичних і фізичних осіб, на відміну від непрямих, які впливають на ціни. Але в кінцевому підсумку і прямі, і не прямі податки скорочують споживання, впливаючи тим самим на баланс попиту й пропозиції.
Важливим елементом системи прямих податків є прибуткове оподаткування. Залежно від платників податку прибуткове оподаткування поділяється на два види:
-оподаткування фізичних осіб,
-оподаткування юридичних осіб.
Кожний з указаних видів передбачає різні умови справляння податку.Це пояснюється тим,що доходи юридичних і фізичних осіб, маючи однакову економічну природу-добавлену вартість, розрізняються за характером викорисання, виконуючи різні функції. Так, доходи підприємств мають
продуктивніший характер. Вони спрямовуються на розвиток виробництва, тоді
-кошти, матеріальні цінності й нематеріальні активи, що надходять
підприємству у вигляді внесків до його статутного фонду, оплати емітованих
ним акцій або інших корпоративних прав;
-кошти громадян, що надходять до кредитних спілок, пенсійних фондів та
інших спеціалізованих фінансових установ у вигляді внесків на додаткове
пенсійне страхування;
-взяті на облік, але не сплачені боргові вимоги та права вимоги на виконання
договірних зобов'язянь у тому числі отримані, але не оплачені векселі,
боргові розписки, акредитиви, чеки, гарантії, банківські накази та інші види
забезпечення заборгованості щодо розрахунків з дебіторами;
-курсові різниці, нараховані на валютні цінності підприємства;
-кошти спільного інвестування інвестиційних фондів та інвестиційних
компаній;
-кошти, матеріальні цінності або нематеріальні активи,внесені у вигляді
іноземної інвестиції та повернуті іноземному інвесторові в разі припинення
інвестиційної діяльності на суму фактичного внеску в грошовій або
натуральній формі;
-кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять
безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних
пожертвувань юридичних і фізичних осіб, утому числі неризидентів, фондам,
установам, закладам, громадським тарелігійним оргвнізаціям.метою
діяльності яких не є одержання прибутку, для здійснення екологічної,
оздоровчої, аматорської, спортивної,культурної, освітньої,наукової та
благодійної діяльності;
-кошти, одержані закладами і установами освіти та науки, що повністю або
частково фінансуються з бюджету, на здійснення діяльності, передбаченої їх статутними документами;
-кошти, одержувані релігійними організаціями від здійснення діяльності,
передбаченої їх статутними документами. [20]
Для сучасних держав характерним є втручання в різні сфери економічного життя.Різниця лише в ступені цього втручання. У США воно менше, а в Швейцарії-більше.
Основним інструментом державного регулювання є податкова політика та фінансовий вплив на підприємництво.
Завдяки цьому впливу держави досягають поставленої мети по забезпеченню економічного росту, впровадаженню ефективної цінової політики, зайнятості населення країни, створенню системи соціального захисту менше захищених верств населення, створенню рівноваги у зовнішньо-економічній діяльності тощо.[13]
Системи податків у розвинених країнах багатогранні та розгалужені. Вони включають в себе федеральні або загальнодержавні податки, податки регіонів та місцеві податки. Ступені оподаткування в Європі вище ніж в Пн. Америці.
На сьогодняшній день податки служать інструментом розвитку економіки. Формування і рух бюджетних коштів займає центральне місце в реалізації економічної політики всіх країн світу,зокрема таких лідерів в економічному розвитку як Японія і США.
Податкова система Японії характеризується багатою кількістю податків.їх має право стягувати кожен орган територіального управління.Але всі податки країни зафіксовані в законодавчих актах.Кожен вид державного податку регулюється законом.Закон"про місцеві податки"визначає їх види і граничні ставки,всі інші встановлює місцевий парламент.[19]
Основу бюджету становлять прямі податки,яким віддається очевидна перевага.
Самий високий доход державі приносить податок на прибуток з фізичних і юридичних осіб.Він перевищує 56% всіх податкових надходжень.підприємства і організації сплачують з прибутку:державний податок на прибуток у розмірі 33,48%, префектурний податок на прибуток - 5% від державного,що дає ставку
Прямий податок-це обов'язковий платіж, котрий стягується державою безпосередньо з доходів і майна фізичних та юридичних осіб.Прямий податок поділяється на реальний та особистий.До реальних відносять:
-на землю,
-промисловий,
-на цінні папери. Особисті податки включають:
-прибутковий податок з громадян,
-податок на прибуток підприємств та організацій,
-податок на доходи від грошових капіталів,
-податок на приріст капіталу,
-податок на зверхприбуток,
-податок з успадкування.[2]
Прямі податки мають суттєве значення у податковій системі України. Найрозвинутішою є система прибуткового оподаткування.земельне та майнове оподаткування як за своєю бюджетною рольюдак і за впливом на платників податків поки що недостатньо вагомі.В умовах переходу від планової до ринкової економіки ще не встигли сформуватись досить сильна податкова служба,котра могла б надійно і всебічно контролювати доходи підприємств і громадян.Невизначеність законодавства й відсутність повноцінного податкового апарату значно ускладнюють контроль за доходами, особливо від підприємницької діяльності.В цих умовах майнове і земельне оподаткування може відіграти врівноважуючу роль у системі прямого
податком на прибуток підприємств набагато більший,ніж прибутковий податок з громадянко так ж впливає на загальний розмір цих двох видів податків і забезпечує перев оцення частки податку на прибуток підприємств над часткою прибуткового по Ідтку з громадян у доходах бюджету. Одночас спостерігається іншатенденція: різке зменшення частки платежів у бюджет із доходів господарюючих с уб'єктів.[11]
Це зумовлено си темою податкових пільг та практикою надання підприємцям податкового крeдиту у формі відстрочки здійснення платежів у бюджет.Відповід ло до закону України " Про внесення змін до Закону України"Про оподаткування

 
 

Цікаве

Загрузка...