WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит бухгалтерсього обліку і звітності (Курсова) - Реферат

Аудит бухгалтерсього обліку і звітності (Курсова) - Реферат

підприємства (бухгалтерії, сектору по обліку матеріальних цінностей).
Для проведення аудиторської перевірки в інформаційній системі формується наступний склад нормативно-довідкової інформації: довідник номенклатура-цінник матеріальних цінностей, довідник зовнішніх організацій, довідник статей обліку, довідник припустимої кореспонденції рахунків, довідник типових господарських операцій, довідник взаємозв"язків показників звітності, база знань, довідник-календар, довідник переоцінки матеріальних цінностей, довідник норм списань природнього убутку та втрат від псування, довідник взаємовідповідності показників, що відображені в реєстрах бухгалтерського обліку, інформаційна мова показників обліку крнтролю та аудиту, довідник типових помилок.
Вихідною інформацією автоматизованого аудиту являється Протокол до аудиторського висновку по перевірці операцій з обліку матеіальних цінностей, а також інформація, що формується в запитувальному режимі. В останньому випадку по запиту аудитора відшукуються необхідні дані, формуються показники, проводиться їх розрахунок з використанням нормативно-довідкової інформації та бази знань. На рисунку 7.1 представлено схему обробки аудиторських зпитів.
Рис 7.1 Схема проведення аудиторської перевірки в запитному режимі
Вихідну інформацію по обліку матеріальних цінностей можна відобразити на екран або друкуючий пристрій по слідуючим основним тестуючим параметрам:
структура первинного документу по заданому періоду;
здійснені операції;
визначений період часу (день, місяць, квартал, рік);
визначений показник відображених первинних даних;
рахунок, субрахунок та код аналітичного обліку;
найменування матеріалів та їх коди;
інформація про постачальників в диапазоні дат;
структурні підрозділи (склади, комори, цеха);
номер документа або диапазон номерів;
матервально-відповідальні особи (підзвітні особи);
строки поставокматеріальних цінностей;
строки зберігання матеріалів;
динаміка цін на придбані метеріали;
припустимість кореспонденції рахунків по обліку матеріалів;
строки та правильність переоцінки матеріалів;
повнота вхідної інформації.
Таким чином, комплексний підхід до автоматизованого проведення аудиторської перевірки операцій пообліку матеріалів та дорогоцінних металів дозволяє максимально здійснити перевірку по всіх основних параметрах облікового процесу.
8. Порядок складання аудиторського звіту та висновку
В статті 7 Закону (1) зазначено, що аудитор оформляє результати своєї перевірки аудиторським звітом та аудиторським висновком.
Відмінність аудиторського звіту від аудиторського висновку в тому, що аудиторський звіт не є аудиторським документом та розрахований виключно на замовника. Аудиторський висновок розрахований на широке коло користувачів. Його публікація є свідоцтвом того, що річний бухгалтерський звіт підприємства як в цілому так і в деталях відповідає діючому законодавству, методологїї ведення бухгалтерського обліку.
Аудиторський висновок містить такі основні елементи:
повну назву клієнта;
абзац де йде мова про те, кому адресується аудиторський висновок;
вступний абзац: склад звітності, що перевірена аудитором, період та час перевірки, визначення меж відповідальності керівництва підприємства та аудитора;
масштаб перевірки де розкривається склад проведених аудитором робіт;
розділ, що висвітлює думку аудитора щодо перевіреної звітності;
дата складання;
адреса аудиторської фірми;
підписи.
В аудиторському висновку повинно бути чітко визначено кому він адресується - правлінню, засновникам, акціонерам, податковій адміністрації.
Висновок повинен містити запис про те що правильність складання звітності лягає на керівництво клієнта.
Аудиторський висновок повинен містити думку аудитора по таким питанням:
чи є отримана інформація достатньою для відображення реального стану активів та пасивів;
чи відповідає фінансова звітність прийнятій клієнтом системі бухгалтерського обліку а вона діючим нормативним актам.
Важливим аспектом змісту аудиторського висновку є наявність таких заяв:
про те що аудитор використовував певні тести під час визначення інформації, що підтверджує цифровий матеріал на підставі якого складена звітність;
про дотримання методології обліку, що використовується керівництвом підприємства при підготовці звітності та наданні фінансових звітів.
Висновок може бути безумовно позитивним. умовно позитивним (при наявності певних зауважень) та негативним.
В окремих випадках аудитор має право взагалі відмовитися від видачі аудиторського висновку. У цьому випадку та тоді коли висновок е негативним чи умовно позитивним висновок містить аргументи, що обґрунтовують рішення аудитора.
Аудитор оцінює звітність клієнта згідно з інструкціями про порядок її складання та принципами обліку. Так на базовому підприємстві при складанні аудиторського висновку в частині звітності по матеріальним цінностям мав би бути включений пункт: "На думку аудитора звітність в усіх її аспектах точно розкриває стан матеріалів та дорогоцінних металів ДАХК "Артем" на 01.01.98р".
Позитивний аудиторський висновок складається аудитором в разі коли:
аудитор отримав всю потрібну інформацію про стан підприємства;
документація складена згідно з прийнятою на підприємстві системою бухгалтерського обліку яка відповідає законодавчим та нормативним вимогам.
Аудитор не може видати безумовно позитивний висновок у випадках коли:
було неможливо виповнити всі необхідні аудиторські процедури;
відсутність всієї необхідної інформації (через незадовільний стан обліку);
відсутність впевненості з приводу правильності висновків;
суперечки з приводу повноти та способу відображення фактів в звітності та обліку.
Дата аудиторського висновку співпадає з дньом завершення перевірки.
Аудиторський висновок підписується від імені аудиторської фірми її директором. В день підписання аудитор доводить результати перевірки до відома керівництва підприємства - замовника.
Враховуючи всі отримані висновки за матеріалами, наданими ДАХК "Артем" підприємству видано умовно - позитивний висновок.
ВИСНОВКИ
В курсовій роботі по матеріалах ДАХК "Артем" висвітлено наступні питання:
поняття економічного змісту матеріальних ресурсів і характеристики матеріалів та дорогоцінних металів;
організації і планування аудиторської перевірки операцій з матеріалами та дорогоцінними металами;
методики проведення аудиту з надходження матеріалів та дорогоцінних металів;
методики проведення аудиту операцій, пов'язаних з вибуттям та використанням матеріалів та дорогоцінних металів;
аудиту достовірності відображення в обліку

 
 

Цікаве

Загрузка...