WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит бухгалтерсього обліку і звітності (Курсова) - Реферат

Аудит бухгалтерсього обліку і звітності (Курсова) - Реферат

рахунка 80 "Прибутки та збитки". Вартість цінностей по яким виявлено нестачу, незалежно від причин її винекнення, списуються на дебет рахунку 84 "Нестачі та втрати від псування цінносей" у кореспондеції з кредитом відповідних матеріальних рахунків. В цьому випадку має бути належно оформлене рішення керівництва по виявленим нестачам. Після цього їх списують з кредиту рахунку 84 "Нестачі та втрати від псування цінностей" на дебет рахунків 26 "Загальногосподарські витрати" чи 44 "Витрати обігу" на вартість матеріальних цінностей у межах норм природнього убутку, 72 "Розрахунки по відшкодуванню матеріального збитку" на суму нестачі матеріальних цінностей зверх норм природнього убутку з вини матеріально-відповідальних осіб, 80 "Прибутки та збитки" на вартість нестачі та псування цінностей зверх норм природнього убутку, коли конкретні винні особи не визначені. Розмір нарахованого зпричиненого підприємсву збитку, що підлягає відшкодуванню матеріально-відповідальними особами згідно з договором про їх матеріальну відповідальність (додаток Л) визначається у відповідності до законодавства, згідно з яким розмір збитку від нестачі матеріальних цінностей визначається за блансовою вартістю цих цінностей зурахуванням індексів інфляції (щомісячно визначається Мінстатом України), відповідного розміру ПДВ та акцизного збору (по підакцизним товарам) із застосуванням встановлених коефіцієнтів. На підставі цього на суму різниці між балансовою вартістю цінностей, по яким є нестача, та вартістю збитків, нарахованих згідно встановленого порядку, в бухгалтерському обліку робиться запис по дебету рахунку 72 "Розрахунки по відшкодування матеріального збитку" та кредиту рахунку 83, субрахунок 3 "Різниця між обліковими та роздрібними цінами по нестачам матеріалів та дорогоцінних металів". По відшкодуванню матеріально-відповідальними особами суми збитку проводиться запис по дебету рахуну 50 "Каса" і кредиту рахунку 70 "Розрахунки по оплаті праці", якщо керівником прийнято рішення про утримання вартості збитку із заробітної плати та кредиту 72 рахунку. Податок на додану вартість, що включений у вартість відшкодованого збитку, підлягає перерахуванню до бюджету та відображається записом по дебету рахунку 83, субрахунок 3, та кредиту рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом". 3алишкова сума відшкодованого збитку зараховується до прибутку підприємства записом по дебету рахунку 83 та кредиту 80 "Прибутки та збитки" рахунку.
Аудитор має детально перевірити правильність застосування зазначених нормативних актів на підприємстві, своєчасність погашення заборгованості по сумам нестач та правильного віднесення сум на рахунки 72 та 83. Також велику увагу потрібно приділити перевірці сум по відшкодувєшню матеріальних збитків винними особами в тій частині, що пілягае перерахуванню до державного бюджету України.
При перевірці матеріалів інвентаризації на ДАХК "Артем", зокрема по матеріально-відповідальній особі Коломієць Т.М., порушень не виявлено. У наданому інвентаризаційному описі відображено всі цінності, що знаходились в підзвіті на даний момент за матеріалами обліку. Нестач не виявлено. Документ має підписи усіх належних посадових осіб. Переміщення матеріалів під час інвентарізації не здійснювалось.
6. Методи аналізу та їх використання під час аудитунадходження матеріалів, дорогоцінних металів та ефективності їх використання
Аудиторський контроль -це незалежна перевірка бухгалтерської звітності та іншої обліково-звітної інформації про діяльність підприємств з метою підтвердження їх достовірності та законності. В даному випадку аудиторський контроль операцій з матеріалами та дорогоцінними металами являє собою перевірку та аналіз стану матеріалів та дорогоцінних металів на певну дату, підтвердження правильності його відображення в обліку та звітності, перевірка та аналіз операцій пов"язаних з рухом матеріалів та дорогоцінних металів на підприємстві, його доцільності, законності та правильності відображення в обліку та звітності підпрниемства.
Важливою складовою проведеного аудиту є формування рекомендацій, щодо підвищення ефективності виробництва та використання оборотних засобів, підвищення ступеню їх оберненості.
Визначення шляхів прискорення оберненості оборотних засобів виявляє реальні можливості без додаткових фінансових ресурсів розширити масштаб виробництва.
Підвищення ефективності використання матеріалів та дорогоцінних металів не в останню чергу залежить від правильної організації використання внутрішніх резервів виробництва головними з яких є:
зниження норми витрати матеріалів та інших матеріальних цінностей на одиницю виробу;
зменшення та можлива ліквідація всіх втрат та невиробничіх витрат у виробництві;
можливе зменьшення тривалості виробничого процесу шляхом вдосконалення технологічних процесів;
застосування науково-обгрунтованих норм використання матеріалів та дорогоцінних металів та додержання нормативів по запасам товарно-матеріальних ціностей;
Для обгрунтування наведених аудитором рекомендацій, щодо вдосконалення системи використання матеріалів та дорогоцінних металів потрібно в ході проведення аудиту виявити конкретні розміри перевитрат ресурсів та розрахувати можливу економію від впровадження заходів, що рекомендовані аудитором.
Матеріали є важливою складовою частиною майна підприемсва. Велике значення має формування повної та достовірної облікової інформації про наявність, рух та оцінку виробничіх запасів напідприемстві. Для об'єктивного прогнозування здатності майна давати прибуток виникає потреба оцінити майно в частині матеріалів та дорогоцінних металів, впливу на інтенсивність виробничого процесу. Для вирішення цієї задачі необхідний повний та об"єктивний аналіз використання матеріалів та дорогоцінних металів.
Необхідною умовою виконання планів по виробництву продукції, зниженню її собівартості, росту прибутку, рентабельності є повне і своєчасне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту і якості.
Зростання потреби підприємства в матеріальних ресурсах може бути задоволене екстенсивним шляхом (придбання або виготовленням більшої кількості матеріалів і енергії) або інтенсивним більш економним використанням запасів, що є в процесі виробництва продукції).
При аналізі забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами насамперед перевіряють якість плану матеріально-технічного постачання. Перевірку реальності плану починають з вивчення норм і нормативів, які встановлені в основу розрахунку потреби підприємства в матеріальних ресурсах. Потім перевіряється відповідність плану постачання потребам виробництва продукції і утворення необхідних запасів виходячи з прогресивних норм витрат матеріалів.
Важливою умовою безперебійної роботи

 
 

Цікаве

Загрузка...