WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит бухгалтерсього обліку і звітності (Курсова) - Реферат

Аудит бухгалтерсього обліку і звітності (Курсова) - Реферат

повинна підтверджуватись дозволом керівника або керівником технологічного відділу, оформлюється актом-вимогою. Цей акт повинен порівнюватися з даними обліку.
Коли матеріали відпускаються іншому підприємству за готівку або безготівково облік здійснюється на підставі доручення. В цьому випадку перевіряється накладна на відпуск матеріалів.
Перевіряється також правильність розрахунків з іншими підприємствами. Окремі матеріали списується на виправлення браку, аудитор повинен з"ясувати причини браку, якщо причина з винних осіб то сума цієї сировини, що списується, відшкодовується за рахунок цих осіб.
При необхідності заміни окремих видів матеріалів іншими, аудитор перевіряє чи обгрунтовано таку заміну виробничою програмою чи виробничим відділом і чи внесені ці корективи у відповідні лімітно-забірні картки, або вимоги, накладні.
Аудитор особливу увагу приділяє додержанню норм виходу продукції із переданих на переробку матеріалів. Якщобудуть встановлені окремі факти під час перевірки, недовкладання сировини і матеріалів, то з"ясовуються причини відхилень, куди списується лишки матеріалів.
Якщо перевіряються накладні на відпуск матеріалів на сторону то аудитор звертає увагу на ціни. Якщо по цим операціям допущені збитки (занижені ціни) то аудитор повинен здійснити коректування записів по рахунку №46 "Реалізація" і також аудитор перевіряє правильність нарахування прибутку.
Перевіряються первинні документи (лімітно-забірні картки, вимоги, накладні). Аудитор також повинен перевірити реєстрацію цих документів в накопичувальних відомостях.
При аудиті дорогоцінних металів перевіряються акти про вилучення деталей з дорогоцінними металами, які повинні складатися в двох екземплярах, де перевіряється найменування, кількість, маса деталей в чистому виді дорогоцінних металів згідно даних паспортів (додаток К ). Аудитор повинен перевірити чи списані названі в цих актах дорогоцінні метали з інвентарних карток, кількісно-сумових карток та чи приходуються на картки відходів по загальній масі відходів та масі дорогметалів що містяться в них згідно даних паспортів.
Ведення карток повинне здійснюватися завідуючим складом пункту збирання відходів.
Важливе значення має перевірка списання частки транспортно-заготівельних витрат або відхилень від облікових цін по рахункам №20 "Основне виробництво", 24 "Витрати по утриманню та експлуатації машин і устаткування" і по кредиту рахунку №16 "Транспортно-заготівельні витрати" та 05 "Матеріали".
Коли переревіряється рух матеріалів в катрках які списуються, або рух матеріалів в реєстрах, ці дані порівнюють з актами, вимогами.
В бухгалтерському обліку по надходженню і вибуттю матеріали перевіряються за обліковими цінами.
Вибуття матеріалів перевіряється на підставі аналітичних таблиць "Витрати матеріалів за напрямками виробничих витрат".
5. Аудит достовірності відображення в обліку результатів інвентаризації матеріалів та дорогоцінних металів
Одним з основних джерел інформації на яку спирається аудитор при проведенні перевірок та аналізу стану матеріалів та дорогоцінних металів є акти ревізії. В зв"язку з цим аудитор пересвідчується у правильності її проведення чи сам проводить інвентаризацію.
Головною метою інвентаризації є визначення фактичної наявності та стану майна об"єкту інвентарізації. Для того, щоб довіряти висновкам проведеної інвентарізації потрібно щоб її результати були підтверджені відповідальними посадовими особами.
Для проведення інвентаризації за наказом керівника підприємства або його заступника, створюється комісія з числа працівників підприємства при обов"язковій участі головного бухгалтера. Наказом встановлюється порядок, строки початку і закінчення інвентаризації звірення її результатів з даними обліку і відображення їх в облікових документах і звітності. До складу інвентаризаційної комісії не включаються матеріально-відповідальні особи, в підзвіті у яких знаходяться цінності, що підлягають інвентаризації.
До початку перевірки фактичної наявності цінностей інвентаризаціна комісія опломбовує підсобні приміщення та інші місця зберігання цінностей, перевіряє стан вимірювальних приладів, отримує останні на момент початку проведення інвентаризації реєстри прибуткових документів та звітів про рух матеріалів та дорогметалів. При цьому голова комісії візує прибуткові та видаткові документи, що додаються до реєстрів та робить надпис "До інветарізації". Для бухгалтерії клієнта ці документи є підставою для визначення залишків цінностей на початок інвентаризацїї за даними обліку.
Перевіряється наявність письмового підтвердження матеріально-відповідальних осіб, що до початку інвентаризацїї усі прибуткові та видаткові документи на цінності було здано в бухгалтерію та всі цінності, що надійшли під їх відповідальність було оприбутковано, а вибувші списані.
Аудитор аналізує спосіб, яким було визначено фактичну наявність матеріалів, як визначався об"єм матеріалів, що зберігаються навалом, які було проведено обміри та технічні розрахунки та як було складено акти до описів.
Слід мати на увазі, що категорично забороняється проводити інвентарізацію комісією у неповному складі та вносити в опис дані про залишки зі слів матеріально-відповідальних осіб чи за даними обліку без перевірки їх фактичної наявності.
Перевіряється визначення результатів ревізії: складання бухгалтерією підприємства звірювальних відомостей про цінності, при інвентаризацїї яких було зафіксовано відхилення від даних обліку. В звірювальних відомостях повинні бути відображені розбіжності між даними бухгалтерського обліку та інвентаризаційних описів. Результати інвентарізації повинні бути відображені в тому місяці в якому її закінчено.
При інвентарізації також перевіряються цінності, що знаходяться у комерціних агентів. Перевіряється які саме цінності на момент інвентарізації та в якій кількості було відправлено на відгрузку та чи дійсно він перейшов у власність покупця. Це робиться для того, щоб прослідкувати, щоб цінності, які знаходилися на підприємстві та визначені для переносу в рахунок покупця не були внесений до інвентаризаційного опису.
Поряд з процесом проведення інвентарізації на пильну увагу заслуговує правильне відображення її результатів в обліку. Роль аудиту в цьому випадку полягає у перевірці відображення сум виявлених лишків чи нестач на відповідних рахунках бухгалтерського обліку, своєчасне відшкодування заподіених збитків, та перерахування належних сум до держбюджету.
Результати інвентарізації матеріалів та дорогоцінних металів в бухгалтерському обліку відображаються у наступному порядку. Якщо виявлені лишки, то вони оприбутковуються на дебет відповідних рахунків по обліку цінностей в кореспонденції з кредитом

 
 

Цікаве

Загрузка...