WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит бухгалтерсього обліку і звітності (Курсова) - Реферат

Аудит бухгалтерсього обліку і звітності (Курсова) - Реферат

видаткових документів з даними оплати рахунків покупців 15.01-18.01
Порівняння видаткових та прибуткових до кументів з даними натурального обліку оптових баз 18.01-22.01
Аудит змісту оборотних відомостей натурально-вартісного обліку та порівняння їх з даними обліку матеріально-відповідальних осіб. 22.01-23.01
Аудит змісту бухгалтерських операцій, матеріальних цінностей та порівняння їх з даними первинної документації 23.01-25.01
Продовження таблиці 2.1
2 3
Аналіз бухгалтерських операцій по журналу-ордеру до рахунку "Товари" та порівняння його даних із записами по дебету та кредиту рахунку "Розрахунки з постачальниками" 25.01-27.01
Аудит даних балансу та звітності:порівняння їх зголовною книгою, журналами-ордерами, відомостями, первинними документами 27.01-29.01
Складання аудиторського висновку 30.01.98
Для того, щоб ефективно провести аудиторську перевірку аудитор має детально її спланувати. Це забезпечить високу якість, економічність та своечастність незалежної перевірки.
3. Методика проведення аудиту з надходження матеріалів та дорогоцінних металів
При надходженні матеріалів та дорогоцінних металів використовуються документально-методичні прийоми контролю. Для цього використовують відповідні типові форми первинних документів де перевіряється зміст, повнота і своєчасність оприбуткування матеріалів та дорогоцінних металів. Аудитор повинен перевірити додержання типових форм, що затверджені Мінстатом: журнал обліку вантажів (додаток Г), прибутковий ордер (додаток Д), акт про приймання, картки складського обліку матеріалів (додаток Е), матеріальні звіти, журнал-ордер №10 (додаток Ж), товарно-транспортні накладні.
При надходженні матеріалів можуть виникати певні ситуації, тому використовуються різні документи і методи перевірки їх одержання.
Операції по надходженню матеріалів та дорогоцінних маталів порівнюються з даними обліку їх надходження, картками складського обліку.
Так на ДАХК "Артем"дані кількості та суми одержаного матеріалу в журналі прийому вантажів по запису від 1.03 97р. відповідають записам по даному матеріалу в картці складського обліку, належним чином оформлені документи по оприбуткуванню матеріалу СЛ-1008В, в якому містяться дорогоцінні метали.
Аудитор має перевірити правильність та достовірність відображення на підставі розрахунково-платіжних документів постачальників записів по дебету рахунка №05 "Матеріали" (№06 "Паливо", №08 "Запасні частини") і кредиту рахунка №60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".
У випадках, коли виникають нестачі при надходженні матеріалів, аудитор може використати комерційні акти і перевірити по суті та змісту підкріпленість актів на надходження матеріалів відповідними документами.
На досліджуваному підприємстві вскриття вантажів, що поступили на підприємство та прийом дорогоцінних металів, що їх містять, здійснювалося матеріально-відповідальними особами в присутності загальнозаводської комісії не пізніше наступного дня після одержання.
Повнота і своєчасність оприбуткування матеріалів та дорогоцінних металів перевіряється за допомогою використання даних журналу обліку виданих доручень на одержання цінностей.
Всі документи, що відображують операції по руху дорогоцінних металів, повинні прокреслюватися червоними чорнилами.
При перевірці аудитор зіставляє дані прибуткових ордерів з даними матеріального звіту, а другі примірники прибуткових ордерів служать для перевірки розрахунків з постачальниками.
Коли виникають операції по закупівлі дрібних матеріалів на підставі авансових звітів перевіряються записи по дебету рахунку №05 "Матеріали" і кредиту рахунку №76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами", розрахунки по податковому кредиту, відображені по дебету рахунку №68 "Розрахунки з бюджетом" і кредиту рахунку №60 "Розрахунки з постачальниками та замовниками".
Дорогоцінні метали вважаються лімітованими матеріальними ресусами і підлягають централізованому розподілу. Вони відпускаються споживачам згідно з порядком, який встановлюється постановою Кабміну України за поданням Мінфіну України. Зацікавлені підприємства і особи подають у встановлені строки заявки з розрахунками до Головного управління дорогмету Мінфіну України на дорогоцінні метали.
4. Методика проведення аудиту операцій, пов'язаних з вибуттям та використанням матеріалів та дорогоцінних металів
Під час аудиту операцій, що пов"язані з використанням та списанням матеріалів та дорогоцінних металів насамперед здійснюють перевірку по суті та змісту первинних документів які підтверджують відпуск матеріалів та дорогоцінних металів зі складу на виробництво, потім дані цих первинних документів порівнюють з даними обліку де відображують облік цих витрат.
Спочатку перевіряються лімітно-забірні картки в яких відображається відпуск матеріалів для виготовлення продукції у відповідності з нормативами їх витрат на заданий обсяг виробництва продукції (додаток З). Таким чином на підставі лімітно-забірної картки перевіряється обгрунтованість лімітування витрат матеріалів, що повинно групуватись на прогресивних нормах витрат.
Поряд з цим при відпуску матеріалів на виробництво в обсягах виробничої програми цехів необхідно з"ясувати чи враховуються перехідні, не використані цехами запаси матеріалів на початок і кінець кожного місяця.
Крім того аудитор повинен перевірити чи відпускються ці матеріали на виробництво тільки тим представникам цехів списки яких погодженні з адміністрацією підприємства, або цеху.
На робочі місця, крім підрозділів покриття, дорогоцінні метали повинні видаватись в підзвіт виконавцям робіт не більш змінної потреби в них на виробниче завдання
Данні лімітно-забірної картки про відпуск сировини і матеріалів перевіряються за відповідністю записів по дебету рахунку №20 "Основне виробництво", 24 "Витрати по утриманню та експлуатації машин та устаткування" і по кредиту рахунку №05 "Матеріали".
В окремих випадках відпуск матеріалів може здійснюватися разовими вимогами і накладними, за цих умов необхідно перевірити обгрунтованість цього списання згідно вимог та накладних, з"ясувати чим викликано даний відпуск матеріалів, що зазначається у вимогах і обов"язково перевірити обгрунтованість цього списання згідно вимог і накладних, також потрібно з"ясувати чим визвано цей відпуск матеріалів або дорогоцінних металів, який зазначається у вимогах і обов"язково перевірити ці дані з даними по дебету рахунків №№ 20 "Основне виробництво", 24 "Витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування", 23 "Допоміжне виробництво" і кредиту рахунку №05 "Матеріали".
Понаднормовий відпуск матеріалів внаслідок заміни одних видів матеріалів іншими в умовах зміни виробничої програми, яка

 
 

Цікаве

Загрузка...