WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит бухгалтерсього обліку і звітності (Курсова) - Реферат

Аудит бухгалтерсього обліку і звітності (Курсова) - Реферат

попередедні періоди;
обгрунтований вибір методів та прийомів проведення аудиту, його основних напрямків та підходів;
формування уявлення про пофесіоналізм, кваліфікацію компетентність аудитора та сприянн їх підвищення;
отримання матеріалів для проведення наступних аудиторських перевірок;
Робочі документи відповідають наступним вимогам:
містять достатньо повну та детальну інформацію. таким чином. щоб будь-який сторонній аудитор, що не приймав участі у проведенніданої перевірки міг скласти чітку уяву про виконані роботи та підтвердити висновки даної перевірки;
Документи складаються у процесі проведення перевірки, складаня їх після завершення перевірки та підготовки аудиторського заключення не допускається. У процесі складання робочих документів аудитор враховує не тільки інформацію, що відноситься до звітного періоду, що перевіряється, але й дані попереднього періоду (зокрема сальдо по рахункам на кінець періоду, що передував звітному), а також дані, що отримані після складання бухгалтерської звітності, про події, що відбулися після завершення звітного періоду, які можуть суттєво вплинути на діяльність та фінансовий стан підприємства.
Також аудитор повинен врахувати документи які відображають найбільш суттєві моменти, по яким необхідно висвітлити свою думку найбільш важливі напрямки перевірки та задачі, що поставлені та вирішені аудитором дозволяють оцінювати фінансову звітність у відповідності з встановленими крітеріями та озанаками, містять інформацію необхідну або корисну при наступних аудиторських перевірках, відображають стан та оцінку системи внутрішнього контролю на підприємстві та ступінь довіри до нього, фіксують проведені аудиторські процедери по перевірці та оціненню системи бухгалтерського обліку клієнта, дотримання встановленої облікової політики та дотримання бухгалтерського обліку клієнта встановленим принципам та стандартам, вимогам та законам. Обов'язково зазначається місце та дата складання докумета, прізвище аудитора та його підпис, номер документа, порядковий номер сторінки у робочій документації, наведені джерела інформації та дані про походження доданих документів, що фіксують господарсько-фінансову діяльність підприємства, а також про виконані аудиторські процедури.
Робочі документи є базою для складання аудиторського висновку (додаток В). Важливим аспектом змісту цього документу є наявність таких тверджень:
про те що аудитор використав певні тести при перевірці інформації, що підтверджує цифровий матеріал, на підставі якого складена звітність;
про дотримання методології обліку, що використовується керівництвом підприємства, що перевіряється при підготовці та наданню звітності.
Виконання аудиторською фірмою договіру, що був укладений між нею та підприємством-замовником оформлюється актом приймання-здачі виконаних аудиторських робіт. В цьому документі зазначається :
найменування робіт;
представники замовника та виконавця із зазначенням посади, що підписують даний акт з обох сторін;
ступінь виконання договіру;
короткий зміст роботи;
договірна ціна з окремим зазначенням раніше сплаченого авансу;
сума, яка належить до сплати;
дата підписання акта та підписи повноважних представників сторін.
Між ДАХК "Артем" та аудиторською фірмою "КОНТО" м.Київ, яка має ліцезію Аудиторської палати України № 000449 та стаж роботи 1 рік, 3.01.98року було укладено договір про аудиторське обслуговування та оформленне відповідним чином замовлення, яке передбачає перевірку обліку та звітності підприємства з наданням за її результатами аудиторського висновку про стан товарно-матеріальних цінностей. Компанія "Артем" погодилася у разі виконання аудиторською фірмою зобов'язань у повному обсязі та у встановлені строки сплатити вартість послуг у розмірі 3860 гривень на розрахунковий рахунок фірми "КОНТО".
При плануванні процесу проведення аудиту операцій з матеріалами та дорогоцінними металами необхідно насамперед чітко уявляти, які саме документи і який їх загальний обсяг буде залучено, яку інформацію та висновки можливо буде отримати. Послідовність окремих перевірок складається таким чином, щоб матеріали попередньої перевірки були б використані при аналізі та співставлені з матеріалами послідуючої. Після кожної окремої перевірки формуються проміжні висновки, з яких потім буде формуватися загальний аудиторський висновок.
Аудитор ретельно планує свою діяльність для досягнення певної мети, а саме: отримання достатньої кількості свідотцтв про стан справ клієнта, утримання у розумних межах витрат на проведення аудиту, запобігання можливих непорозумінь з клієнтом.
Отримання достатньої кількості свідотцтв досить важливе для аудиторської фірми, якщо вона хоче звести до мінімуму правові зобов'язання та зберегти добру репутацію серед преставників своєї професії. Збереження затрат на розумному рівні допомогає фірмі зберігати конкурентоспроможність і тим самим не втрачати старих та залучати нових клієнтів при умові підтримання іміджу високоякісним та чітким дотриманням своїх зобов'язань. Усунення можливих непорозумінь з клієнтом забезпечує нормальні робочі взаємовідносини у поточній співпраці і звичайно сприяє виконанню роботи за взаємоприйнятною вартістю.
Також під час планування аудитор визначає: найважливіші напрямки руху товарно-матеріальних цінностей; форму представлення висновків; цілі аудиту операцій з матеріальними цінностями; найбільш прийнятні методи перевірки.
По схемі представляються основні етапи планування аудиту. Кожний з перших п"яти етапів спрямований на те, щоб допомогти аудитору в роботі над останнім етапом - розроблені ефективного та дійового загального плану аудиту та його програми.
Нижче наведена програма проведення аудиту матеріалів та дорогоцінних металів на ДАХК "Артем" (таблиця 2.1) , яка включає всі основні етапи проведення необхідних процедур та конкретні строки їх проведення. Програма складена з урахуванням основних вимог до аудиту матеріалів та дорогоцінних металів, дозволяє перевірити основні ділянки обліку, проаналізувати наявність та ефективність використання матеріалів та дорогоцінних металів та виявити необхідні дані для складання аудиторського висновку у відведений згідно договіру термін.
Таблиця 2.1.
Програма проведення процедур аудиту операцій з матеріалами та дорогоцінними металами на ДАХК "Артем"
Перелік робіт запланованих до виконання аудитором Термін виконання
1 2
Інвентарізація матеріалів та дорогоцінних металів 05.01-09.01
Аудит прибуткових та видаткових документів, показників реєстрації та рахунків постачальників 09.01-12.01
Зустрічна перевірка прибуткових документів з даними рахунків постачальників (ДЗАТ "Сага") 12.01-15.01
Зустрічна перевірка

 
 

Цікаве

Загрузка...