WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит бухгалтерсього обліку і звітності (Курсова) - Реферат

Аудит бухгалтерсього обліку і звітності (Курсова) - Реферат

прийому вантажів), форми звітності підприємства ф. №1 та ф. №2, а також форми звітності з аудиту.
1. Економічний зміст матеріальних ресурсів і характеристика матеріалів та дорогоцінних металів
Матеріальні ресурси - це сукупність засобіввиробництва та предметів використання якими володіє підприємство на даний період. Це сукупність елементів виробництва головним чином у складі предметів праці, що призначені для виробництва, вживання та використання у невиробничій сфері (сировина, матеріали, паливо, енергія). До матеріальних ресурсів належать також технології та енергетичне устаткування виробничого призначення (машини, механізми).
Матеріали - речові елементи виробництва, що використовуються головним чином в якості предметів праці які являють собою все те, на що направлена людьська праця, на що людина діє, видозмінюючи та пристосовуючи до задоволення власних або суспільних потреб.
Предмет праці може бути взятий безпосередньо від природи (нафта, газ, руда) або бути сировиною, але тою що вже пройшла якусь первинну обробку (метал, кокс, пластмаси).
Матеріали поділяються на основні та допоміжні.
Основні матеріали це предмети праці, які утворюють головну матеріальну основу продукту, наприклад, залізна руда для виробництва чавуну, метал на машинобудівному заводі, лісоматеріали для виготовлення меблів тощо.
Допоміжні матеріали - ті, що співдіють виробництву продукції. Сюди відносяться матеріали, що використовуються засобами праці, наприклад, мастила, використовуються для змащування обладнання в процесі віиробництва, матеріали, що сприяють здійсненню процесу праці.
Дорогоцінними металами вважаються: золото, срібло, платина, метали платинової групи (іридій, родій, паладій, рутаній, осмій) у будь-якому вигляді та стані: у сировині, сплавах, напівфабрикатах,промислових продуктах, хімічних сполуках, виробах, брухті і відходах.
Потреба підприємства або цеху в основних та допоміжних матеріалах розраховується на основі виробничої програми підприємства та технічно обгрунтованих норм їх використання.
В основу побудови обліку матеріалів виробничих запасів покладено класифікацію, оцінку, документальне оформлення наявності і руху матеріалів, систему рахунків.
Побудова обліку матеріалів здійснюється за такими напрямками: кількісний і вартісний олблік, облік заготівлі і придбання матеріалів, облік розрахунків з постачальниками, облік наявності і руху матеріалів на складах, облік викоорисання матеріалів в процесі виробництва, облік реалізації лишків матеріальних цінноей і розрахунків з покупцями.
Використання матеріалів у процесі виробництва часто приводить до утворення відходів.
Згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку, матеріали класифікуються по таких групах: сировина і матеріали, куповані напівфабрикати, допоміжні матеріали, паливо, тара і тарні матеріали, запасні частини.
В залежності від ознак матеріали класифікуються на групи, підгрупи, види за найменуванням, типом, сортом, розмірами і подібними ознаками. Така класифікація матеріалів одержує відображення в опрацьовуваних на підприємствах номенклатурах - систематизованих переліках матеріалів.
Всі матеріали в кінцевих розрахунках повинні бути оцінені за їх фактичною собівартістю. Але собівартість заготовлених матеріалів може бути виявлена тільки після відображення та обліку усіх заготівельних витрат.
2. Організація і планування аудиторської перевірки операцій з матеріалами та дорогоцінними металами
Аудиторська діяльність включає в себе організаційне та методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок та надання інших аудиторських послуг.
Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які вповноважені суб"ектами господарської діяльності на його проведення. Визначення кваліфикаційного рівня осіб, що проводять аудит здійснюється Аудиторською палатою України, яка також затверджує норми та стандарти аудиту.
Використовуючі дані ДАХК "Артем" розглянемо процес проведення аудиторських процедур, що були здійснені аудиторською фірмою на замовлення підприємства.
Відповідно до прийнятих норм між підприємством та аудиторською фірмою було укладено договір на інформаційно довідкове обслуговування (додаток А).
В ньому зокрема зафіксовано: назва аудиторської фірми; особа, від имені якої було укладено договір; зобов'язання аудиторської фірми "Конто"; зобов'язання замовника ДАХК "Артем"; порядок здачі та приймання робіт; відповідальність сторін із зазначенням конкретних штрафних санкцій та інших наслідків, які виникають у разі невиконання однієї із сторін своїх зобов"язань; додаткові умови стосовно комісійної винагороди; повні реквізити сторін.
До договіру додано замовлення на проведення аудиторської роботи (додаток Б). В ньому розкривається предмет виконання аудиторських робіт - об"єкти аудиторської перевірки.
Після отримання замовлення на проведення аудиторських робіт керівник аудиторської фірми визначив працівників, які проводили аудиторську перевірку підприємства ДАХК "Артем", було складено завдання на виконання аудиторської роботи.
На підставі отриманого завдання аудитор склав програму здійснення аудиторських процедур по перевірці звітності та документів клієнта в частині аудиту операцій з матеріалами та дорогоцінними металами.
Важливим елементом організації роботи аудитора є його робочі документи. Робочі документи аудитора - це записи, які зроблені ним під час планування, підготовки, проведення перевірки, узагальнення її даних, а також документальна інформація, яка отримана під час проведення аудиту від третіх осіб, підприємства-замовника або усні відомості які задокументовано аудитором за допомогою тестування.
Склад та кількість аудиторських документів визначається аудитором в кожному конкретному випадку. Під час проведення аудиту бухгалтерського обліку операцій з матеріальними цінностями, зокрема матеріалами та дорогоцінними металами вирішальне значення має мета складання робочих документів:
планування аудиторської перевірки:
документальне підтвердження процедур, робіт, які було виконано аудитором;
збір матеріалів, що стосуються перевірки бухгалтерського обліку операцій з матеріалами та дорогоцінними металами з подальшим їх узагальненням:
складання аудиторського звіту;
здійснення поточного контролю з боку аудитора за виконанням процедур у відповідності з планом та програмою;
забезпечення юридичної обгрунтованості проведення аудиту ;
контроль робочого часу аудитора та обгрунтованість оплати його праці;
контроль якості проведеної перевірки на кожному етапі;
отримання у разі необхідності інформації по проведеним перевіркам конкретного підприємства, які були проведені у

 
 

Цікаве

Загрузка...