WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит бухгалтерсього обліку і звітності (Курсова) - Реферат

Аудит бухгалтерсього обліку і звітності (Курсова) - Реферат

результатів інвентаризації матеріалів та дорогоцінних металів;
методів аналізу та їх використання під час аудиту надходження матеріалів, дорогоцінних металів та ефективності їх використання;
особливостей аудиту матеріалів та дорогоцінних металів в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки;
порядку складання аудиторського звіту та висновку.
Співставляючи дані інвентарізації з даними складського обліку не виявлено розбіжностей по кількості та сумі цінностей. Разом з тим виявлено перевищення запасів окремих найменувань матеріалів та придбання комплектуючих за цінами вище ринкових. Виявлено наявність цінностей доцільність придбання яких викликає сумніви черз те що у виробничій діяльності ДАХК "Артем" вони не можуть бути використані. Таким чином відсутня доцільність придбання матеріалів даного виду.
В результаті проведення аудиту збереження матеріалів та дорогоцінних металів на ДАХК "Артем" виявлено задовільний стан та чітка організація складського господарства. Ведеться детальний облік бланків довіреностей, які зберігаються у вогнетривкому сейфі. За матеріалами останньої інвентарізації нестач не виявлено. Ведеться окремий облік дорогоцінних металів та деталей, що містять дорогоцінні метали у кількісному та вартісному виразі.
На базовому підприємстві в основному не виявлено розбіжностей складського та бухгалтерського обліку. Разом з тим доцільно було б скласти електронну базу даних для більш повного та швидкого доступу до інформації про залишки матеріалів та дорогоцінних металів. Це дозволило б більш оперативно планувати залишки та поточні закупки окремих найменувань матеріалів і усунути в майбутньому виявлені факти перевищення нормативних залишків на складі, зробити більш зручним облік великої кількості маленьких партій цінностей, що придбані у різних постачальників за різною ціною.
При проведенні аудиту матеріалів та дорогоцінних металів застосовувались документально-методичні прийоми перевірки документів, що були надані ДАХК "Артем" на предмет додержання форми та змісту щодо їх складання. Перевірялися тотожність підписів керівництва підприємства з наданими зразками,законність проведених операцій. Так при перевірці відпуску матеріалів по лімітно-забірній картці встановлено наявність підписів завідуючого складом та начальника цеху. Фактів перевищення ліміту не виявлено.
При перевірці матеріалів інвентаризації на ДАХК "Артем", зокрема по матеріально-відповідальній особі Коломієць Т.М., порушень не виявлено. У наданому інвентарізаційному описі відображено всі цінності, що знаходились у підзвіті на даний момент за матеріалами обліку. Нестач не виявлено. Документ має підписи усіх належних посадових осіб. Переміщення матеріалів під час інвентарізацїї не здійснювалось.
Аналізуючи дані, представлені ДАХК "Артем" аудиторській фірмі "Конто" згідно з договором від 3.01.1998р. сформовано наступні висновки. При перевірці повноти та правильності оприбуткування матеріалів та дорогоцінних металів відхилень фактивних залишків від даних обліку не виявлено. Документи на оприбуткування та списання матеріалів та дорогоцінних металів ведуться згідно з встановленими вимогами, наявні всі необхідні реквізити (зазначено коди, наявні підписи та печатки). Дані первинних прибуткових документів співпадають з даними синтетичного обліку. Бухгалтерський облік ведеться згідно з вимогами "Положення про ведення бухгалтерського обліку та звітності в Україні".
Річний бухгалтерський облік підприємства як в цілому так і у всіх деталях відповідає діючому законодавству, методології ведення бухгалтерського обліку, визначеній внутрішнім регламентом обліковій політиці підприємства та є достовірним.
Аудитором підтверджено правильність проведення інвентарізації та відображення її оформлення.
Разом з тим виявлено наявність понаднормових залишків окремих матеріалів та дорогоцінних металів на складі підприємства та придбання деяких матеріалів за завищеною ціною.
Керівництву підприємства рекомендовано в подальшому білш ретельно ставитися до контролю доцільності придбання окремих матеріалів та створити базу даних для більш ефективного обліку та прогнозування потреби у матеріалах у номенклатурному розрізі. В цілому за матеріалами проведеного аудиту виданий умовно - позитивний аудиторський висновок.
Список використанної літератури
1. Про аудиторську діяльність: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 22 квітня 1993р №23//Відомості Верховної Ради України.-1993р.-№23 (з доповненнями в 1996р).
2. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Затверджене постановою КМУ від 03.04.93р №250.
3. Інструкція по інвентарізації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. Затверджена наказом Мінфіну України від 11 вересня 1994р №69.
4. Інструкція про порядок обліку та контролю за одержанням, зберіганням та використанням, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння. Затверджено наказом Мінфіну України від 16 червня 1994р. №34.
5. Аудит: Практическое пособие / А. Кузьминский, Н. Кужельній, Е. Петрик, В. Савченко и др.; Под ред. А.Кузьминского. - К.: "Учетинформ", 1996.-283с.
6. Бухгалтерский учет: основы теории и практики. - Д.: Сталкер, 1999 - 272с.
7. Андреев В.Д. Практический аудит: Справочное пособие- М.: Экономика, 1994-366с.
8. Безруких П.С. и др. Бухгалтерско-аудиторский профыль.-М.: "СОМИНТЭК", 1994-752с.
9. Белобжецкий И.А. Бухгалтерский учет и внутренний аудит.- В 2-х частях. Ч. 1,2- М.: Бухгалтерский учет, 1994-128с.
10. Білуха Н.П. Контроль і ревізія виробничо-фінансової діяльності/ Під ред. Г.О.Єгіазаряна, О.Д.Шеремета.-М.: Економіка, 1994р.
11. Білуха М.Т. Курс аудиту. Посібник для бізнесменів.- Дніпропетровськ: Преском, 1994-236с.
12. Гершенгорин А.Т. Что такое АРМ бухгалтера. - М.: Финансі и статистика, 1988г. - 95с.
13. Данилевский Ю.А. Общий аудит в вопросах и ответах.- М.: Бухгалтерский учет, 1995.-112с
14. Ерофеева В.А. Учет и контроль использования ресурсов в объединениях.- Л.: изд.ЛГУ, 1987г.
15. Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль, и аудит в условиях рынка.- К.: Изд-во "Блиц-Информ", 1995г.
16. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. - К.: АСК.,1998. - 768с.
17. Сопко В.В. Бухгалтерський облік у підприємництві. - К.: Техніка., 1995. - 267с.
18. Шишкин А.К., Микрюков В.А., Дышкант И.Д. Учет, анализ, аудит на предприятии: Учебн. Пособие для вузов.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.-496с.
19. Щадилова С.Н. Бухгалтеру о внутреннем аудите.- М. АО "Дис", 1995.-144с.

 
 

Цікаве

Загрузка...