WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз структури та динаміки прямихі непрямих витрат на оплату праці(Курсова) - Реферат

Аналіз структури та динаміки прямихі непрямих витрат на оплату праці(Курсова) - Реферат

одного робітника у звітному періоді зменшилася на 147,3 грн. порівняно з попереднім, враховуючи зменшення чисельності працюючих на 52 чоловіки.
Отже, фонд заробітної плати в базово - звітному періоді зменшився на 18,6%, що складає 86,2 тис. грн. порівняно з попереднім періодом, в тому числі фонд оплати праці по відрядним розцінкам менша, ніж питома вага фонду погодинної оплати праці. В свою чергу фонд погодинної оплати праці зменшився за рахунок скорочення чисельності робітників з погодинною оплатою праці на 39 чоловік та зменшення кількості відпрацьованих днів одним робітником на 11 днів. Середньогодинна оплата праці одного робітника зросла на 0,71 грн., що призвело до зростання середньоденної заробітної плати на 5,7 грн. та середньорічної на 277,52 грн. Середня заробітна плата за 9 місяців робітника - відрядника зменшилася у звітному періоді на 164,48 грн. порівняно з минулим.
Рівень оплати праці впливає на фонд оплати праці. Основна заробітна плата, яка міститься в 1 грн. товарної продукції в звітному періоді порівняно з попереднім зменшилася на 0,006 грн., тобто на 5,7%, тоді як основна заробітна плата, яка припадає на одного працівника збільшилася на 0,02 тис. грн., тобто на 1,18 %. Оплата праці на підприємстві, що аналізується, регламентується чинним законодавством і здійснюється в першочерговому порядку після сплати обов'язкових платежів до бюджету.
Слід відмітити, що заробітна плата сплачується у встановлені строки, тобто ніякої заборгованості по її виплаті немає. Щомісяця нараховуються дивіденди на викуплену частину акцій відповідно до фінансових результатів.
Отже, в умовах ринкової економіки разом із змінами економічного і соціального розвитку країни істотно змінюється політика в області оплати праці робітників. Праця в нашій країні є основним джерелом задоволення матеріальних і культурних потреб. Сучасний стан оплати праці в Україні потребує її подальшого вдосконалення.
Тому значну роль в роботі підприємства відіграє аналіз, який сприяє виявленню та мобілізації внутрішніх та зовнішніх резервів підвищення ефективності використання всіх ресурсів підприємства, в тому числі фонду основної заробітної плати, та виявленню стимулюючої ролі заробітної плати в покращенні результатів праці.
Виробничо-господарська діяльність підприємства не може здійснюватись без безперервного процесу обліку та аналізу. При організації аналітичної обробки інформації об'єктивною необхідністю є автоматизація аналітичних розрахунків. Завдяки впровадженню автоматизованих робочих місць аналітика цей процес набагато спрощений, ефективний і менш трудомісткий, а головне - здійснюється якісний аналіз.
Отже, для вдосконалення обліку та аналізу складових фонду оплати праці на підприємстві ВАТ "Бородянський хлібзавод" необхідно повністю автоматизувати процес обліку , які тісно пов'язані між собою.
Крім того, необхідно запровадити акордно-преміальну систему оплати праці робітників та стимулювати працю за допомогою премій.
Саме підвищення, а не зниження заробітної плати призведе до покращення якості результатів діяльності підприємства ВАТ "Бородянський хлібзавод".
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Про оплату праці: Закон України № 108/95 від 24.03.1995 р. (зі змінами і доповненнями) // Баланс - 2002. - № 25. -С. 24-42.
2. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р. № 504/96 - ВР // Все про бухгалтерський облік-2002.-№47.-С. 38-45.
3. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26.06.97 № 402/97-ВР// Все про бухгалтерський облік -2002.-№12/1.-С.2-48.
4. Про збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ (зі змінами і доповненнями від 06.02.2003р. № 434-IV) // Все про бухгалтерський облік-2003.-№ 22.-С.12-13.
5. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням : Закон України від 18.01.2001 р. № 2240-III // Все про бухгалтерський облік-2001.-№ 21.-С.9-25.
6. Інструкція із статистики заробітної плати, затверджена Міністерства
статистики України № 323 від 11.12.95 р.
7. Кодекс законів про працю України, прийнятий Законом УРСР10.12.71 , зі
змінами і доповненнями; 1999 р. № 42-43, ст 378.
8. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.99 р. № 1105 - XIV // Праця і зарплата. - 2001. - № 31. - С. 3-10.
9. Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу)), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 № 225 // Бухгалтерія. - 2001. - № 12(427) -32 с.
10. Про прибутковий податок з громадян: Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 13-92 // Вісник податкової служби України-2002.-№ 1-2.- С.11-70.
11. Порядок вирахування середньої заробітної плати: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 100 від 8.02.95 р. // Все про бухгалтерський облік -2001.-№96.-С. 41-46.
12. Положення про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі: Затверджено Наказом Міністерства статистики України № 144 від 22.05.96 р. // Все про бухгалтерський облік - 1998. - № 85 - С. 46-48.
13. Аксимова О.М Постоянные и переменные затраты // Бал 1999-№18 .
14. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. - Житомир: ЖІТІ,2000. - 608 с.
15. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах.-Житомир : Рута, 2002.-544с.
16. Організація бухгалтерського обліку : Підручник / За ред.Бутинця Ф.Ф.- Житомир : Рута,2002.-592с.
17. Ветров С. Мікроклімат приміщення - запорука здоров'я працівників // Охорона праці - 2002.-№ 7.- С.53-55.
18. Воронкова О.М. Економічна природа і суть податкового процесу в Україні // Бюджетна податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку) Збірник наукових праць за матеріалами наук. - практ. конф. (20-22 грудня 2001 р.). - Ірпінь: АДПСУ, 2002. - С. 37-38.
19. Гукасьян Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы. Учебное
пособие .- М . : инфра -М ., 98 год.
20. Ю.Завгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік контроль, і аудит в умовах ринкової економіки. - К: Бліц Ін форм 2002,- 830с.
21. Іващенко В.І., М.А. Болюх. Економічний аналіз господ діяльності. Навч. Посібник.- К. : ЗАТ " Нічлава", 1999р.
22. Карпаух М.І. Ревизия в отрослях народного хазяйства. Финансы и статистика. - 1984-268 с.
23. Максимова Н.А. Навчитися правильно рахувати затрати - перший крок до управління ними // Баланс . - 1999. -№ 14. с. 15-18.
24. Сопко В. Бухгалтерський облік . Навчальний посібник. - 2-ге видання перероб. 1 доп .- К. : КНЕУ , 1999- с. 282-329, 408-419.

 
 

Цікаве

Загрузка...