WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз структури та динаміки прямихі непрямих витрат на оплату праці(Курсова) - Реферат

Аналіз структури та динаміки прямихі непрямих витрат на оплату праці(Курсова) - Реферат

заробітна плата формується під впливом тих же факторів, що і продуктивність праці. Причому одні фактори (наприклад, автоматизація) спричиняють пропорційне зростання продуктивності праці та заробітної плати; другі (наприклад, скорочення цілоденних втрат робочого часу) - більш інтенсивне зростання продуктивності праці, треті (компенсації, матеріальна допомога) - більш інтенсивне зростання рівня оплати праці.
Отже, ці особливості формування показників викликають об'єктивну необхідність вивчення співвідношення темпів зростання продуктивності праці, тобто середньої заробітної плати.
При аналізі основних факторів, які впливають на показник продуктивності праці було встановлено, що основним фактором є виробіток одного робітника, який в свою чергу залежить від факторів використання робочого часу та середньогодинного виробітку одного робітника. Останній показник формують, насамперед, фактори технічної озброєності праці, технології, кваліфікації робітників, інтенсивності праці, та інше. На зміну середнього виробітку одного робітника впливають такі фактори, як зміна кількості відпрацьованих днів одним робітником, зміна тривалості робочого дня, зміна середньогодинного виробітку одного робітника.
Досягти підвищення продуктивності праці можна за рахунок: зниження трудомісткості продукції, тобто скорочення витрат праці на її виробництво шляхом впровадження міроприємств науково-технічного прогресу, комплексної механізації і автоматизації виробництва, зміни застарілого обладнання більш прогресивним. Скороченням втрат робочого часу і інших у відповідності з планом організаційно-технічних міроприємств; більш повного використання виробничої потужності підприємства, так як при нарощуванні об'ємів виробництва змінюються витрати робочого часу.
Під резервами росту продуктивності праці потрібно розуміти ті можливості економії витрат праці, які є, але ще не використані . Резерви поділяються на резерви зниження трудомісткості продукції і резерви кращого використання сукупного часу на виробництво.
Багаточисленні фактори росту продуктивності праці діють у взаємозв'язку, що визначає комплексний характер резервів. Тому виявлення і використання резервів здійснюється комплексно.
Щоб визначити співвідношення між темпами росту продуктивності праці потрібно визначити індекс середнього заробітку та індекс продуктивності праці. Зміну середнього заробітку працюючих за звітний та минулий період характеризує індекс, який визначається відношенням середньої заробітної плати за 9 місяців звітного періоду до середньої заробітної плати за 9 місяців попереднього періоду за формулою 5.1 [22,с.232]:
Іез = СЗзв / СЗпоп , (5.1)
де: Іез-індекс середнього заробітку
СЗзв-середній заробіток за 9 місяців звітного періоду
СЗпоп-середній заробіток за 9 місяців попереднього періоду.
На підприємстві ВАТ "Бородянський хлібзавод" індекс середньої заробітної плати дорівнює 0,96 (дод Н).
Індекс продуктивності праці розраховується за формулою 5.2 [22,с. 232]:
Іпп= СВзв/СВпоп, (5.2)
Де: Іпп-індекс продуктивності праці
СВзв-середній виробіток за 9 місяців звітного періоду
СВпоп - середній виробіток за 9 місяців попереднього періоду
На базовому підприємстві індекс продуктивності праці дорівнює 1,07 (дод .О)
Щоб визначити чи випереджують темпи росту продуктивності праці темпи росту рівня оплати праці, або навпаки, потрібно визначити коефіцієнт. При випередженні продуктивності праці коефіцієнт знаходиться шляхом відношення індексу середнього виробітку до індексу середнього заробітку і розраховується за формулою 5.3 [22,с. 232]:
К = Іпп/Іез, (5.3)
де: К - коефіцієнт
Іпп-індекс продуктивності праці
Іез-індекс середнього заробітку
Якщо випереджає ріст оплати праці, коефіцієнт знаходиться шляхом ділення індексу середнього заробітку на індекс продуктивності праці за формулою 5.4 [22,с. 232]:
К = Іез/Іпп, (5.4)
де: Іез-індекс середнього заробітку
Іпп - індекс продуктивності праці
На підприємстві ВАТ "Бородянський хлібзавод" випереджає ріст середнього виробітку і коефіцієнт дорівнює 1,1
Для визначення суми економії або перевитрат фонду основної заробітної у зв'язку зі зміною співвідношень між темпами росту продуктивності праці і середньої заробітних плати використовується формула 5.5 [22,с. 232]:
±Е = ФОЗПзв * ((Іез - Іпп) / Іез), (5.5)
де: +Е - економія або перевитрати фонду основної заробітної плати
ФОЗПзв-фонд основної заробітної плати за звітний період
Іез-індекс середнього заробітку
Іпп-індекс продуктивності праці
Можна зробити висновок, що на підприємстві ВАТ "Бородянський хлібзавод" сума економії фонду основної заробітної плати становить 43,255 грн. за рахунок росту продуктивності праці.
ВИСНОВКИ
В процесі аналізу господарської діяльності підприємства ВАТ "Бородянський хлібзавод" особлива увага приділяється аналізу основної заробітної плати .
Основним завданням обліку і аналізу праці та заробітної плати являється забезпечення контролю за додержанням кількісного складу працівників, за використанням робочого часу , правильність визначення відпрацьованого часу і виготовлення продукції, перевірка доцільності застосування форм і систем оплати праці, визначення відхилень в чисельності працівників, розмірів і динаміки заробітної плати окремих категорій працівників, дослідження темпів росту заробітної плати, виявлення і мобілізація резервів підвищення використання ефективного фонду оплати праці, в тому числі фонду основної
Найбільшу питому вагу у загальному фонді оплати праці займає фонд додаткової заробітної плати, тому саме значне його зменшення призвело до різкого зменшення фонду оплати праці , але питома вага фонду основної заробітної плати в звітномуперіоді збільшилася заробітної плати.
Фонд основної заробітної плати підприємства ВАТ "Бородянський хлібзавод" у звітному періоді зменшився на 86,2 тис. грн., що становить 18,6%, фонд додаткової заробітної плати зменшився на 145,5 тис. грн., що складає 27,3%, інші заохочувальні та компенсаційні виплати збільшилися на 224,5 тс. грн., тобто на 22,3%.на2,3%
Аналіз формування фонду основної заробітної плати залежить від середньоспискової чисельності працівників і середньої заробітної плати за 9 місяців, середньоденної та середньогодинної заробітної плати.
За звітний період середньоспискова чисельність працюючих зменшилася на 52 чоловіка, що складає 19,1%, причому зменшення відбулося за рахунок зменшення основних робітників на 45 чоловік, тобто на 17,9 % а допоміжних -на 7 чоловік, тоді як кількість службовців, керівників та спеціалістів залишилась однаковою порівняно з попереднім періодом.
Питома вага робітників у загальній чисельності всього персоналу зменшилася на 3,7%, в тому числі питома вага основних робітників зменшилася на 1,6%, а допоміжних - на 2,1%.
На формування фонду основної заробітної плати впливає заробітна плата одного робітника за 9 місяців. При аналізі було встановлено, що заробітна плата

 
 

Цікаве

Загрузка...