WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз структури та динаміки прямихі непрямих витрат на оплату праці(Курсова) - Реферат

Аналіз структури та динаміки прямихі непрямих витрат на оплату праці(Курсова) - Реферат

чисельність за 6 місяців 2002 року.
В наступному питанні буде розглянуто аналіз додаткової заробітної плати.
4. Аналіз додаткової заробітної плати
У відповідності з Законом України "Про оплату праці" [2], додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функції.
Розмір додаткової заробітної плати залежить від роботи як підприємства в цілому, так і від роботи кожного підрозділу зокрема. А тому формування та розмір фонду додаткової заробітної плати тісно пов'язаний з роботою підприємства і , навіть, в деякій мірі характеризує його роботу, його фінансовий стан.
ВАТ "Бородянський хлібзавод" формує фонд додаткової заробітної плати за рахунок собівартості.
Фонд додаткової заробітної плати на підприємстві ВАТ "Бородянський хлібзавод" включає: доплата за професійну майстерність, доплата за суміщення професій, доплата за класність водіям автомобілів, оплата щорічних та додаткових відпусток, оплата за виконання робіт згідно з договорами підряду, премії робітникам за результати діяльності, доплата за роботу в нічний час, доплата за роботу в шкідливих умовах.
Аналіз складу додаткової заробітної плати базового підприємства показано в таблиці 3.1.
З таблиці 3.1 можна побачити, що найбільшу питому вагу в фонді додаткової заробітної плати за 9 місяців 2002 та 2003 років займає оплата щорічних та додаткових відпусток. За 9 місяців 2003 року питома вага відпусток у порівнянні з аналогічним періодом 2002 року збільшилась на 11,5%, доплат за роботу в нічний час - на 6,8 %, незважаючи на зменшення абсолютних сум виплат. На підвищення їх питомої ваги має відчутний вплив відсутність за 9 місяців 2003 року виплат премій робітникам за результати діяльності внаслідок скрутного фінансового стану підприємства. Питома вага доплат за керівництво бригадою та доплат за роботу в вихідні та святкові дні за 9 місяців 2003 року в порівнянні з аналогічним періодом 2002 року знизилась відповідно на 7.5 % та 6,3 %. Зниження їх питомої ваги пов'язано із зменшенням за 9 місяців 2003 року загального об'єму випуску продукції.
Таблиця 3.1
Аналіз складу додаткової заробітної плати ВАТ "Бородянський хлібзавод"
за 9 місяців 2002 та 2003 років.
Види виплат додаткової оплати праці 9 місяців Відхи-лення тис. грн.
+;-
2002 2003
Тис, грн. В % до підсумку Тис. грн. В % до підсумку
Премії робітникам за
результати діяльності 1,2 6,0 - - -1,2
Оплата відпусток
щорічних і додаткових 8,5 42,5 6,4 47,4 -1,2
Доплата за керівництво
бригадою 1,6 8,0 1,0 7,4 -0,6 і
Доплата за роботу в нічні години 6,8 34,0 4,9 36,3 -1,9
Доплата за роботу в
вихідні та святкові дні 1,9 9,5 1,2 8,9 -0,7
Загальний фонд
додаткової заробітної
плати 20,0 100,0 13,5 100,0 -6,5
Взагалі, фонд додаткової оплати праці за 9 місяців 2003 року зменшився на 32,5 % в порівнянні з аналогічним періодом 2002 року.
Аналіз питомої ваги фонду додаткової оплати працівників основної діяльності в загальному фонді додаткової оплати праці показано в таблиці 3.2.
Як видно з таблиці 3.2 фонд додаткової оплати праці працівників основної діяльності зменшився на 27,4 %, його питома вага в фонді додаткової заробітної плати всіх працівників хлібокомбінату знизилась на 14,8 % за 9 місяців 2003 року в порівнянні з аналогічним періодом 2002 року. Підвищення питомої ваги щорічних та додаткових відпусток на 3,1 % пояснюється в основному
Таблиця 3.2.
Аналіз питомої ваги фонду додаткової оплати праці працівників основної діяльності по видам виплат в ВАТ "Бородянський хлібзавод"
за 9 місяців 2002 та 2003 року.
Показники
9 місяців
2002 року 2003 року
Фонд додаткової
оплати праці, тис. грн. Питома вага, % Фонд додаткової
оплати праці, тис. грн. Питома вага, %
всього персоналу основн. діяльності всього персоналу Основн. діяльності
Премії працівникам
за результатами
діяльності 1,2 1,3 83,3 - - -
Оплата відпусток
щорічних і
додаткових 8,5 7,7 90,6 6,4 6,0 93,7
Доплата за керівництво
бригадою 1,6 1,4 87,5 1,0 0,7 70,0
Доплата за роботу
в нічні години 6,8 6,7 98,5 4,9
3,9
79,6
Доплата за роботу
в вихідні та святкові дні 1,9 1,8 94,7 1,2 0,9 75,0
Загальний фонд
додаткової оплати
праці 20,0 18,6 93,0 13,5 11,5 85,2
відсутністю за 1 9 місяців 2003 року виплат премії працівникам за результати діяльності. Питома вага всіх інших видів доплат зменшилась: доплат за керівництво бригадою - на 17,5 %, доплат за роботу в нічний час - на 18,9 %, доплат за роботу в вихідні та святкові дні - на 19,7 %. Зниження питомої ваги фонду додаткової оплати праці працівників основної діяльності в фонді додаткової оплати праці всіх працівників підприємства за 9 місяців 2002 року в порівнянні з аналогічним періодом 2003 року сталося, в основному, по двом причинам : внаслідок зменшення об'єму товарної продукції основної діяльності поряд із збільшенням об'ємів у торгівлі, виробництві продукції, а також внаслідок росту загальної чисельності працівників після об'єднання з іншим підприємством на початку 2003 року.
Структура фонду додаткової оплати праці в основній діяльності
ВАТ "Бородянський хлібзавод"
Структура фонду додаткової заробітної плати працівників основної діяльності за 9 місяців 2003 року в порівнянні з аналогічним періодом 2001 року зменшилась в сторону всіх доплат, крім відпускних, питома вага яких збільшилась на 10,8 %.
Отже, в даному розділі розглянуто визначення додаткової оплати праці, її призначення, проведено аналіз складу та структури додаткової оплати праці по видам доплат всього персоналу ВАТ "Бородянський хлібзавод" та персоналу основної діяльності за 9 місяців 2003 року в порівнянні з аналогічним періодом 2002 року. Також визначено питому вагу фондудодаткової оплати праці персоналу основної діяльності в загальному фонді додаткової оплати праці всіх працюючих підприємства.
5. Узагальнення резервів підвищення рівня оплати праці при стабільному рості продуктивності праці
В процесі аналізу потрібно встановити співвідношення між темпами росту середньої заробітної плати і продуктивністю праці. Для розширеного відтворення, отримання необхідного прибутку і рентабельності необхідно, щоб темп росту продуктивності праці перевищував темп росту її оплати. Якщо цей принцип не виконується, то здійснюються перевитрати фонду заробітної плати, в тому числі фонду основної заробітної плати, збільшення собівартості продукції і, як правило зменшення суми прибутку. Збільшення обсягів виробництва все більше залежить від ефективності праці та її оплати. Під продуктивністю праці розуміють здатність людини виготовити за одиницю робочого часу визначений обсяг продукції. Показники продуктивності праці характеризують якісну сторону використання робочої сили на підприємстві.
Практично середня

 
 

Цікаве

Загрузка...