WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз структури та динаміки прямихі непрямих витрат на оплату праці(Курсова) - Реферат

Аналіз структури та динаміки прямихі непрямих витрат на оплату праці(Курсова) - Реферат

працівників основної діяльності за 9 місяців 2003 р. в порівнянні з аналогічним періодом 2002 р. зменшилась на 6,9%, в той час, як питома вага фонду основної оплати праці підвищилась на 2,1%. Це сталося по причині зменшення витрат по всім складовим додаткової заробітної плати, на розмір яких вплинуло зменшення об'ємів виробництва продукції основної діяльності.
На розмір фонду оплати праці впливає також його структура. Вагомий вплив на розмір та структуру фонду оплати праці має приєднання в 2002 році до хлібокомбінату коопзаготпрому по рішенню правління райспоживспілки. На підприємстві збільшилась кількість працюючих, кількість видів діяльності. З'явилися такі види діяльності як заготовки, ринок, транспорт, а також витрати на оплату праці їх працівників.
Структуру прямих витрат на оплату праці та їх динаміку на базовому підприємстві за 9 місяців 2002-2003 рр. наведено в таблиці 2.5.
Як видно з таблиці 2.5. за 9 місяців 2003 року в порівнянні з аналогічним періодом 2002 р. питома вага фонду оплати праці працівників основного виробництва
Таблиця 2.5.
Аналіз складу прямих витрат на оплату праці ВАТ "Бородянський хлібзавод" за 9 місяців 2002 - 2003 рр.
Показники 9 місяців Темп росту питомої ваги, %
2002 2003
тис. трн. Питома вага, % тис. трн. Питома вага, %
Заготовки - - 9,8 12,9 -
Транспорт - - 0,8 1,1 -
Ринок - - 1,7 2,2 -
Торгівля 5,3 5,9 5,2 6,9 116,9
Виробництво макаронних виробів 2,1 2,4 2,0 2,7 112,5
Виробництво безалкогольних напоїв 1,4 1,6 2,9 3,8 237,5
Виробництво хлібобулочних виробів 80,0 90,0 53,3 70,4 78,1
Всього 88,8 100 75,7 100 -
зменшилась на 21,9% це сталося по причині зменшення вартості виробництва хлібобулочних виробів на 6.9%, зменшення об'єму товарної продукції на 14,8 . зменшення обсягів випуску хлібопечення та товарної продукції по основній діяльності сталося в наслідок зниження купівельної спроможності населення, якому вигідніше випікати хліб в домашніх умовах. А питома вага фонду оплати праці цеху по виробництву безалкогольних напоїв зросла більше ніж у два рази - на 137,5%.
Також збільшилась питома вага фонду оплати праці працівників макаронного цеху - на 12,5 %, та торгівлі - на 16,9%. Підприємству вигідніше виробляти продукцію, яка користується попитом, і реалізувати її у власних торгових точках, а не через торгівельні організації.
Отже, у даному розділі проведено аналіз складу фонду оплати праці хлібокомбінату, фонду оплати праці основної діяльності, аналіз питомої ваги та додаткової оплати праці в загальному фонді оплати праці в цілому по підприємству та по основній діяльності, аналіз структури та динаміки фонду оплати праці за 9 місяців 2002-2003 рр.
В наступному розділі буде розкрите поняття трудоємкості продукції та зроблено аналіз впливу на цей показник.
3. Аналіз основної заробітної плати
Відповідно до діючого законодавства [2] основна заробітна плата - це заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці.
В собівартості товарної продукції витрати на основну оплату праці відображено в статті "Основна зарплата". В ній обліковується оплата праці робітників-відрядників і погодинників, що безпосередньо зв'язані у виробництві продукції, а також оплата по відрядно-преміальній системі і премії робітникам-погодинникам.
Основні тарифні ставки працівників та посадові оклади для службовців на базовому підприємстві встановлені на основі діючого в Укоопспілці положення про оплату праці та колективної угоди між адміністрацією та робітниками підприємства.
Аналіз засобів, направлених на споживання, проводиться для вивчення складу, структури, пропорцій і тенденцій їх змін, вибору оптимального варіанту реалізації загальнонародних і колективних інтересів через задоволення особистих інтересів кожного конкретного працівника, об'єктивної оцінки правильності фактичних затрат на оплату праці, рівня впливу факторів їх формування та змін [11].
На базовому підприємстві фонд оплати праці складається із основного та додаткового фонду оплати праці. По статті "Інші заохочувальні та компенсаційні виплати" в період, що аналізується (1 півріччя 2001 р.- 1 півріччя 2002 рр.), виплат не було по причині незадовільного фінансового стану підприємства. По даній статті виплати проводяться за рахунок прибутку, план по якому не виконувався.
Аналіз складу фонду основної заробітної плати в ВАТ "Бородянський хлібзавод" показано в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Аналіз складу фонду основної заробітної плати
на ВАТ "Бородянський хлібзавод"
за 9 місців 2002 та 2003 років.
Показники
9 місяців
Відхилення
+ ,- Темп росту
%
2002 року 2003 року
Фонд оплати праці, тис. грн.,
в т.ч. 88,8
75,7
-13,1
85,2
- фонд основної оплати праці, тис. грн. 68,8
62,2
-6,6
90,4
Як видно з таблиці 2.1 загальний фонд оплати праці працівників хлібокомбінату за 9 місяців 2003 року зменшився на 13,1 тис.грн.. Відповідно зменшився і основний фонд оплати праці на - 6,6 тис.грн.., від рівня аналогічного періоду 2002 року.
Виходячи з даних таблиці можна сказати, що основна заробітна плата займає найбільшу питому вагу в загальному фонді оплати праці.
Основними факторами, які впливають на розмір фонду основної оплати праці є середньоспискова чисельність працюючих та розмір середньорічної оплати праці кожного працюючого на базовому підприємстві. Аналіз доцільно виконувати способом абсолютних різниць. Вплив вище перерахованих факторів: зміни середньооблікової чисельності по даній категорії робітників (кількісний фактор), та зміни середньої заробітної плати (якісний фактор), визначають наступним чином: вплив першого з перелічених факторів визначають множенням відхилення від плану за кількістю на планову середню заробітну плату, а вплив другого показника множенням відхилення від плану середньої заробітної плати на фактичну чисельність. Вихідні дані беремо у звіті (Дод.) за формою 2-ПВ. Аналіз впливу факторів на основну оплату праці наводиться у таблиці 3.2.
Таблиця 3.2
Аналіз впливу факторів на розміри фонду основної заробітної плати по підприємству ВАТ "Бородянський хлібзавод" за 9 місяців 2002-2003 р.р.
Категорія працівників Середньоспискова чисельність, чол. Середньорічна зарплата працівників, грн. Фондоплати праці, тис. грн. Відхилення фонду оплати праці у 2001р.. в порівнянні з 2000р.., в т.ч. за рахунок зміни
9 місяців 9 місяців 9 місяців Всього Сер. спискової чис. Сер. річн. з.п.
2002р. 2003р. 2002р. 2003р. 2002р. 2003р.
Робітники ділянок і цехів 508 512 791 702 402,1 359,4 -42 4 -89
Керівні спеціалісти 99 118 207 140 205,3 16,5 -188,8 19 -67
Службовці 10
13 216 138 21,6 1,8 -19,8 3 -78
Всього: 617 643 1214 981 629 511,6 211,7 26 234
Використовуючи дані звітності підприємства ВАТ "Бородянський хлібзавод", визначаємо вплив середньоспискової чисельності працівників, множенням відхилення по показнику на середню заробітну плату одного працівника за 6 місяців 2001 року, вплив середньорічної заробітної плати - множенням відхилення по даному показнику на середньоспискову

 
 

Цікаве

Загрузка...