WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз структури та динаміки прямихі непрямих витрат на оплату праці(Курсова) - Реферат

Аналіз структури та динаміки прямихі непрямих витрат на оплату праці(Курсова) - Реферат


Курсова робота
на тему:
"Аналіз структури та динаміки прямих
і непрямих витрат на оплату праці"
ЗМІСТ
Стор.
Вступ 5
1. Економічна сутність оплати праці та характер складкових фонду оплати праці 10
2. Аналіз структури та динаміки прямих та непрямих витрат на оплату праці 15
3. Аналіз основної заробітної плати 20
4. Аналіз додаткової заробітної плати 23
5. Узагальнення резервів підвищення рівня оплати праці при стабільному рості продуктивності праці 27
Висновки 31
Список використаних джерел 34
Додатки 37
ВСТУП
В умовах ринкової економіки значна роль належить обліку і аналізу, без знання яких неможливо ефективно керувати сучасним підприємством. Особливої уваги заслуговує аналіз праці та заробітної плати, як одного з головних елементів витрат, що відносяться на собівартість продукції, робіт, послуг.
Надання підприємствам самостійності в організації оплати праці призвело до деформації у рівнях і структурі заробітної плати. В умовах зростання цін на сировину, матеріали, енергоносії розмір фонду оплати праці формують за залишковим принципом.
Тому, аналіз складових фонду оплати праці повинен виявити на скільки ефективна її стимулююча роль в покращенні результатів праці, в якій мірі вона забезпечує ріст добробуту людини, розвиток її творчих здібностей.
Основою росту заробітної плати повинен являтися ріст продуктивності праці, особистого вкладу кожного працівника. Переважаючий ріст продуктивності праці порівняно з ростом середньої заробітної плати, а також зниження трудомісткості продукції являються одним з найважливіших джерел зниження собівартості продукції, робіт, послуг.
Головним завданнями аналізу господарської діяльності є швидке і вірне визначення всіх змін, що відбуваються у діяльності підприємства,
В процесі аналізу використання трудових ресурсів йде дослідження руху трудових ресурсів, дисципліни праці, аналіз впливу чисельності працюючих на динаміку кількості і якості продукції, робіт, послуг.
В процесі аналізу складових фонду оплати праці встановлюють взаємозв'язок діючих форм та систем оплати праці, визначають розмір та динаміку середньої заробітної плати, вивчають ефективність діючої системи і преміювання, досліджують ріст продуктивності праці, визначають резерви підвищення ефективності використання фонду заробітної плати.
При аналізі продуктивності праці визначається рівень продуктивності праці в цілому по підприємству, по цехах та робочих місцях, співвідношення показників попередніх періодів з періодом, що аналізується, зіставляються показники з іншими підприємствами, виявляються інтенсивні та екстенсивні факторі росту продуктивності праці, досліджується якість використаних норм виробітку, їх виконання і вплив на ріст продуктивності праці. Аналіз витрат на заробітну плату повинен встановити:
обґрунтованість розрахунку і використання фонду оплати праці;
причини відхилення фонду оплати праці від нормативу виплат,
враховуючи виконання плану за обсягом продукції та зміни в
чисельності працівників;
співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої
заробітної плати та його вплив на собівартість продукції;
вплив на фонд оплати праці відхилень лімітів чисельності працівників,
перевищення посадових окладів, непродуктивних витрат;
резерви зниження собівартості продукції внаслідок економії фонду
оплати праці.
Мета курсової роботи - дослідження стану і перспектив розвитку аналізу складових фонду оплати праці на базі ВАТ "Бородянський хлібзавод".
Завдання курсової роботи - вивчення таких питань як характеристика основної і додаткової заробітної плати, аналіз динаміки та структури прямих та непрямих витрат на оплату праці, аналіз витрат на основну оплату праці, аналіз витрат на додаткову оплату праці та узагальнення резервів зниження трудоємкості продукції.
При написанні курсової роботи для проведення аналізу та виявлення впливу факторів використовуюся діалектичний метод пізнання, метод наукової абстракції, методи конкретного і абстрактного, логічного та історичного дослідження, системного та порівняльного аналізу тощо.
В науковій літературі вивчена методика аналізу заробітної плати як засновниками економічної теорії Д. Кейнс, Д. Рікардо, А. Сміт, так і сучасними економістами Бакановим М.І., Бернгольц С.Б.. Тація Т.М., Шеремет А.Д. та іншими.
Курсова робота написана на основі даних про облік прямих витрат на оплату праці в ВАТ "Бородянський хлібзавод" основне призначення якого забезпечення Бородянського району та ближніх сіл суміжних районів хлібобулочними виробами.
В 1987 році він перебудований із старої малопотужної пекарні на сучасний хлібокомбінат з новим устаткуванням проектною потужністю 385 тон Хлібобулочних виробів за добу. Крім основної діяльності (хлібопечення) на підприємстві функціонують цех макаронних виробів, кондитерський цех, цех безалкогольних напоїв. Хлібокомбінат також має три торгові точки для реалізації своєї продукції, займається виїзною торгівлею.
Основні економічні показники ВАТ "Бородянський хлібзавод" наведено в таблиці 1.
Таблиця 1.
Основні економічні показники за 9 місяців 2002 - 2003 рр.
по ВАТ "Бородянський хлібзавод"
Показники 9 місяців Відхилення,
+;-
2002 р. 2003 р.
Обсяг товарної продукції, тис.грн. 2047 2834 787
Обсяг реалізованої продукції,
тис.грн. 2250 3412 1162
Собівартість продукції, тис.грн. 1868 2170 302
Чистий прибуток, тис.грн. 8 -370 -362
в тому числі:
Прибуток від реалізації 6 -370 -364
Прибуток від іншої реалізації 2 - -2
Середньоспискова чисельність, чол. 305 302 -3
Фонд заробітної плати, тис.грн. 585,1 751,4 166,3
В тому числі:
Фонд основної заробітної плати 429,2 559,3 130,1
Фонд додаткової заробітної плати 125,4 152,9 27,5
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати, тис.грн. 30,5 39,2 8,7
Продуктивність праці 6,71 9,38 2,67
В порівнянні з 9 місяцями 2002 року, який узято за плановий показник, в 2003 році по товарній продукції підприємство виконало план і навіть перевиконало його майже на 30%. Обсяг реалізованої продукції теж збільшився на 1162 тис.грн., що складає майже 90 % всієї суми реалізованої продукції. Собівартість продукції у звітному 2003 році збільшилась на 302 тис.грн. В порівнянні з 2002 роком балансових прибутків в 2003 році підприємство не отримало, а отримало збитки в розмірі 370 тис.грн., що свідчить про погану організацію роботи на підприємстві.
Середньоспискова чисельність зменшилась на 0,98 %, тобто на З чоловіки. Хоча підприємство потерпіло збитки і чисельність зменшилась лише на 3 особи, заробітна плата на підприємстві збільшилась на 77%, в тому числі на 27,5 тис. грн. збільшився фонд додаткової заробітної плати.
При написанні курсової роботи використовувалисьтакі джерела інформації "Баланс" ф.№1 (дод. А, Б), "Звіт з праці" ф.І-ПВ (дод. Д, Ж), ф. №5-С "Звіт про витрати на виробництво продукції"" (дод. К, Л), форма №3-ПВ "Звіт про використання робочого часу" (дод. М,

 
 

Цікаве

Загрузка...