WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз стану ПДВ на Україні (Курсова) - Реферат

Аналіз стану ПДВ на Україні (Курсова) - Реферат

органами місцевого самоврядування, включаючи
приватизаційні і компенсаційні папери (сертифікати)^ житлові чеки, земельні бони, а також деривативи ; обміну цінних паперів на інші цінні папери, депозитарної, реєстраторської і клірингової діяльності по цінних паперах.
Норми цього підпункту не застосовуються до операцій з продажу бланків дорожніх, банківських особистих чеків, цінних паперів, розрахункових платіжних документів, пластикових (розрахункових карток);
- передача майна орендодавця (лізинго-давця),якии є резидентом, у
користування орендареві (лізингоотримувачу) згідно з умовами договору
оренди (лізингу) і його повернення орендодавцеві (лізингодавцеві) після
закінчення дії такого договору;
- сплати орендних (лізингових) платежів за умовами договору фінансової
оренди (лізингу) або з умовами договору оренди житлового фонду, що є
основним місцем проживання орендаря;
- передача майна в заставу позикодавцеві (кредитору) згідно з договором
позики і його повернення заставодавцю після закінчення дії такого договору;
- передача кредитором, який є резидентом, об'єкта іпотечного кредиту у
власність або використання позичальником;
- грошових виплат основної суми і відсотків згідно з умовами іпотечного
кредиту;
- надання послуг зі страхування, перебачених Законом України "Про
страхування", соціального і пенсійного страхування;
- обігу валютних цінностей (у тому числі національної і іноземної валюти)
монетарних металів, банкнот і монет Національного банку України, за
винятком тих, що реалізуються для нумізматичних цілей; випуску, обігу і
погашення державних лотерейних квитків, випущених в обіг з дозволу
Міністерства фінансів України, виплаті грошових виграшів, грошових
призів і грошових винагород, продажу негашених поштових марок України,
конвертів і листівок з негашеними поштовими марками України, крім
колекційних марок, листівок і конвертів для філателістичних потреб;
- надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування,
залучення і розміщення і повернення грошових коштів за договорами
позики, депозиту, вкладу, страхування або доручення; надання, управління і
переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських
доручень особою, яка надала такі кредити, гарантії або доручення;
- торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов'язаннями, за
винятком операцій інкасації боргових вимог і факторингу (факторингових
операцій)',
- оплати вартості державних платних послуг, які надають фізичним або
юридичним особам органами виконавчої влади і місцевого самоврядування,
і обов'язкові отримання (надання) яких встановлюється законодавством,
включаючи плату за реєстрацію, отримання ліцензій (дозволу), сертифікатів
у вигляді зборів, державного мита та ін.;
- виплат заробітної плати, пенсій, стипендій, субсидій, дотацій, інших
грошових або майнових виплат фізичним особам за рахунок бюджетів або
соціальних чи страхових фондів у порядку, установленому законом; виплат
дивідендів у грошовій формі або у формі цінних паперів (корпоративних
прав), надання брокерських, дилерських послуг з укладання договорів
(контрактів) на торгівлю цінними паперами і деривативами на фондових і
товарних біржах, створену у порядку, передбаченому Законами України
"Про цінні папери і фондів біржу" і "Про товарну біржу";
- передачі основних фондів як внеску до статутних фондів юридичних осіб
для формування їх цілісного майнового комплексу в обмін на їх
корпоративні права; продажу за компенсацію сукупних валових активів
платника податку (з урахування вартості гудвілу) іншому платнику податку.
Під цілісним майновим комплексом слід розуміти активи, сукупність яких забезпечує ведення окремої підприємницької діяльності на постійній і регулярній основі і термін використання яких перевищує дванадцять календарних місяців.
Під продажем сукупних валових активів слід розуміти продаж підприємствам як окремого об'єкта підприємництва або включення валових активів підприємства чи його частини до складу активів іншого підприємства. При цьому підприємство - покупець набуває прав і обов'язків (є правонаступником) підприємства, що продає такі активи;
- оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних
- дослідницько-конструкторських робіт, які здійснюються за рахунок
Державного бюджету України;
- безоплатної передачі об'єктів права державної власності в комунальну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність,
а також об'єктів права комунальної власності у державну власність, які
перебувають на балансі одних платників податку і передаються на баланс
інших платників податку, якщо такі операції здійснюються за рішенням
Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування прийнятими в межах їх повноважень.
На мою думку, Закон про податок на додану вартість найбільш відповідає ринковим умовам господарювання в Україні. Готуючи його, розробники врахували багаторічний досвід багатьох країн. Гадаю, закон задовольнить потреби держави як у частині регулювання економічних правовідносин у країні, так і в частині фіскальної політики.
Закон про податок на додану вартість побудований таким чином, що сприятиме в першу чергу надходженням до бюджету вагомих доходів.
Крім того, передбачено чимало механізмів щодо його застосування: податкові § накладні, книги обліку, ідентифікаційні номери, тощо. До речі саме ці інструменти, що сприяють дієвості закону, й були найбільшим каменем спотикання. Мета розробників полягала в тому, щоб дати платникам податків ключ до ефективного застосування цих важелів.
Роль ПДВ в податковій системі України важко переоцінити. Широка база оподаткування цього універсального акцизу є цінною для фіскальної функції податків. Але щоб конкретний податок, як і податкова система, в цілому, був ефективним не потрібно забувати і проподатковий прес, що тисне на платників податку. Тільки завдяки компромісу між максимальною величною залучених податком до бюджету коштів і інтересам платників податок може оптимально виконувати свою місію в фінансовій системі. До цього прагне і Україна, постійно покращує функціонування ПДВ.
Частку ПДВ у структурі доходів зведеного Бюджету України проаналізуємо в таблиці 1.
Таблиця І
Частка ПДВ у структурі доходів зведеного Бюджету України до ВВП за
Ї990-2001р. (%)
№ п/п роки Питома вага доходів бюджету до ВВП (всього) пдв
1 1990 26,99 7,60
2 1991 25,7 5,48
3 1992 24,4 9,67
4 1993 33,5 11,60
5 1994 43,5 10,79
6 1995 38,0 8,31
7 1996 37,1 7,66
8 1997 30,1 8,83
9 1998 28,2 7,27
10 1999 25,2 6,45
11 2000 28,88 5,46
Протягом 1990-2001 років, відбулися зміни у структурі доходів зведеного бюджету України (табл. 2).
Таблиця 2.
Структура доходів

 
 

Цікаве

Загрузка...