WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік товарних надбавок в роздрібній торгівлі - Реферат

Бух.облік товарних надбавок в роздрібній торгівлі - Реферат

вартістю реалізованих товарів бухгалтерською проводкою:
Дт 46, "Реалізація"
Кт 67-1 "З податкових зобов'язань" - при реалізації товарів з передоплатою,
Кт 68 , субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" при відвантажені (відпуску) товарів покупцям без передоплати. При цьому валовий дохід роздрібної торгівлі визначається однією сумою за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до ралізованих товарів.
Облік товарних надбавок на підприємствах торгівлі,
які обліковують товари за продажними цінами
Розглянемо на спрощеному прикладі нарахування на товари, що оприбутковуються за продажними цінами, товарних надбавок, повної реалізації цих товарів, визначення і відображення в обліку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів.
Приклад 2. На відображення в обліку покупки товарів з оплатою їх після надходження на підприємство, реалізації цих товарів за готівку і реалізованих товарних надбавок.
1. Одержано від постачальника і оприбутковано за роздрібними цінами товари:
Товари за договірними купівельними цінами - 1000 грн.
Податок на додану вартість, 20% від 1000 - 200 грн.
До оплати постачальнику 1200 грн.
Торговельна націнка, 15% від 1000 - 150 грн.
До оприбуткування за продажними цінами 1350 грн.
2. Реалізовано всі отримані товари покупцям за готівкові грошові кошти на суму 1350 грн.
За даними прикладу 2 необхідно скласти бухгалтерські проводки:
1. На купівельну вартість товарів без податку на додану вартість - 1000 грн. :
Дт 41-2 - Кт 60 - 1000
2. На суму податку на додану вартість - 200 грн.:
Дт 68 - Кт 60 - 200
3. На суму товарних надбавок (ПДВ і торговельної націнки: 200+150) - 350 грн.:
Дт 41-2 - Кт 42-2 - 350
4. Списуються із підзвіту матеріально відповідальної особи реалізовані товари - 1350 грн. :
Дт 46 - Кт 41-2 - 1350
5. На надходження виручки за реалізовані товари в касу підприємства - 1350 грн.:
Дт 50 - Кт 46 - 1350
6. Списуються реалізовані товарні надбавки способом червоного сторно - 350 грн. :
6.1. Дт 80 - Кт 42-2 - 350
6.2. Дт 80 - Кт 68 - 225 (1350х20% : 120)
Дт 80 - Кт 80 - 125 (350-225)
або доцільно скласти рівнозначні бухгалтерські проводки:
Дт 42-2 - Кт 68 - 225
Дт 42-2 - Кт 80 - 125
Зазначимо, що різниця в сумах ПДВ, сплаченого постачальнику (податкового кредиту) і податкового зобов'язання з ПДВ від суми обороту з реалізації товарів (225 - 200) в сумі 25 грн. виникла за рахунок нарахування ПДВ з торговельної націнки на реалізовані товари (150 х 20 % : 120).
В результаті вказаних вище змін в бухгалтерському обліку рахунок 46 "Реалізація" з фінансово-результатного став операційним з відображенням по дебету і кредиту цього рахунку сум обороту з продажу товарів за роздрібними цінами.
Необхідно підкреслити, що поняття товарних надбавок за звітний місяць в Інструкції не уточнюється. Очевидно, що, виходячи з установленого Інструкцією порядку визначення середнього відсотка товарних надбавок, сума товарних надбавок за звітний місяць повинна визначатись як різниця між сумою нарахованих товарних надбавок за звітний місяць (Кт 42-2) і сумою товарних надбавок, списаних на зменшення у зв'язку з іншим вибуттям товарів (крім продажу в роздріб) - Дт 42-2, тобто сальдуванням кредитового і дебетового оборотів по рахунку 42-2 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі" до визначення реалізованих товарних надбавок або так званих попередніх оборотів.
Середній відсоток товарних надбавок визначається за формулою:
Сума товарних надбавок на залишок товарів на початок місяця
плюс сума товарних надбавок, нарахованих за місяць,
мінус сума списань товарних надбавок на зменшення Х 100
Сума реалізованих товарів за місяць плюс сума
залишку товарів на кінець звітного місяця
Необхідність визначення фінансових результатів за галузями господарської діяльності, застосування різних облікових цін на товари, як бази для розрахунку реалізованих товарних надбавок, робить неможливим складання одного їх розрахунку по підприємству, яке здійснює різні види торговельної діяльності: оптову торгівлю, роздрібну торгівлю, громадське харчування.
Розрахунок товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, доцільно складати за формою таблиці 5.
Приклад 3. На визначення і відображення в обліку товарних надбавок роздрібної торгівлі, що відносяться до товарів, реалізованих за звітний місяць.
1. Залишок товарів в роздрібних торговельних підприємствах за продажними роздрібними цінами. .Товарні надбавки на ці товари на початок місяця складають 7490 грн.
2. Нараховано товарних надбавок на товари, що надійшли за місяць, на суму 9780 грн. У зв'язку з іншим вибуттям товарів списано на зменшення товарних надбавок на суму 582 грн.
3. За звітний місяць реалізовано товарів на суму 32280 грн. Залишок товарів на кінець місяця складає 27235 грн.
4. Сума податку на додану вартість з реалізованих за місяць товарів за даними касових апаратів складає 5380 грн.
5. Із цифрових даних прикладу 3 виключені суми ПДВ, що сплачені при передоплаті не отриманих від постачальників товарів і обліковуються відповідно на рахунку 41, субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли" і рахунку 42-2 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі".
За наведеними в прикладі 3 даними складаємо розрахунок товарних надбавок, що відносяться до товарів, реалізованих за звітний місяць (табл. 1).
Таблиця 1
Підприємство_________________________
РОЗРАХУНОК
товарних надбавок, що відноситься до товарів, реалізованих за_____________199__р.
Товарні надбавки Товари за продажними цінами Середній Товарні надбавки
Залишок
На
початок місяця. Надход-ження тов.надб. мінус спи-сання на зменшен-ня
разом
(гр.1 + гр.2)
реалізо-
вано
за місяць
залишок на кінець місяця
разом
(гр4+гр5) Відсоток
Тов.над-бавок
Гр.3 х 100
гр.6 на залишок товарів на кінець місяця
гр.5 х гр.7
100 на товари реалізовані
за місяць
(гр.3 - гр.8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7490 9198 16688 32280 27235 59515 28,04 7637 9051
Гол. бухгалтер________________
До суми визначених за розрахунком реалізованихтоварних надбавок входить сума податку на додану вартість, нарахованого на купівельну вартість товарів при їх оприбуткуванні від постачальників, та сума ПДВ з торговельної націнки на товари, реалізовані за звітний місяць. Сума ПДВ з реалізованих за місяць товарів визначається за підсумком касових апаратів. У наведеному прикладі вона складає 5380 грн., а сума реалізованої торговельної націнки -

 
 

Цікаве

Загрузка...