WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік товарних надбавок в роздрібній торгівлі - Реферат

Бух.облік товарних надбавок в роздрібній торгівлі - Реферат

Бухгалерський облік товарних надбавок в рздрібній торгівлі
Загальні положення
Фінансові результати за видами торговельної діяльності (оптова торгівля, роздрібна торгівля, громадське харчування) повинні визначатись окремо. Це пов'язано в першу чергу з необхідністю визначення їх рентабельності та ефективності, а також пояснюється застосуванням різних облікових цін на товари.
На підприємствах роздрібної торгівлі та інших підприємствах торгівлі, що обліковують товари за продажними роздрібними цінами, валовий дохід створюється за рахунок торговельної націнки на реалізовані товари. В кінці місяця по підсумку торговельних операцій за звітний місяць ці підприємства визначають і відображають в обліку суми торговельних націнок, що відносяться до реалізованих товарів.
Згідно з пунктом 5 Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1.07.97 р.№ 141 зі Змінами і доповненнями до неї від 17.10.97 р. № 218 (далі Інструкція) торговельна націнка і податок на додану вартість на товари мають обліковуватись на рахунку 42 "Торговельна націнка", субрахунок 1 "Товарні надбавки". Врахокуючи, що субрахунок 42-1 може використовуватись на тоговельних підприємствах, які здійснюють тільки роздрібну торгівлю, то на підприємствах, що здійснюють 2 - 3 види торгівлі, товарні навдбавки повинні обліковуватись по видах діяльності на окремих субрахунках:
42-1 "Товарні надбавки на товари в оптових складах".
42-2 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі".
42-3 "Товарні надбавки підприємств громадського харчування".
Отже, з 1.10.97 р. на рахунку 42 "Торговельна націнка", субрахунки 42-2 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі" і 42-3 "Товарні надбавки підприємств громадського харчування", крім торговельної націнки, обліковується також податок на додану вартість, що входить до продажної вартості отриманих товарів, а також суми ПДВ, що сплачені при передоплаті товарів. У зв'язку з цим відображення в обліку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів (реалізованих товарних надбавок), суттєво змінилось.
Підприємства, що здійснюють оптово-збутову та роздрібну торговельну діяльність і бухгалтерський облік товарів ведуть за продажними цінами, на суму сплаченого податку на додану вартість постачальникам та ПДВ, нарахованого при одержанні товарів на умовах наступної оплати їх постачальникам, згідно з пунктами 3 і 5 Інструкуції повинні збільшити вартість куплених товарів, а також віднести на збільшення їх вартості свою торговельну націнку на покриття витрат обігу і створення доходу торгівлі.
Одночасно із бухгалтерськими записами на відображення в обліку нарахованого податкового кредиту (Дт 68 - Кт 51 і ін. та Дт 60 - Кт 67-2) з авансового платежу постачальнику або на суму податкового кредиту з ПДВ за товарним документом постачальника, якщо передоплата товарів не здійснена (Дт 68 - Кт 60) , збільшують купівельну вартість товарів складанням бухгалтерської проводки:
Дт 41 "Товари" - Кт 42-1 "Товарні надбавки"
Такою ж бухгалтерською проводкою відображають в обліку суму нарахованої підприємством торговельної націнки й в результаті отримують продажну вартість товарів.
Приклад 1. На відображення в обліку надходження товарів, що оприбутковуються за продажними цінами, і товарних надбавок роздрібної торгівлі.
1. Підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику. За угодою повинно бути отримано товарів на суму 600 грн. в т.ч. ПДВ 100 грн. Товари надійшли на підприємство.
2. На одержані від постачальника товари нарахована торговельна націнка в розмірі 15%. Товари оприбутковані за продажними цінами. В прибутковій накладній, виписаній на підставі товарного документа постачальника, значаться товари на суму 675 грн., в тому числі:
Товари за договірними купівельними цінами - 500 грн.
Податок на додану вартість, 20% від 500 - 100 грн.
До оплати постачальнику - 600 грн.
Торговельна націнка підприємства - 15 % від 500 - 75 грн.
Разом за продажними цінами - 675 грн.
в т.ч. товарні надбавки (100+75) - 175 грн.
У разі, коли підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику до їх надходження, на бухгалтерських рахунках за даними прикладу 1 згідно з пунктами 3 і 5 Інструкції необхідно зробити записи:
1. На здійснену передоплату товарів постачальниику - 600 грн.:
1.1. Дт 60 - Кт 51 - 500
Дт 68 - Кт 51 - 100
1.2. Дт 60 - Кт 67-2 -100
1.3. Одночасно необхідно зробити додатковий запис на суму сплаченого ПДВ як на товарну надбавку в сумі 100 грн.:
Дт 41-2 - Кт 42-2 - 100
2. На оприбуткування товарів , одержаних від постачальника, за продажними цінами - 675 грн.:
2.1. Дт 41-2 - Кт 60 - 500
2.2. Дт 41-2 - Кт 42-2 - 175
Отже, товари оприбутковуються за продажними цінами. Для цього за даними товарного документа постачальника, враховуючи нараховану торговельну націнку підприємства, необхідно зробити калькуляцію продажної ціни на кожний вид товару (купівельна ціна плюс ПДВ плюс торговельна націнка). За скалькульованими продажними цінами виписують прибутковий товарний документ, звичайно прибуткову накладну. Але за приведеними вище записами (оп. 1.3 і 2.2) згідно з Інструкцією ПДВ відноситься на дебет рахунку 41 "Товари" два рази, що недопустимо, і необхідно при бухгалтерських записах врахувати.
3. Одночасно з надходженням і оприбуткуванням товарів списується нарахований при передоплаті товарів податковий кредит в сумі 100 грн. (оп. 1.2):
Дт 67-2 - Кт 60 - 100
Згідно з пунктом 5 Інструкції про бухгалтерський облік податку на додану вартість сума ПДВ, сплачена в порядку передоплати товарів, що оприбутковуються і обліковуються за продажними цінами, відноситься на збільшення вартості товарів по дебету рахунку 41 "Товари". Інструкція обходить питання обліку сум ПДВ, сплачених підприємством до надходження товарів. Але збільшення вартості товарів на рахунку 41, коли товари від постачальника ще не надійшли, суперечить прийнятим засадам бухгалтерського обліку. Це ж стосується торгової надбавки, що при цьому збільшується (Дт 41-2 - Кт 42-2).
Якщо уже такий порядок запису сплаченого при передоплаті товарів ПДВ Інструкцією установлено, то, на наш погляд, необхідно ввести до рахунку 41 "Товари" додатковий субрахунок, який можна назвати приблизно так: "ПДВ на товари, що не надійшли". При надходженні товарів у цьому разі на підставі товарного документа, що підтверджує надходження товарів, які були передоплачені постачальнику, будуть складені бухгалтерські проводки як показано вище.
У наведеному прикладі 1 при отриманні від постачальника товарів до господарської операції 2.2 повинен бути зроблений додатковий запис 2.3 на списання з обліку на субрахунку "ПДВ на товари, що не надійшли" товарної надбавки на суму ПДВ, нарахованої при передоплаті товарів постачальнику (оп. 1.3):
Дт 42-2 - Кт 41-2 - 100
або рівнозначний сторнувальний від'ємний запис:
Дт 41-2 - Кт 42-2 - 100
Для

 
 

Цікаве

Загрузка...