WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз результатів інвентаризаціївиробничих запасів (Курсова) - Реферат

Аналіз результатів інвентаризаціївиробничих запасів (Курсова) - Реферат

"КФТП" особливу увагу приділяє заходам по удосконаленню виготовлення продукції. При великих відхиленнях рівня матеріаломісткості доцільно провести глибокий аналіз усіх статей матеріальних витрат по калькуляціях собівартості продукції. Особлива увага повинна приділятися перевірці оргтехміроприємств по вдосконаленню виготовлення виробів. Зі ставлення рівня поточних норм витрат з фактичним і тогорічним рівнем по підприємству дозволяє не тільки визначити їх відповідність середньогалузевому рівню, але й обрати найбільш оптимальний варіант.
Підвищення ефективності використання виробничих запасів обумовлює скорочення матеріальних витрат на виробництво продукції, зниження її собівартості та зростання прибутку.
Особлива увага приділяється ефективності використання матеріалів-замовників, які мають велику питому вагу у матеріалах, що споживаються. Також потрібно проаналізувати резерви економії на підприємстві за рахунок скорочення відходів матеріалів і виробничих втрат. Для цього вивчають коефіцієнти використанню однакових матеріалів в однотипних технологічних режимах їх обробки, що зводить базовому підприємству намітити міри по вдосконаленню технологічних режимів, конструкцій продукції і т.д.
Розмір економії (перевитрат) розраховується за формулою (6.1) [18.С.247]:
Е (П) = %оф.зн - %вст * НВ (6.1)
де: %оф.зн - фактичний процент зниження;
%вст. - встановлений завданням процент по групам матеріалів ;
НВ - норма витрат, визначених на фактичний випуск продукції за нормами попереднього року.
Аналіз ефективності викорисгання виробничих запасів подано в табл. 6.1.
Таблиця 6.1
Аналіз використання виробничих запасів на ВАТ "КФТП"
за 9 місяців 2001 - 2002 рр.
Матеріали
Нормативні витрати на випуск одиниці продукції за 9 міс., грн. 2000 р. 2001р.
Фактичні витрати на випуск одиниці продукції за 9 міс., гри. 2000р. 2001р.
Відхилення,
+/-
2000 р. 2001 р.
Папір белований
0,28 0,30
0,28 0,32
+ 0,02
фарба пігментна
0.14 0,15
0,15 0,17
+ 0,01 + 0,02
фарба емалева
0,13 0,13
0,13 0,13
-
Розчинник
0,01 0,02
0,01 0,03
+0,01
Поліетилен
0,07 0,01
0,08 0,09
+0,01 + 0,03
Аналізуючи дані табл. 6.1 можна сказати, що на підприємстві існують нормативи матеріальних витрат по кожному виду виробничих запасів.
Згідно даних табл. 6.1 можна зробити наступні висновки: за 9 місяців 2001 відхилення від норм витрат було по фарбі пігментній і поліетилену. Тобто, на ВАТ "КФТП" на 7,14 % відбулося підвищення витрат по фарбі пігментній, ніж це передбачено за нормою, і на 14,28 % більше витрат по поліетилену. За 9 місяців 2002 року відхилення від норм витрат більше, ніж за аналогічний період 2001 року.
Так, на 6,6 % підвищилися матеріальні витрати по паперу белованому, на 13,3 % - по фарбі пігментній, на 0,5 % - по розчинниках і на 3 % по поліетилену. Такі відхилення спричинені підвищенням якості продукції, що виготовляється з виробничих запасів.
На останньому етапі аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів необхідно встановити можливості подальшого зниження норм витрат матеріалів і матеріальних витрат, невикористаних у звітному році. Вивчення конкретних умов виробничо-господарської діяльності підприємства ВАТ "КФТП" дозволяє зробити висновки про те, що такі можливості на підприємстві є. Також, наявні всі умови для впровадження у виробничий процес нових промислово-технічних міроприємств по вдосконаленню виробництва, яке б дало можливість знизити витрачання матеріалів, палива, енергії і т.ін.
Слід також зазначити, що для спрощення аналізу на підприємстві можуть використовуватись нові обчислювальні машини, за допомогою яких аналіз господарської діяльності не лише скоротиться у часі, а й буде точніше відображати всі показники, скоротить помилки, які вірогідні при ручному обчисленні показників аналізу ефективності виробництва продукції.
Витрати, які підприємство понесе при автоматизації робочих місць, повинні дуже швидко окупитися.
Але постає питання про наявність на підприємстві відповідних працівників, які б могли вільно користуватися комп'ютером. Оперативність і вигідність використання обчислювальної техніки дозволить підприємству швидко реагувати на зміни у структурі виробництва.
Аналіз зведених показників матеріалоємкості припускає з'ясовування реальних результатів її зниження, виконання ліміту матеріальних витрат і завдань по середньому зниженню норм витрат з метою визначення заходівщодо подальшого зниження витрат матеріалів, покупних напівфабрикатів, палива й енергії. Міністерства і виробничі об'єднання встановлюють виробничим об'єднанням і підприємствам ліміти (граничні рівні) матеріальних витрат і завдання по середньому зниженню норм витрат і економії матеріальних ресурсів. Задача вищестоящих організацій полягає, насамперед, у тому, щоб мобілізувати зусилля підприємств на виконання цих завдань і проконтролювати їх виконання. При цьому планове зниження матеріалоємкості повинно бути підкріплено організаційно - технічними заходами, розробленими підприємствами. Усе це потребує створення у вищестоящих організаціях інформації про рівень матеріалоємкості продукції, що випускається підприємствами галузі, про ефективність використання матеріальних ресурсів у цілому і їхніх окремих видах, відповідність фактично отриманої економії встановленої в планових завданнях. У об'єднаннях, міністерствах зосереджується звітна інформація підприємств, що відбиває рівень матеріальних витрат, обсяг продукції, норми витрат матеріальних ресурсів і їхня зміна, спеціалізовані форми про техніко-виробниче споживання матеріалів, що дозволяє більш глибоко проаналізувати матеріалоємкість.
Виходячи з приведеної інформації необхідно визначити: ступінь виконання підприємствами установлених норм матеріальних витрат і завдань посередньому зниженню норм витрат найважливіших видів матеріальних ресурсів; розмір фактично отриманої економії і її відповідність установленій планом; причини невідповідності фактичної матеріалоємності плановій.
Доцільний також аналіз резервів економії на підприємствах за рахунок скорочення відходів матеріалів і виробничих втрат. Для цього вивчаються коефіцієнти використання однакових матеріалів у однотипних технологічних режимах розробки.
Висновки
Проаналізувавши велику кількість показників та спираючись на економічні показники діяльності базового підприємства ВАТ "КФТП", можна впевнитися в тому, що матеріальні цінності займають важливе місце серед об'єктів управління підприємством.
У сьогоденних умовах ринкової економіки наша країна зазнає значних зрушень у структурі виробництва. Більша частина існуючих нині підприємств приватні. Переважають малі підприємства із нестійким фінансовим положенням, зумовленим постійними змінами, як у економічній так і у політичній сферах. Підприємства - виробники зазнають поразок у зв'язку з тим, що їх керівництво не вміє правильно і своєчасно проаналізувати та спланувати діяльність, побудовану перш за все, на основі надходження та руху матеріалів у виробництві.
На прикладі ВАТ "КФТП" у курсовій роботі зроблено глибокий і всебічний аналіз структури матеріалів, їх руху, результатів інвентаризації.

 
 

Цікаве

Загрузка...