WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз результатів інвентаризаціївиробничих запасів (Курсова) - Реферат

Аналіз результатів інвентаризаціївиробничих запасів (Курсова) - Реферат

та достовірність даних бухгалтерського обліку та звітності необхідно періодично проводити перевірку наявності матеріальних цінностей методом суцільної чи вибіркової інвентаризації.
До завершення зняття фактичних залишків на підприємстві вже закінчено обробку і аналіз документів про рух цінностей, виведено їх залишки на день початку інвентаризації. За внесення в описи невірних даних про відмінні ознаки, кількість, суму і стан про інвентаризованого майна та зобов'язань відповідальність несе інвентаризаційна комісія. Наявність та стан об'єктів інвентаризації встановлюється шляхом безпосереднього підрахунку, вимірювання, зважування, огляду, а при необхідності - лабораторних замірів, аналізів. Встановлення ваги (обсягу) матеріалів може здійснюватися на основі обмірів і технічних розрахунків, які мають додаватися до опису.
Всі відомості про об'єкт інвентаризації комісія відображає в інвентаризаційних описах (актах інвентаризації), в яких найменуванню цінностей та їх кількість подається у номенклатурі та одиницях виміру прийнятих в обліку.
Для визначення результатів інвентаризації, за даними інвентаризаційних описів та актів, бухгалтерія спільно з інвентаризаційною комісією складає порівняльну відомість по цінностях, за якими аналізуються виявленні відхилення від даних обліку (по всіх випадках пересортиці, нестач та надлишків, а також по втратах, пов'язаних зі строком позовної давності; від осіб, що відповідають за збереження цінностей, інших посадових осіб вимагаються письмові пояснення).
Вартість надлишків і нестач цінностей у порівняльних відомостях приводиться у відповідності з їх оцінкою в облікових реєстрах. Висновки і пропозиції про покриття нестач надлишками і регулювання встановлених різниць комісія відображає у протоколі.
Інвентаризаційні різниці аналізуються у такій послідовності: аналізується витрачання цінностей у межах встановлених норм природних збитків (списуються на витрати виробництва і обігу). Застосування норм збитків здійснюється лише при виявленні фактичних нестач. При відсутності норм збитки розглядаються як понад нормові нестачі; аналізуються понаднормові нестачі цінностей, а також витрати від їх псування. Аналіз робиться шляхом порівняння фактичних втрат із закріпленими нормами втрат матеріальних цінностей. Розраховуються показники, які показують відхилення втрат за звітний період у порівнянні з відповідним періодом минулого року. І після цього виявляються фактори, які вплинули на зміну рівня втрат матеріалів; аналіз взаємозаліків надлишків та втрат у результаті пересортиці, що опускається лише по відношенню до товарно-матеріальних цінностей одного того ж найменування та у рівній кількості (якщо надлишки та нестачі утворилися в один і той же перевіряємий період, у однієї і тієї ж перевіряємої особи).
Проаналізувавши підтверджені результати інвентаризації і пропозиції по регулюванню різниць відображаються у бухгалтерському обліку в місяці закінчення інвентаризації. Синтезування відомостей про результаті проведених у звітному році інвентаризацій підприємство зобов'язано висвітлити у пояснюючій записці до річного звіту.
Результати контрольних перевірок інвентаризації (дод.П) відображені в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1.
Аналіз результатів інвентаризації матеріалів на ВАТ "КФТП"
за 9 місяців 2002 року
Найменування цінностей, які підлягають перевірці
Відображено в опису Фактично за результатами Відхилення к-сть сума і
к-сть ціна сума к-сть ціна сума
Папір белов.,м.кв
734,18 0,28 205,57 734,18 0,28 205,57 0,00
фарба пігм., т
10,14 648,00 6570,72 10,14 648,00 6570,72
розчинник, л
120,35 15,00 1805,25 120,35 15,00 1805,25
бензин,л
156,32 1,50 234,48 156,32 1,50 234,48
клей,кг
42,42 50,00 2121,00 42,42 50,00 2121,00
вода, м.куб.
1973,91 0,37 730,35 1973,91 0,37 730,35
поліетилен, м.кв.
7659,77 0,85 6510,80 7659,77 0,85 6510,80
Аналізуючи дані табл.5.1 можна зробити висновки: при проведенні інвентаризації за 9 місяців 2002 року на підприємстві не було виявлено ніяких відхилень. Фактична наявність виробничих запасів на складі відповідає даним бухгалтерського обліку.
Аналіз інвентаризації матеріальних цінностей може проводитись як суцільно, тобто, по всім матеріалам за номенклатурними номерами і по кожному окремо. При чому при порівнянні можуть використовуватись не тільки узагальнені відомості по надходженню і вибуттю матеріальних цінностей, а і первинні документи на складах.
За результатами інвентаризації визначається також і відносне відхилення, тобто, фактична кількість матеріалів на складі порівнюється з документальною кількістю матеріальних цінностей (зазначеною в документах, які знаходяться на складах і в бухгалтерії). Можна розрахувати коефіцієнт наявності матеріалів (5.1) [18.С.249]:
Кн = (Мн/Мд) * 100 %, (5.1)
де : Мн - наявна кількість матеріалів;
Мд - документальна кількість матеріалів.
Вивчаючи причини відхилень керівництво підприємства застосовує заходи іцодо підвищення рівня контролю за надходженням і використанням матеріальних цінностей в разі нестач, а також точно визначає причини надлишків.
ВАТ "КФТП" значну долю уваги приділяє саме аналізу інвентаризації на підприємстві, за рахунок якої можна виявити типові порушення по надходженню та використанню матеріальних цінностей і руху їх у виробництві.
6. Узагальнення результатів аналізу та шляхи удосконалення
аналітичної роботи
Аналіз узагальнюючих показників матеріаломісткості містить у собі виявлення реальних результатів її зниження, виконання ліміту матеріальних витрат і завдань по середньому зниженню норм витрачення з метою планування заходів по зниженню витрат матеріалів, покупних напівфабрикатів, палива та енергії, зниженню норм витрачання і економії ресурсів.
Завдання вищих організацій полягає в зосередженні зусиль всіх підприємств на виконанні завдань по середньому зниженню норм витрачання та економії матеріальних ресурсів, контролю за їх виконанням. При цьому заплановане зниження матеріаломісткості повинно бути підтверджене організаційно-технічними у процесі виробництва. В місцевих, обласних, регіональних відділах статистики зосереджується звітна інформація підприємств, яка відображає рівень матеріальних затрат, норми витрат матеріальних ресурсів і їх зміну, що дозволяє більш глибоко проаналізувати матеріаломісткість. Виходячи з даної інформації необхідно виявити: ступінь виконання підприємствами встановлених норм матеріальних витрат і завдань по середньому зниженню норм витрат найважливіших видів матеріальних ресурсів; розмір фактично отриманої економії.
Методика аналізу звітного показника матеріаломісткості мало чим відрізняється від методів розрахунку її на підприємствах. Разом з тим слід пам'ятати, що на її рівень впливає чимало факторів, які слід виділити і виключити із суми матеріальних витрат та обсягу продукції для оцінки рівня матеріаломісткості продукції.
Щоб уявити формування рівня матеріаломісткості в цілому по підприємству, необхідно знати долю участі кожного його підрозділу у формуванні цього показника.
При великому відхиленню рівня матеріаломісткості слід провести аналіз всіх статей матеріальних витрат за калькуляціями собівартості продукції. ВАТ

 
 

Цікаве

Загрузка...