WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз результатів інвентаризаціївиробничих запасів (Курсова) - Реферат

Аналіз результатів інвентаризаціївиробничих запасів (Курсова) - Реферат

матеріальних затрат у собівартості продукції на 0,23 грн. за 9 місяців 2002 року, ніж за аналогічний період 2001 року (дод.Р).
Це пов'язано з впровадженням нових технологій.
Застосування узагальнюючих показників в аналізі дозволяє отримати лише загальне уявлення про рівень ефективності використання матеріальних ресурсів і резерви його підвищення. Більш конкретну інформацію забезпечує аналіз часткових показників. Вони застосовуються для характеристики ефективності використання окремих видів матеріальних ресурсів (матеріаломісткість, паливомісткість, енергомісткість та інше), а також для характеристики рівня матеріаломісткості окремих виробів (відношення вартості всіх застосованих матеріалів на одиницю продукції до її оптової ціни).
Питома матеріаломісткість може бути обчислена як у вартісному чи умовно-натуральному (відношення кількості (маси) витрачених матеріальних ресурсів на виробництво певного виду продукції до кількості випущеної продукції цього виду). Для обчислення названих часткових показників використовують дані планових, звітних калькуляцій окремих виробів і розшифровок до них.
В економічній літературі рекомендується декілька методик аналізу узагальнюючих показників, що базуються на різних типах факторних систем. Методики, що пропонуються не завжди відповідають вимогам дотримання причинно-наслідкових зв'язків між результативним показником і показниками факторів, при цьому випускається з уваги, що є причиною, а що є наслідком.
Виходячи з цього, для підрахунку загальних матеріальних витрат на кінець періоду, ВАТ "КФТП" намагається досягти щоденного ефективного використання матеріальних ресурсів, тобто, намагається скоротити матеріаломісткість. У процесі аналізу фактичний рівень показників ефективності використання матеріалів порівнюють з плановими, вивчають їх динаміку і причини змін (рис.4.1), а також їх вплив на обсяг виробництва продукції.
В результаті загальна матеріаломісткість залежить від структури випущеної продукції, норми витрат матеріалів на одиницю продукції, цін на матеріальні ресурси і відпускних цін на продукцію.
При аналізі необхідно проаналізувати витрачання матеріалів на одиницю ппояукції для цього фактичне витрачання потрібно порівняти з нормами. Наприклад, таблиця 4.1.
Таблиця 4.1.
Аналіз витрачання матеріалів на одиницю продукції на ВАТ "КФТП" за 9 місяців 2001 - 2002 рр.
Матеріали
Норма витрат на одиницю виробів за 9 місяців. Відхилення,
+/-
2001р 2002р.
Папір белований
0,28 0,32 +0,04
Фарба пігментна
0,15 0,17 +0,02
Фарба емалева
0,13 0,13 0
Розчинник
0,01 0,03 + 0,02
Поліетилен
0,08 0,09 +0,01
Аналізуючи дані табл.4.1 можна сказати, що норма витрат на одиницю продукції за 9 місяців 2002 року зросла по всім видам матеріалів відносно аналогічному періоду 2001 року. Так норма витрат паперу белованого зросла на 14,28 %, фарби пігментної на 13,3 %, розчинника на 2 %, поліетилену на 12,5 % для виготовлення одиниці продукції. Витрати фарби емалевої не змінилися. Зростання норми витрат матеріалів було спричинено підвищенням якості продукції.
При аналізі використання матеріальних ресурсів аналізують також як фактори "норма витрат" і "ціна за одиницю", що впливають на матеріальні витрати (табл.4.2).
Таблиця 4.2
Аналіз впливу факторів на рівень матеріальних витрат на
ВАТ "КФТП" за 9 місяців 2001 - 2002 рр.
Матеріали
Витрати на
Одиницю продукції
за 9 міс., гри.
Ціна одиниці
Матеріалу
за 9 міс., грн.
Матеріальні
витрати на
одиницю продук., Абсолютне
відхилення %
2001 р. 2002 р. 2000 р. 2001 р. 2000 р 2001 р
Папір белов.
0,28 0,32 28 31 7,84 9,92 9,92 +2,08
Фарба пігмен.
0,15 0,17 65 80 9,75 13,6 13,6 +3,85
Фарба емалева
0,13 0,13 45 53 5,58 6,89 6,89 + 1,04
Розчинник
0,01 0,03 9 15 0,09 0,45 0,45 +0,36
Поліетилен
0,08 0,09 1,5 2,0 0,12 0,18 0,18 +0,06
Виходячи з даних табл.4.2 можна зробити висновок, що на рівень: матеріальних витрат безпосередньо впливає ціна матеріалу і норма витрат на одиницю продукції. Так, порівнюючи 9 місяців 2002 року і відповідний період 2001 року, можна простежити тенденцію зростання норми витрат і ціни матеріалів.
Зростання норми витрат пов'язане з впровадженням у виробництво продукції, що потребує більшої кількості матеріалів на виробництво одиниці продукції. Зростання цін зумовлене нестабільною ситуацією в країні. Виходячи з цього, за 9 місяців 2002 року матеріальні витрати зросли по паперу белованому на 26,5%, фарбі пігментній на 39,5%, фарбі емалевій на 17,8%, розчиннику на 4%, поліетилену на 0,5%, в порівнянні з аналогічним періодом 2001 року. Зростання матеріальних витрат призводить до зростання собівартості продукції. Згідно даних собівартість продукції за 9 місяців 2002 року зросла на 77,25%, що призвело до зменшення прибутку на 67,93%. Але підприємство компенсувало це зростання собівартості збільшенням обсягу виробництва на 73,18%, через що одержано на 485% більше прибутку за 9 місяців 2002 року (дод.С).
На основі приведених даних про матеріальні витрати та вартість товарної продукції розраховуємо показникитоваромісткості продукції, які необхідні для розрахунку впливу факторів на зміну її рівня.
Потім необхідно вивчити матеріаломісткість окремих видів продукції причини зміни її рівня. Вона залежить від норм витрат матеріалів, їх вартості відпускних цін на продукцію. Можна застосувати схему фактичної системи матеріаломісткості.
На основі даного рисунку можна визначити загальну матеріаломісткість продукції за рахунок структури виробленої продукції і часткової матеріаломісткості. Виявлення матеріаломісткості може підвести риску під аналізом виробничих запасів і надати змогу зробити узагальнюючий висновок щодо використання виробничих запасів.
Визначивши всі показники, можна сказати, що ВАТ "КФТП" має певні труднощі щодо використання виробничих запасів. Проаналізувавши показники матеріаломіскості, планових витрат та інші, складається враження, що на підприємстві намагаються створювати певні умови щодо подальшого розширення виробництва, модернізації виробничих технологій, завдяки яким скоротились би витрати сировини і матеріалів.
5. Аналіз результатів інвентаризації виробничих запасів
Основою всіх господарських операцій підприємств, товариств, об'єднань. фондів, бірж є матеріальні цінності. Серед методів і прийомів, ще забезпечують виконання функцій бухгалтерського обліку, важливе місце займає інвентаризація.
Інвентаризація - це перевірка і документальне підтвердження наявності і стану матеріальних та інших цінностей, іншого майна та вкладів підприємств. розрахунків та зобов'язань.
Проаналізувати результати інвентаризації матеріалів означає застосувати послідовну методику: затвердження фактичної наявності матеріалів (їх збереження, дотримання норм запасів); встановлення надлишку чи нестачі шляхом співставлення фактичної їх наявності з даними бухгалтерського обліку виробничих запасів; виявлення матеріальних цінностей, що частково втратили свою початкову якість, застаріли, чи взагалі не використовуються; перевірка можливої зміни реальної вартості зарахованих на баланс матеріальних цінностей.
ВАТ "КФТП" для того, щоб підтвердити правильність

 
 

Цікаве

Загрузка...