WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз результатів інвентаризаціївиробничих запасів (Курсова) - Реферат

Аналіз результатів інвентаризаціївиробничих запасів (Курсова) - Реферат

необхідно знати при аналізі. Тобто, проводиться аналіз забезпеченості потреб у матеріальних ресурсах джерелами покриття, що є важливою умовою безперебійної (ритмічної) роботи підприємства. Джерела покриття поділяють на внутрішні і зовнішні (рис.3.1.).
Сума джерел покриття потреб у і-му виді матеріальних ресурсів визначається за формулою (3.1.) [18.С.247]:
Vі = Vі1 + Vі2, (3.1)
де: Vі1 - сума внутрішніх джерел покриття потреб у кожному з видів матеріальних ресурсів;
Vі2 - сума зовнішніх джерел покриття потреб у кожному з видів матеріальних ресурсів.
Згідно розрахунку джерел покриття потреб (Дод.М) за 9 місяців 2002 року потреба покриття в загальному по матеріалах на 86,7 % більша, ніж за аналогічний період 2001 року. Тобто, за 9 місяців 2002 року підприємство більшило випуск продукції і потреба в матеріалах зросла.
Значну долю в сумі джерел покриття потреб ВАТ "КФТП" у матеріальних ресурсах складають зовнішні джерела. Тому наступним їтапом аналізу є вірне встановлення сум джерел покриття потреби підприємства в виробничих запасах.
На підприємстві спостерігається тенденція щоквартального збільшення суми потреб по двох періодах 2001 - 2002 року.
За 9 місяців 2002 року спостерігається стрімке зростання зовнішніх джерел покриття потреб, у порівнянні з аналогічним періодом 2001 року.
Щодо внутрішніх джерел покриття, то вони мають аналогічну тенденцію зростання. Тобто, з кожним роком підприємство витрачає значні суми коштів на виробничий розвиток і за рахунок цих коштів намагається впроваджувати нові технології і техніку для виробництва матеріалів, що і подальшому будуть використовуватися для виробництва основної продукції.
При порівнянні зовнішніх і внутрішніх джерел покриття потреб, можна сказати, що більша частка матеріалів надходить від зовнішніх джерел, частю зовнішніх джерел покриття потреб зовсім мала.
Реальна потреба в завезенні матеріальних ресурсів зі сторони визначається як різниця між загальною потребою у певному виді матеріалів та сумою власних внутрішніх джерел їх покриття.
У процесі аналізу також перевіряється забезпечення потреби у завезенні матеріальних ресурсів договорами на їх поставку і фактичне їх виконання .
Аналізуючи дані по ВАТ "КФТП" можна сказати, що за 9 місяців 2001 року на підприємстві розроблялася планова потреба матеріалів. При цьому використовуються як внутрішні, так і зовнішні джерела покриття потреб.
Таблиця 3.1
Аналіз забезпеченості потреб у матеріальних ресурсах договорами і фактичне їх виконання на ВАТ "КФТП" за 9 місяців 2001 р.
Матеріали
Планова потреба, од.вим.
Джерела покриття
внутр. зовн.
Заклю-чено договор.
Надійшло від поста-чальників
Забезпеченість потреб договор., %
Виконання договору %
Папір біл. Глянц., т.м.
58,62
8,79 49,83
49,83
49,83
100,00
100,00
Папір етик. Глянц. т.м.кв.
400,65
60,10 340,55
340,55
340,55
100,00
100,00
Фарба пісмент. (синя) т.
184,00
9,20 174,80
174,80
174,80
100,00
100,00
Фарба масл. (червона) кг
1102,36
55,12 1047,24
1000,00
1000,00
95,71
100,00
Розчинник RGS 122, л.
573,10
28,66 544,45
544,45
544,45
100,00
100,00
Спирт техн., л.
940,00
47,00 893,00
756,00
756,00
85,43
100,00
Гас, л.
965,40
48,27 917,13
917,13
917,13
100,00
100,00
Клей гумовий, кг
840,00
42,00 798,00
798,00
798,00
100,0
100,00
Бензин, л
2700,00
135,00 565,00
2300,00
2300,00
90,19
100,00
Поліетилен, м.кв.
102641,0
5132,05 97508,95
97508,95
97508,95
100,00
100,00
Слід зазначити, що питома вага зовнішніх джерел покриття потреб значно вища, ніж внутрішніх. Щоб забезпечити виробництво матеріалами, підприємство уклало договори на відповідні суми поставки різних видів матеріалів. З табл.3.1 видно, що договори постачання матеріалів були виконані по таким їх видам : папір белований, папір етикетний, фарба пігментна, розчинник, гас, клей, поліетилен. При цьому на 4,29 % не було виконано договорів поставки фарби масляної, на 14,57 % договір по спирту технічному і на 9 81 % по бензину. Причина цих негараздів - нестабільний стан економіки нашої країни та зарубіжних країн.
Таблиця 3.2
Аналіз забезпеченості потреб у матеріальних ресурсах договорами і фактичне їх використання на ВАТ "КФТП" за 9 місяців 2002 року.
Матеріали
Планова потреба, од.вим.
Джерела покриття внутр. Зовн.
Заключено договор.
Надійшло від поста-чальників
Забезпеченість потреб договор., %
Виконання договорів %
Папір біл. Глянц., т.м.кв.
62,94
9,44 53,50
53,50
62,94
100,00
100,00
Папір етик. Глянц. т.м.кв.
493,08
72,46 410,62
410.62
483,08
100.00
100,00
Фарба пісмент. (синя) т.
206,00
10,30 195,70
195,70
206,00
100,00
100,00
Фарба масл. (червона) кг
1260,00
63,00 1197,00
1197,00
1260,00
100,00
100,00
Розчинник RGS 122,л.
607,00
30,35 576,65
576,65
607,00
100,00
100,00
Спирт техн., л.
1000,00
50,00 950,00
950,00
920,00
92,00
100,00
Гас, л.
1000,00
50,00 950,00
950,00
1000,00
100,00
100,00
Клей гумовий, кг
1000,00
50,00 950,00
950,00
1000,00
100,0
100,00
Бензин, л
3000,00
150,00 2850,00
2850,00
2860,00
95,33
100,00
Поліетилен, м.кв.
128845
6292,25 119552,75
119552,75
125845,0
100,00
100,00
Щодо забезпечення потреб матеріалами за 9 місяців 2002 року (табл.3.2.), то можна сказати, щопотреба їх зросла у цьому періоді у порівнянні з 9 місяцями 2001 року. Залишилася незмінною більша частка забезпеченості матеріалами зовнішніми джерелами покриття.
Підприємство постійно укладає договори надходження матеріалів і за 9 місяців 2002 року значно збільшилися об'єми матеріалів, що надходять для виробництва продукції. При цьому була досягнута оптимальність щодо забезпеченості потреб договорами майже по всім видам матеріалів, крім спирту і бензину, відповідно не виконано договір поставки на 8% і 4,67%. Проблеми щодо недопоставки бензину і спирту на підприємстві виникають не перший раз. тому ВАТ "КФТП" повинно знайти інших постачальників цих матеріалів.
В основу розрахунку потреби підприємства в матеріальних ресурсах покладено нормативи і норми їх розрахунку. Тобто, на кожному підприємстві розраховують складський запас матеріалів, який потрібен для виробництва основної продукції. Стану складських запасів приділяється велика увага на будь- якому підприємстві.
На базовому підприємстві в процесі аналізу перевіряють відповідність фактичного розміру запасів найважливіших видів сировини та матеріалів нормативному. З цією метою на основі даних про фактичну наявність матеріалів у натурі та середньодобового їх витрачання розраховують фактичну забезпеченість матеріалами в днях та порівнюють її з нормативними.
Провівши аналіз можна зробити наступні висновки: забезпеченість

 
 

Цікаве

Загрузка...