WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз результатів інвентаризаціївиробничих запасів (Курсова) - Реферат

Аналіз результатів інвентаризаціївиробничих запасів (Курсова) - Реферат

технічного забезпечення підприємства, адже матеріали являють собою предмети, що є матеріально - речовою основою випущеної продукції. Вони повністю беруть участь у виробничому процесі (повністю споживаються у кожному циклі) і повністю переносять свою вартість на собівартість виготовленої продукції.
Основними задачами аналізу матеріалів на промисловому підприємстві є забезпечення щоденного дослідження їх надходження, збереження на всіх стадіях руху, аналіз та планування норм необхідних запасів, використання матеріалів у виробництві на базі технічно обгрунтованих норм їх використання. За допомогою аналізу використання матеріалів можливим стає своєчасне виявлення непотрібних матеріалів та їх залишків, які у подальшому, підлягають реалізації у відповідності з діючим порядком, що і розроблено на підприємствах і будівлях.
Аби вірно проводити аналіз матеріальних цінностей, необхідно вивчити їх структуру, яка передбачає групування їх за економічним призначенням. виходячи з функціональної і технологічної ролі та значення у виробничому процесі і технологічними властивостями виробничі запаси поділяють на: сировину і матеріали, паливо , тара і тарні матеріали, запасні частини та інші.
Тобто, розрізняють економічну та технологічну структури. В основу економічної покладено роль матеріалів у господарському процесі виробництва Одні формують сировинну основу майбутнього продукту, інші - необхідність для забезпечення виробничого процесу або надання виробам відповідних властивостей, що сприяють виробничому процесу. Першу групу називають основними матеріалами, другу - допоміжними.
Аналізуючи дані рис. 2.1. в загальному можна зробити висновок, що на підприємстві, як за 9 місяців 2001 року, так і за аналогічний період 2002 року, більше використовувалося основних засобів. Допоміжні матеріали також використовувалися, але в менших кількостях. При цьому за 9 місяців 2002 року на підприємстві було витрачено на 408532,97 грн. більше основних матеріалів ніж за аналогічний період 2001 року. Щодо допоміжних матеріалів, то їх використання збільшилося на 76583,89 грн. Але по процентних відношеннях питома вага матеріалів у 2001 році знизилась на 0,77%, а допоміжних зросла на 0,77% в загальному використанні матеріалів. Тобто, змінилася структура матеріалів. Але ця зміна не призвела до дефіциту сировини і матеріалів на ВАТ "КФТП".
Матеріальні витрати базового підприємства включають в себе: витрати на сировину і матеріали, на покупні матеріали та комплектуючі, на роботи тг послуги виробничого характеру зі сторони (паливо, енергія на технологічні цілі), нестачі ТМЦ в нормах дійсних збитків. Зміну рівня матеріальних витрат (дод.Ж.З) за 9 місяців 2001 - 2002 рр. відображено на рис.2.1.
З рис.2.1. видно, що рівень матеріальних витрат постійно зазнає змін. Це пояснюється як зміною закупівельних цін, так і зміною структури матеріалів; певний вплив має кон'юнктура ринку.
Рис.2.1. Зміна рівня матеріальних витрат ВАТ "КФТП" за 9 місяців 2001- 2002 рр.
Так, на збільшення рівня матеріальних витрат на 33,7 % у першому кварталі 2002 року, у порівнянні з першим кварталом 2001 року, вплинула зміна у структурі матеріалів (впровадження науково-технічних міроприємств). Це у послідуючому кварталі викликало значне зниження рівня матеріальних витрат на 23,63 %. А в загальному, за другий квартал 2002 року матеріальн витрати зросли на 10,07 %, ніж за аналогічний період 2001 року. Матеріальні витрати у третьому кварталі 2001 року зросли на 77,23 % ніж за аналогічний період 2001 року, і на 67,17 % більше ніж у третьому кварталі 2001 року. Це відбулося в основному за рахунок підвищення цін на сировину і матеріали, а також завдяки нестабільній ситуації в країні і нестабільності курсів іноземних валют. Це вплинуло на собівартість продукції і на її рентабельність. Але, не зважаючи на різке зростання матеріальних витрат, підприємство в кінцевому результаті отримало прибуток. І це відбулося в основному за рахунок збільшення обсягів виробництва і швидкої реалізації продукції, продажу матеріалів, які знаходилися на складах підприємства. Можна сказати, що одержання прибутку в такій ситуації - це безпосередньо заслуга персоналу підприємства та його керівника.
У залежності від ролі, яку відіграють різноманітні виробничі запаси у процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, вони поділяються на такі групи (рис.2.2).
Рис.2.2. Розподіл виробничих запасів за способом їх використання та призначенням
Зробивши аналіз структури матеріалів які використовує у своїй діяльності ВАТ "КФТП" за 9 місяців 2001 - 2002 рр. можна сказати, що за 9 місяців 2001 року ВАТ "КФТП" стало більше використовувати основних матеріалів на 98,8%. Але структура їх використання змінилася.
За 9 місяців 2002 року питома вага основних матеріалів становить більше, ніж за аналогічний період 2001 року. Так, за 9 місяців 2002 року знизилась питома вага використання таких матеріалів: папір етикеточний на 038%; папір друкарський на 0,02% ; фарба пігментна на 0,61%; фарба емалева на 0,38%; розчинник на 0,10%. Збільшилась питома вага паперу белованого і фарби масляної відповідно на 0,69% і 0,04%. В загальному питома вага основних матеріалів знизилась на 0,07%.
Щодо використання допоміжних матеріалів, то в загальному їх питома вага збільшилась на 0,07% і в основному за рахунок збільшення її по поліетилену на 0,66% та клею на 0,2%.
Питома вага інших допоміжних матеріалів знизилась : спирту технічного на 0,05%; бензину на 0,01%; гасу на 0,02%; води на 0,02%.
Не зважаючи на це на ВАТ "КФТП" виробничий процес не стоїть на місці, збільшується виробництво і реалізація продукції. Тому можна сказати, що на підприємстві існує оптимальне співвідношення основних і допоміжних матеріалів.
3. Аналіз надходження виробничих запасів (матеріалів, палива, запасних частин, малоцінних та швидкозношуваних предметів)
Обов'язковими умовами нормального функціонування виробничого процесу є своєчасне забезпечення підприємства матеріальними ресурсами і раціональне, ефективне їх використання. Важливим фактором забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами є правильність розрахунку необхідності в них, раціонально - технічне забезпечення і економічно ефективне використання матеріальних ресурсів увиробництві.
Своєчасне забезпечення виробництва матеріальними ресурсами і їх раціональне використання у значній мірі залежить від матеріально-технічного постачання. Працівники бухгалтерії ВАТ "КФТП" передусім перевіряють обгрунтованість, реальність встановлених норм і нормативів, які покладено в основу розрахунку потреб підприємства в матеріальних ресурсах для виконання виробничої програми та на господарські потреби. Перевіряють відповідність плану постачання потребам виробництва продукції і утворення необхідних запасів, виходячи з прогресивних норм витрат матеріалів. На підприємстві ВАТ "КФТП" проводиться активна робота щодо впровадження організаційно- технічних міроприємств по виявленню внутрішньовиробничих резервів і конкретних міроприємств по їх використанню (використанню відходів і вторинних матеріалів, залучення замінників дорогих і дефіцитню матеріалів, по мірі необхідності використовуються місцеві види ресурсів та відходів), що також

 
 

Цікаве

Загрузка...