WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз результатів інвентаризаціївиробничих запасів (Курсова) - Реферат

Аналіз результатів інвентаризаціївиробничих запасів (Курсова) - Реферат

виробництва, що використовуються у якості предметів праці у виробничому та іншому господарському процесі. Вони повністю споживаються у кожному циклі і повністю переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції, виконаних робіт та наданих послуг. На думку Саблука П.Т. та Дем'яненка М.Я. [17] виробничі запаси - це запаси засобів виробництва, які знаходяться на складах суб'єктів господарювання та потрібні для забезпечення безперервного виробничого процесу, це лише ті предмети праці, які ще не приймають участь у процесі виробництва і зберігають свою натурально - речову форму.
У бухгалтерському та економічному аналізі застосовують наступне визначення: виробничі запаси - це активи, які використовуються для подальшого продажу, споживання під час виробництва продукції, виконанню робіт на подання послуг, а також управління підприємством [9].
Специфічною особливістю виробничих запасів є те, що вони в процес використовуються повністю, і тому для кожного нового процесу виробництво їх потрібно заміняти новими.
У собівартості промислової продукції питома вага витрат матеріалі! складає біля 50 %, а в деяких галузях промисловості (хімічній, текстильній) сягає 80 - 85 % [ІЗ]. Тому питанням обліку виробничих запасів має приділятись велика увага.
Для забезпечення безперебійної роботи виробництва на складах підприємства завжди повинні бути виробничі запаси в межах норм, передбачених потребою підприємства. У складських приміщеннях підприємств здійснюються операції по збереженню виробничих запасів, що надходять, а також відпусту їх у виробництво [20].
Важливою умовою правильної організації обліку виробничих запасів є їх правильне групування. На різних підприємствах виробничі запаси можуть мати різне призначення, залежно від тієї функції, яку вони виконують у процесі виробництва [II]. Так, наприклад, папір та фарба на підприємстві ВАТ "КФТП" створюють основу готової продукції, а на цукровому, хімічному, машинобудівному підприємствах папір та фарба використовуються для допоміжного виробництва, участі безпосередньо у виробництві готової продукції вони не беруть. Тому важливо правильно згрупувати виробничі запаси на підприємстві за їх призначенням та роллю у процесі виробництва.
Виробничі запаси поділяють на такі групи:
сдровина і матеріали - це предмети праці, з яких виготовляють продукцію; вони утворюють матеріальну (речовинну) основу продукції;
допоміжні матеріали - до даної групи у зв'язку з особливістю використання окремо виділяють паливо, тару і тарні матеріали, запасні частини;
паливо виділяють в окрему групу з причини його великого економічного значення та специфіки споживання;
тара і тарні матеріали - предмети, які використовуються для пакування транспортування, зберігання різних матеріалів і продукції;
запасні частини служать для ремонту і заміни спрацьованих деталей машин та обладнання;
незавершене виробництво виступає у вигляді незакінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів;
напівфабрикати - це сировина і матеріали, які пройшли певні стадії обробки, але ще не є готовою продукцією;
до окремої групи виділяють малоцінні та швидкозношувані предмети, термін використання яких не перевищує 1 року, які є, в основному, засобами праці[9].
У деяких галузях промисловості, наприклад, на базовому підприємстві купують у порядку виробничої кооперації напівфабрикати (фарба, пігмент, целюлоза і т.ін.), які підлягають подальшій обробці або витрачаються безпосередньо на збирання готової продукції. У цих випадках напівфабрикати розглядаються як основні матеріали.
Важливою умовою правильної організації обліку матеріалів є розробка номенклатури матеріалів [14]. Це робиться для того, щоб відділи та служби користувалися єдиними встановленими на підприємстві обліковими цінами і номенклатурою матеріалів, розробляється номенклатура цінних, що являє собою систематизований перелік матеріалів, їх номенклатурні номерр та облікові ціни.
На підприємствах кожна група матеріалів може складатись із сотень і тисяч назв, сортів, розмірів. Для раціонального обліку матеріалів, який би сприяв оперативній роботі, планування та бухгалтерському обліку, необхідно розробити деталізоване групування матеріалів. З цією метою на підприємствах перелік найменувань окремих видів матеріалів класифікується за визначеною ознакою. Матеріали поділяються на групи, наприклад, кольорові, чорні метали.
За кожною назвою, сортом, розміром матеріалів закріплюється постійний шифр, який має бути проставлений на всіх документах, пов'язаних з обліком матеріалів. Цим шифром користуються також в аналітичному обліку.
Перелік матеріалів, згрупованих за характерною для них ознакою і відповідним чином зашифрованих з вказівкою одиниці виміру, називається номенклатурою матеріалів [20] (Дод.К, Л).
На кожному документі на надходження або витрати виробничих запасів має бути вказана не лише назва матеріалів, але і його номенклатурний номер.
Також важливою умовою правильної організації обліку матеріалів є попередня розробка норм запасу матеріалів по кожному номенклатурному номеру і норм витрат кожного виду матеріалів на кожний вид виробленої продукції, що необхідно для контролю за станом залишків матеріалів на складах підприємства в межах потреб, а також за правильним їх використанням у виробництві.
Сировина, основі та допоміжні матеріали, паливо, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, запчастини, тара, інші матеріальні ресурси відображаються в обліку і звітності за їх фактичною собівартістю, давальницька сировина відображається за балансами, за цінами, вказаними у договорі.
Поточний облік виробничих запасів здійснюють не за фактичною собівартістю, а за раніше встановленими цінами (наприклад, за минулий місяць). Обліковими цінами можуть бути: оптові ціни промисловості, договірні, тощо.
Отже, виробничі запаси займають одне з головних місяць у процесі виробництва певної продукції. Без забезпечення підприємства необхідними цінностями не можливий виробничих процесів. Специфічною рисою виробничих запасів є те, що вони повністю використовуються у процесі виробництва, тому підприємство повинно постійно слідкувати за їх своєчасним поповненням.
На підприємстві ВАТ "КФТП" виробничим запасам належить основна роль. На основі придбаних запасів, таких як: папір, фарба, картон, і т.ін., виготовляються шпалери, які потім реалізуються.
Для кожного підприємства важливо щоб затрати на придбанню виробничих запасів були як найменшими. Адже вони впливають НЕ собівартість продукції,яка, в свою чергу, впливає на кінцеву ціну товару і на прибуток підприємства.
Другим важливим фактором є правильна постановка роботи по надходженню і використанню виробничих запасів на підприємстві. Матеріали не повинні залежуватись на складах і навпаки, підприємство не повинно відчувати в них дефіциту. Звідси видно, що потрібно своєчасно проводити облік наявності виробничих запасів. Саме висвітленню цієї проблеми і присвячене наступне питання.
2. Аналіз наявності та структури виробничих запасів
На сучасному етапі ринкової економіки дедалі більшого значення набуває ділянка матеріально -

 
 

Цікаве

Загрузка...