WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз надходження матеріалів та використання їх у виробництві (Курсова) - Реферат

Аналіз надходження матеріалів та використання їх у виробництві (Курсова) - Реферат

собівартості продукції. Для формування норм матеріальних витрат рекомендується розраховувати середні витрати за попередній період.
Підвищення ефективності використання матеріалів обумовлює скорочення матеріальнихвитрат на виробництво продукції, зниження її собівартості та зростання прибутку. При аналізі виявляється, що зміна витрат на модернізацію і оновлення обладнання та технологій виробництва призводить до зменшення витрат сировини і матеріалів.
За результатом аналізу 2000 - 2001 рр. матеріальні витрати скоротилися. Ця результативна зміна обумовлена підвищенням ефективності використання матеріалів, але й зниженням об'ємів випуску продукції.
Розмір економії розраховується шляхом множення різниці між фактичним процентом зниження і встановленим завданням по групам матеріалів на норму витрат, визначених на фактичний випуск продукції за нормами попереднього року .
За результатами проведених на базовому підприємстві розрахунків визначено, що в цілому по підприємству зниження норм витрат матеріалів на випуск продукції досягнуто у 2001 році, у порівнянні з 2000 роком на 13,95%, але це відбулося за рахунок зменшення об'ємів випуску продукції. При порівнянні нормативних витрат і фактичних витрат у 2001 році, то цей показник склав 0,02%. Отже підприємство працює над зниженням норм витрат матеріалів, хоча це і відбувається частково за рахунок зниження обсягу випущеної продукції.
На останньому етапі аналізу ефективності використання матеріалів необхідно встановити можливості подальшого зниження норм витрат матеріалів і матеріальних витрат, невикористаних у звітному році. Вивчення конкретних умов виробничо-господарської діяльності підприємства, що аналізується, дозволяє зробити висновки про те, що такі можливості на підприємстві є. Існують всі умови для впровадження у виробничий процес нових промислово-технічних заходів по вдосконаленню виробництва, яке б дало можливість знизити витрачання матеріалів.
Доцільний також аналіз резервів економії на підприємствах за рахунок скорочення відходів матеріалів і виробничих втрат. Для цього вивчаються коефіцієнти використання однакових матеріалів в однотипних технологічних режимах розробки.
Підводячи підсумки аналізу ефективності надходження та використання матеріалів слід зазначити, що головним є підвищення рівня аналітичної роботи на базовому підприємстві, яке можна вдосконалити за рахунок підвищення рівня автоматизації обліку і аналізу із застосуванням спеціалізованих програм по розрахунку показників використання матеріалів.
Підвищення кваліфікації обліку і аналізу за рахунок даних змін дало б можливість більш оперативно обробляти данні і приймати рішення, які дають можливість завчасно попередити негативні наслідки змін у виробничо-господарській діяльності.
ВИСНОВКИ
Нинішнє функціонування підприємств в умовах ринкової економіки економічний є достатньо складним. Сучасний стан економіки на стільки нестабільний, що мало хто з підприємців чи керівників виробничих підприємств може впевнено стверджувати про чіткі позиції на ринку. Але існують шляхи подолання такої проблеми. З одного боку це ефективні зміни в законодавчій базі, а з іншого боку - це вміння вчасно приймати правильні управлінські рішення. Для управління ж, в свою чергу, досить важливо обґрунтовувати напрямки управління за допомогою аналітичного опрацювання інформації. Для цього можна використати аналіз, як особливу функцію управління виробництвом та комерційними структурами, знаряддя контролю за раціональним та економним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов'язків перед державою. Поряд з цим дедалі більше зростає відповідальність бухгалтерів, як аналітиків, що вимагає від сучасного спеціаліста -економіста глибоких знань та вмінь вчасно зробити правильні висновки, ґрунтуючись на всебічному дослідженні результатів діяльності підприємства.
Тобто, на це значний вплив має вміння аналізувати. На більшості підприємств важливою ділянкою аналізу є наявність та рух матеріалів, адже, без своєчасного забезпечення підприємств, які ще, можна сказати, невпевнено "стоять на ногах", необхідними матеріалами та ефективного їх використання неможливим стає виробничий процес.
Але за будь-яких умов важливою передумовою стабілізації та підвищення рівня життя населення є державне регулювання розвитку споживчого ринку з метою збільшення його насиченості. Тому важливе значення в наш час має надаватися вивченню виробництва, а саме виробничому процесу.
Отже, тема даної курсової роботи саме в сучасних умовах є досить актуальною, бо матеріали, що є предметами праці, забезпечують разом із засобами праці і робочою силою виробничий процес підприємства, в якому вони використовуються одноразово, повністю переносячи власну вартість на собівартість виготовленого продукту.
Слід зазначити, що в умовах ринку велике значення мають якісні показники, наприклад, такі, як зниження матеріальних затрат. Цього можна досягти збільшенням використання прогресивних конструкційних матеріалів, заміною дорогих матеріалів більш дешевими, скороченням відходів виробництва. Необхідно комплексно використовувати природні і матеріальні ресурси, максимально зменшувати втрати і нераціональні витрати, широко використовувати в господарському обороті вторинні ресурси.
На базовому підприємстві ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" значну увагу приділяють обліку і аналізу матеріалів. Це досить значний об'єм роботи тому над цим питанням працює велика кількість облікових і аналітичних працівників. Необхідно зазначити, що цю роботу вони виконують на достатньому рівні.
Економічна служба базового підприємства ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" виділяє у складі матеріалів такі основні частини як основні та допоміжні матеріали. Таким чином аналізується і їх структура. За даними аналізу структури матеріалів 2000 - 2001 років зроблено висновки щодо зміни величин основних його частин. Так у виробництві на 3% стало більше застосовуватися допоміжних матеріалів (див. п. 1.), але зменшилося використання основних матеріалів на 3%, що характеризує рівень загальних структурних зрушень, що відбуваються на підприємстві. Але, вцілому, виробничий процес не стоїть на місці, підприємство все ж забезпечене необхідною кількістю сировини і матеріаламів, має достатню кількість (38%) допоміжних матеріалів, що зумовлює ефективну організацію виробництва.
Аналіз всього виробництва вимагає підрахунку багатьох показників і розрахунку всіх даних по широкій номенклатурі виробів, на що необхідно досить багато часу і підбір різноманітної інформації. Для проведення аналізу надходження та використання матеріалів за даними базового підприємства було застосовано усереднений вид продукції, що характеризує середні, притаманні всьому виробництву, значення в порівнянні з іншими видами продукції. Рівень витрат

 
 

Цікаве

Загрузка...